Základní informace o kurzu "Cvičení seniorů"

Dlouho jsme na tomto místě uváděli, že připravujeme rozšiřující kurz s názvem “Regulace stressu”. Při rozhodování o tématu rozšiřujícího kurzu jsme vycházeli z praxe. Z toho, na co se nás klienti nejčastěji ptají, co se chtějí ještě kromě cvičení dozvědět. O jaké intervence mají klienti zájem. V práci odborníků v oblasti fitness jsou čtyři základní oblasti intervencí.

  1. Cvičení - lidé se dnes pohybují podstatně méně v porovnání s předky. Odhaduje se, že lidé v minulých generacích (do zhruba poloviny minulého století) byli na nohou 12 až 14 hodin, další 2 až 4 hodiny posedávali a odpočívali, zbyvajících 8 hodin spali. Dnes se situace zásadně změnila. Sedíme 12 až 14 hodin denně, pohybujeme se 2 až 4 hodiny a zbývajících 8 hodin spíme. Propad množství pohybu má velmi negativní dopady na naši zdatnosti, výkonnost a úroveň zdraví. Proto má každý klient na prvním místě získat komplexní informace o tom, jak bezpečně a účinně cvičit, jak zvýšit svoji fyzickou zdatnost.
  2. Strava - v porovnání s předchozími generacemi se naprosto zásadně změnila struktura našeho stravování. Jíme jiná jídla, snížil se zásadně podíl obilovin, ovoce a zeleniny v našem jídelníčku, naopak prudce se zvýšila spotřeba připravené stravy. Jak ukazují výsledky kontrol, ve většině velkovýroben potravin se nedodržují hygienické předpisy, strava obsahuje nadbytek tuků a cukrů a má značný nedostatek mikroživin. Jsme tak na jedné straně přejezení (přijímáme nadměrné množství energie) a na druhé straně podvyživeni (naše tělo nemá dostatek látek, nezbytných pro správnou funkci jednotlivých orgánů a orgánových systémů). K otázkám stravy a cvičení vyšly v posledních letech tisíce obsáhlých publikací, přitom ale neustále roste počet osob s nadváhou a obézních.
  3. Kontrola hmotnosti - lidé jsou prostě tlustí, ukládají si ve svých tukových buňkách nepřiměřené množství energie. Podle Gaussovy křivky v náhodném výběru osob má mít 68% lidí hmotnost normální, 14% bývá hubených a stejných 14% naopak vykazuje nadváhu. Asi dvě procenta souboru pak tvoří lidé extrémně hubení a dvě procenta lidí extrémně tlustých. Podle statistik z většiny průmyslově rozvinutých zemí je skutečnost jiná. Celkem 33% osob trpí nadváhou, 33% osob je obézních a tedy 34% osob by mělo mít normální hmotnost. Jenže statistiky nepočítají se sarcopenickou nadváhou a tak reálné odhady jsou spíše ty, které uvádí v současné populaci asi 15% obyvatel s normální hmotnosté a vhodnou kompozicí těla. Obézní lidé hledají cesty k dosažení normální hmotnosti. Obrací se stále častěji na osobní trenéry. Proto jsou znalosti v otázkách kontroly hmotnosti pro každého, kdo pracuje v oblasti fitness, naprosto nezbytné.
  4. Regulace stressu - dnešní svět přináší daleko více situací, v nichž se musíme rozhodovat, přičemž současně nemáme dostatek podkladů pro správné rozhodnutí. To vyvolává stavy stressu, které našemu zdraví moc nepřidávají. Zvláště v naší zemi vidíme sprosté rozkrádání státu podvodníky, sdruženými v politických stranách, což vyvolává beznaděj a stavy deprese. Máme také nadměrný výběr pasivních forem trávení volného času, které omezují náš pohybový projev a vedou ke zhoršování zdraví. Regulace stressu je dnes stejně nezbytná, jako záměrná fyzická stimulace, tj. cvičení. Nikdo nás do cvičení nenutí. Ale pokud podlehneme současnému způsobu života, naše zdatnost prudce klesne a s ní i kvalita života. Stejně nutné je dnes věnovat jistý časový úsek regulaci stressu.

Rozšiřující kurz “Regulace stressu” měl uzavřít tuto čtveřici informací, nezbytných pro kvalitní práci v oblasti fitness. Jenže se v posledním roce objevila spousta nových konceptů problematiky stressu, vznikly nové vědní obory, které se jím zabývají. Protože nechceme dávat našim studentům zastaralé informace, rozhodli jsme se práce na tomto kurzu pozastavit a pustili jsme se do oblasti, kterou jsme se chystali zpracovat již delší dobu. Připravili jsme rozšiřující kurz s tématem “Cvičení a posilování seniorů".

Senioři představují nejrychleji rostoucí segment společnosti. Počet penzistů v České republice v posledních desetiletích rapidně vzrostl. Všech důchodců, tedy penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní, bylo ke konci srpna letošního roku 2 707 174. Starobních penzistů a lidí pobírajících invalidní a pozůstalostní důchody bylo evidováno celkem 2 842 624. Na jednoho důchodce tedy přispívalo 1,85 poplatníků pojistného. Průměrná výše důchodu byla ke konci září 2012 na úrovni 10 539 korun. Ženy pobírají menší důchody než muži. V průměru můžům stát vyplácí 11 692 korun, zatímco ženám v průměru 9572 korun.

Vyšší věk přináší více zdravotních problémů. Čím jsme méně zdatní, tím je obvykle labilnější i naše zdraví. V současnosti patří k největším nebezpečím stárnutí sarcopenie (ztráta svalové hmoty, obvykle doprovázející proces stárnutí). Oproti předchozím generacím se méně pohybujeme. Tím jsou naše svaly vystaveny nižší stimulaci a dochází k jejich rychlé ztrátě. Většina fysiologických funkcí těla je přitom přesněji vázána na množství aktivní tělesné hmoty než na celkovou hmotnost. Ztráta svalové hmoty ve stáří snižuje odolnost těla proti infekcím a atakům nemocí. Vede ke vzniku nemocí, snižuje kvalitu života.

Senioři musí cvičit, aby zabránili ztrátám svalů. Nejvhodnější aktivitou pro ně je cvičení ve fitcentru, které má kvalitní posilovnu a dostatek aerobních přístrojů. V našem rozšiřujícím kurzu “Cvičení a posilování seniorů” přinášíme na 250 stránkách formátu A4 informce o všech aspektech cvičení seniorů. Vycházíme přitom ze studia nejnovějších odborných publikací z oblasti cvičení, posilování, výživy, prevence, fysiologie a patofysiologie. Text je doplněn desítkami tabulek a grafů, které usnadňují pochopení textu.

Předpokládáme v následujících letech prudký růst zájmu seniorů o cvičení. Kdo chce být na tento trend připraven, musí si již dnes rozšiřovat znalosti o cvičení seniorů. Námi zpracovaný text je na špičkové odborné úrovni a přinese zájemcům o dané téma nejnovější informace.

Mohlo by vás zajímat

Učební text

Rozšiřující kurz “Cvičení a posilování seniorů” přináší našim absolventům a všem dalším zájemcům nejnovější informace o problematice, která přivádí do fitcenter stále vícet cvičenců. Předpokládáme, že…

Více informací

Populace stárne - a neposiluje

Když dnes pustíte rádio nebo televizi, mluví se neustále o reformě důchodů. Starších občanů přibývá a mladých ubývá - vinou nízké porodnosti a faktu, že spousta mladých lidí nachází uplatnění v jiných zemích. Dalo by…

Více informací

Nebezpečné zkratky

Stárnutí je pozvolný, nenápadný, nezastavitelný proces. Probíhá u každého individuálním tempem. Individuálně se mění i stav jednotlivých orgánů a orgánových systémů těla. Někdo může mít dýchací potíže již…

Více informací