travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Kvalifikace v EU

Kvalifikaci pro práci v oblasti fitness a wellness vyžadují ve všech zemích světa. Pohybová zátěž může lidský organismus ovlivnit pozitivně i negativně. Vzhledem k tomu, že je toleranční limit pohybového systému u většiny občanů, žijících klasickým způsobem života, nebezpečně nízký, zvyšuje se i riziko jeho poškození při jakékoli náročnější pohybové aktivitě. V posledních letech se například stále častěji hovoří o nesmírně nebezpečném důsledku překročení aktuálních možností těla - o námahové rhabdomyolýze (může vést až k selhání ledvin).

Na snímku Hana M.Welburn ( absolventka našeho kurzu, ve funkci manažerky fitcentra britské organizace FitnessFirst v Hong-Kongu).

Pokud lékař provádí svoji práci nezodpovědně, může být za způsobené škody odsouzen (malpractice). Totéž platí i v oblasti fitness a wellness. Na mnoha webových stránkách jsou podrobně probírány soudní spory mezi návštěvníky fitcenter a majiteli nebo zaměstnanci těchto zařízení. V kvalitně vedeném fitcentru nesmí pracovat osoba bez odpovídajícího vzdělání. Stejně tak nesmí nabízet své služby v oblasti fitness a wellness (osobní trenérství, poradenství) člověk, který nemá odpovídající vzdělání.

V naší zemi musí pracovník fitcentra získat vzdělání buď několikaletým studiem na odpovídající vysoké škole (FTVS UK Praha, FTK UP Olomouc, FsS MU Brno případně na některých pedagogických školách) nebo absolvováním rekvalifikačního kurzu "Instruktor fitness". Takový kurz může pořádat pouze organizace, která k tomu získala akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). Seznam akreditovaných pracovišť je přísně kontrolován. Pracoviště navíc musí každé tři roky žádat o znovu udělení akreditace. Stejný systém je ve všech evropských zemích.  

Některá akreditovaná pracoviště uvádí v reklamě, že jejich osvědčení má "evropskou platnost". Chceme čtenáře naší stránky upozornit, že žádná "evropská platnost" neexistuje a jedná se jen o reklamní trik daného vzdělávacího zařízení, kterým se snaží získat více studentů.

Každá země evropského společenství má vlastní předpisy pro pořádání vzdělávacích kurzů. Neexistuje zatím dohoda, která by garantovala jakékoli organizaci platností jí vydaných osvědčení v celé Evropě. Není možné sledovat, kdy byla v dané zemi komu udělana akreditace, zda daná organizace udělenou akreditaci obhájila.

Máme zkušenost, že s osvědčením, získaným studiem v naší organizaci získali naši absolventi práci ve Velké Británii i v USA. Vždy se však jednalo o osobní jednání konkrétních absolventů s místními orgány. Naše absolventka například byla s našim osvědčením zaměstnána ve fitcentru ve městě Colchester v hrabství Essex v Anglii. Zároveň jí ale byla dána podmínka do dvou let získat kvalifikaci, obvyklou v této zemi.

Celou oblast uznávání kvalifikací v Evropské Unii pečlivě sledujeme a našim absolventům i čtenářům budeme v této subsekci přinášet nejnovější informace o změnách.

Bližší informace "O systému vzájemného uznávání vzdělání a přípravy ve státech EU" (pdf formát - 379 kB)

Podrobnější informace o studiu najdete v sekci "Často kladené otázky" .

Mohlo by vás zajímat

Cena kurzu

Cena kurzu je 10 000,- Kč. V ceně jsou zahrnuty: vstupní konzultace veškeré průběžné konzultace (osobní nebo elektronické) zkoušky včetně vystaveného "Osvědčení" učební texty (ty se stávají majetkem…

Více informací

Učební texty - Kulturistika pro trenéry III. a II. třídy

Autor: Dr.Vladimír Kolouch Vydala Tělovýchovná škola Českého Ústředního Výboru ČSTV v roce 1988. OBSAH: 1. Úvod 2. Teorie kulturistiky 3. Historie kulturistiky 4. Fysiologické aspekty kulturistiky    …

Více informací

Jak je vaše studium organizováno?

ODPOVĚĎ: Při volbě formy studia vycházíme z vlastní dlouholeté pedagogické a trenérské praxe. Vedli jsme téměř dvě desetiletí veškerá školení a téměř všechny semináře trenérů a cvičitelů ve Svazu kulturistiky,…

Více informací