Musím mít nějaké vstupní znalosti?

ODPOVĚĎ:

Ke studiu se může přihlásit každý zájemce, který dosáhl věku 18 let. Účast na studiu není omezena žádnými dalšími podmínkami. Zájemci se základním vzděláním musí mít kurz rozšířený o dalších 50 hodin výuky. Tento požadavek řešíme v rámci kombinovaného studia úpravou počtu konzultací resp. dalšími opatřeními. Ty se ale nijak nedotýkají ceny kurzu. Ta je stejná pro všechny účastníky. 

Logicky má při studiu jistou výhodu student, který má zkušenosti se cvičením, nebo který sám z vlastní iniciativy prostudoval některé odborné podklady o cvičení. Námi preferované kombinované studium nám však umožňuje sestavit program výuky tak, aby jej student bezpečně zvládl za každých okolností. Náročnost výuky můžeme modifikovat délkou studia, počtem konzultací, obsahem konzultací nebo délkou kontaktů se studenty. Těmito mechanismy umožníme účastníkům s vyššími vstupními znalostmi zkrátit studium na nejkratší možnou délku, a naopak účastníkům s nižšími znalostmi přiměřeně prodloužit délku přípravy ke zkoušce a tím zajistit jejich dokonalou přípravu na náročnou praxi. Bez zvýšených požadavků na cenu kurzu.

 Pokud se přihlásí na klasické školení instruktorů fitcenter zájemci s odlišnou hladinou znalostí a zkušenosti, je to pro lektory velký problém. Pokud svoji látku dopodrobna vysvětlují, otráví tím zkušenější posluchače, protože jim pouze opakují informace, které již dávno znají. Pokud naopak nastaví odbornost přednášek na znalosti těch lepších účastníků kurzu, slabší studenti nedokáží sledovat výklad a školení pro ně ztrácí význam. Proto je výhodnější, když se na klasický kurz hlásí pouze zájemci s přibližně stejnými znalostmi.

Nemáme žádné specifické požadavky na úroveň tělesné zdatnosti a výkonnosti zájemců o získání kvalifikace. Práce v oblasti fitness a welness je značně různorodá a každý si nakonec v praxi najde to místo, které mu nejlépe vyhovuje. Fyzicky zdatní absolventi kurzů inklinují spíše k práci osobních trenérů, která vyžaduje značné fyzické vypětí. Naopak absolventi věkově starší nebo tělesně méně výkonní se spíše prosadí v roli fitness konzultantů. 

 Pokud máte zájem o získání kvalifikace, kontaktujte nás. Můžeme vaše individuální dotazy zodpovědět a domluvit takový postup výuky, který zajistí vaši dokonalou přípravu pro perspektivní práci v oblasti fitness a wellness.

KONTAKT: e-mail: kolouch@fitnet.eu  ,  mobil  774 04 77 70

Mohlo by vás zajímat


Jak pracuje lidské tělo

Originál knihy: Susan L. ENGEL-ARIELI, MD.: How Your Body Works. Emeryville, Ziff-Davis Press.1994. Překlad Dr.Vladimír Kolouch Český titul: Jak  pracuje lidské tělo. Brno, UNIS publishing, 1995. OBSAH ÚVOD Kapitola...
více...
Jak pracuje lidské tělo

Cesta do Anglie

Po dlouhé, více jak dvouleté přestávce jsem se opět vydal na "služební cestu" do Anglie, konkrétně do Londýna. Cílem cesty bylo projednat otázky další odborné spolupráce s naší mladou britskou spolupracovnicí Hanou Marií...
více...
Cesta do Anglie

Cvičení ve fitcentrech

Autor: PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D., vydala organizace "fitnet" v Brně, v roce 201 -. rozsah 160 stran. OBSAH   Část 1  – Instruktor fitcntra Úvod Definice kvalifikace Požadavky...
více...
Cvičení ve fitcentrech