Kondiční kulturistika

Autoři: Vladimír Kolouch, Lenka Kolouchová

Kniha, vydaná nakladatelstvím OLYMPIA, přináší podrobné informace o všech aspektech cvičení se zátěžemi. Autoři vycházeli z kvalitní zahraniční literatury a vybírali na základě svých praktických zkušeností vše nezbytné pro bezpečné a účinné cvičení v posilovnách. Řada kapitol byla konzultována se špičkovými odborníky Fakulty tělesnéj výchovy a športu University Komenského v Bratislavě, kde v době tvorby této práce jeden z autorů studoval a druhý přednášel (šestisemestrové dálkové studium trenérů kulturistiky I.třídy).

OBSAH:
 1. Úvod
 2. Co je kulturistika?
 3. Proč posilovat
 4. Kde posilovat
  Cvičit v bytě
  Cvičit v tělocvičně
  Cvičit v posilovně
 5. Jak posilovat
  Základní terminologie
  Kdy trénovat
  Kdy měnit tréninkové plány
  Kdy jíst
  Jak dýchat
  Co si obléci
  Rozcvičení a uklidnění
  Svalová bolest
  Evidence a vyhodnocování
  Tréninkoví partneři
  Zranění a onemocnění
  Nadměrná únava a přetrénování
  Intuitivní trénink
  Stagnace růstu
  Hodnocení výsledků tréninku
  Bezpečnost při posilování
 6. Jak sestavovat tréninkový program
  Zhodnocení výchozí situace
  Sestavení tréninkového plánu
 7. Jak zvyšovat náročnost tréninku
  Zvyšujte počet opakování
  Zvyšujte hmotnost zátěže
  Zkracujte přestávky mezi sériemi
  Zvyšujte počet sérií
  Zvyšujte počet tréninkových jednotek
  Změňte tréninkový plán
  Uspořádejte si trénink cyklicky
  Zvyšujte podíl aerobní práce
  Změňte režim tréninku
  Zařaďtě intenzifikační postupy
 8. Zásobník cviků
  Svaly břišní
  Svaly zádové
  Svaly dolních končetin
  Svaly horních končetin
  Svaly prsní
  Svaly ramenní
 9. Výživa
  Jo-jo syndrom
  Myšlenkový řetěz obezity
 10. Psychologické aspekty
  Dynamika změn stavu zdatnosti
  Zpětná vazba okolí
  Faktory podmiňující úspěch v kulturistice
 11. Zvláštnosti cvičících
  Mládež
  Ženy
 12. Otázky a odpovědi
 13. Závěr
 14. Použitá literatura
Publikace je vyprodána a neuvažujeme oo jejím opětném vydání. Autoři připravují pro nakladatelství CP Books novou publikaci. Jakmile bude kniha dokončena, budeme o tom čtenáře stránky fitnet.eu informovat.