Kulturistika žen

Autoři: Libuše Boháčková, Vladimír Kolouch

Na zhruba 90 stránkách textu se čtenář seznámí se všemi základními aspekty posilování žen. Text byl původně připravován jako podklad pro tvorbu metodického dopisu svazu kulturistiky a proto se i v názvu objevuje termín "kulturistika". Praxe nám ukázala, že se tohoto názvu ženy trochu zalekly. Obsah je však zaměřen k objasnění všech aspektů tělesné zátěže žen, a diskutuje otázky vlivu posilování na organismus ženy, zvláštnosti cvičení žen, vztah posilování a reprodukčního zdraví, vztah posilování a těhotenství a další obecné okruhy informací.

Rukopis této práce jsme odevzdávali do nakladatelství Saprint v roce 1990. V témže roce pracovali na podobné práci i autoři v USA. Jejich kniha vyšla v roce 1992 pod názvem "Weight training for women" (autoři Fahey, T.D., Hutchinson, G.) a byla kritikou přijata velmi pozitivně. Pro nás je příjemné zjištění, že obsahy obou těchto nezávisle na sobě tvořených prací jsou velmi podobné, že moravští i američtí autoři zjevně vycházeli ze stejné literatury a došli ke stejným závěrům a doporučením.

Kniha nebyla na našem trhu nikdy prodávána. Jistý počet výtisků obdrželi trenéři a další zájemci ve svazu kulturistiky. Pro většinu populace je tato nabídka první možností jak se seznámit s kvalitním populárně-odborným textem, zabývajícím se velmi podstatnými otázkami cvičení žen.

 

 

OBSAH:

 1. Úvod
 2. Historie a perspektivy kulturistiky žen
 3. Vliv posilování na organismus ženy
  3.1. Vliv posilování na aktivní pohybový aparát ženy
  3.2. Vliv posilování na pasivní pohybový aparát ženy
  3.3. Vliv posilování na kompozici a tvar těla ženy
  3.4. Vliv posilování na energetický metabolismus ženy
  3.5. Vliv posilování na kardiovaskulární systém ženy
  3.6. Vliv posilování na pychiku ženy
 4. Zvláštnosti cvičení žen
  4.1. Dětství
  4.2. Puberta a adolescence
  4.3. Reprodukční věk
  4.3.1. Těhotenství
  4.3.2. Amenorrhoea
  4.3.3. Oligomenorrhoea
  4.3.4. Dysmenorrhoea
  4.3.5. Změna menstruačního cyklu
  4.3.6. Premenstruační syndrom
  4.3.7. Inkontinence
  4.3.8. Mentální anorexie
  4.3.9. Antikoncepce
  4.3.10. Ovlivnění tvaru ňader
  4.3.11. Anabolické steroidy

  4.4. Období postprodukční
 5. Kondiční kulturistika
  5.1. Vybavení posilovny
  5.2. Vyšetření výchozího stavu
  5.3. Tvorba cvičebního programu
  5.4. Změna cvičebního programu
  5.5. Nejčastější chyby začátečnic
  5.6. Příčiny neúspěchů
  5.7. Somatotypy
 6. Sportovní kulturistika
  6.1. Trénink
  6.1.1. Kondiční příprava
  6.1.2. Technická příprava
  6.1.3. Taktická příprava
  6.1.4. Psychologická příprava

  6.2. Stavba sportovního tréninku
  6.2.1. Makrocyklus
  6.2.2. Mezocyklus
  6.2.3. Mikrocyklus
  6.2.4. Tréninková jednotka

  6.3. Plánování, evidence a vyhodnocování tréninku
  6.3.1. Plánování tréninku
  6.3.2. Evidence tréninku
  6.3.3. Vyhodnocení tréninku
 7. Výživa
  7.1. Obezita
  7.2. Vhodné a nevhodné postupy snižování hmotnosti
  7.3. Disproporční obezita
 8. Regenerace
  8.1. Regenerace ve vztahu k temperamentu
  8.2. Přetrénování
  8.3. Prostředky regenerace
  8.3.1. Prostředky pedagogické
  8.3.2. Prostředky lékařsko biologické
  8.3.3. Prostředky psychologické
 9. Zásobník cviků
  9.1. Břicho
  9.2. Stehna a lýtka
  9.3. Hrudník
  9.4. Záda
  9.5. Horní končetiny
  9.6. Ramena
 10. Vzory cvičebních a tréninkových plánů
  10.1. Vzor A
  10.2. Vzor B
  10.3. Vzor C
 11. Závěr
 12. Doplňky
  12.1. Výsledky M-ČSFR v kulturistice žen
  12.2. Výsledky soutěže o titul Ms. Olympia
 13. Literatura

Mohlo by vás zajímat


Proč u nás posiluje málo žen?

Nedávno jsem na stránkách fitnet presentoval článek o tom, že v současnosti cvičí pravidelně ve fitcentru každá pátá Američanka. Je to výsledek dlouholeté zkušenosti amerických žen s tímto typem cvičení. Dostával jsem...
více...
Proč u nás posiluje málo žen?

Posilování prokazatelně upevňuje zdraví

Posilování, tj. cvičení s činkami, kladkami a na přístrojích s měnitelnou velikostí zátěže, nemělo dlouho v lékařském světě na růžích ustláno. V učebnicích, které ještě dnes můžeme najít na pracovních...
více...
Posilování prokazatelně upevňuje zdraví

Posilování žen a dívek

Již jsem na stránce fitnet upozorňoval na kvalitní zdroj informací - na stránku www.cbsnews.com. V posledních několika měsících jsem ve zprávách této televizní stanice (opakovatelné videozáznamy na webu) zaznamenal několik...
více...
Posilování žen a dívek