Jak náročné jsou zkoušky?

Smyslem zkoušky je posoudit, zda a jak zvládl student požadovanou studijní látku. Absolventi kurzů instruktorů fitcenter budou v praxi pracovat s lidmi. Mohou jim svými radami pomoci, mohou jim ale i ublížit. Nesprávná rada může dokonce vážně ohrozit zdraví klienta. Proto se při zkoušce snažíme poctivě posoudit připravenost účastníka kurzu pro práci v oblasti fitness a wellness. Nepustíme do praxe nikoho, kdo by mohl potencionálním klientům svými chybnými radami ublížit. Na druhé straně není našim zájmem zkoušeného šikanovat a pást se na jeho nejistotě a nervozitě. Nechceme u zkoušky, aby nám student odříkával zpaměti nějaké nedůležité pasáže, aby nám dokázal, že je “našprtaný”. 

Máme se zkouškami velmi dobré zkušenosti. Kombinované studium má oproti klasickým formám školících akcí i tu výhodu, že se studenti v klidu domova připraví ke zkoušce skutečně zodpovědně. Při kolektivních formách školení se často zkoušky konají ihned po poslední přednášce druhého běhu kurzu. Posluchači jsou tak paradoxně zkoušeni z látky, kterou nemohli vstřebat a řádně prostudovat. Pamatuji si na akce v bývalé Tělovýchovné škole, na nichž studenti koupili zkoušejícím nějakou tu láhev, a pak všichni spokojeně uspěli u zkoušky. Byla to nechutná fraška. Nechceme lidem dávat "papír". Chceme je poctivě připravit na realitu, na požadavky praxe. Proto upřednostňujeme kombinovanou formu studia. 

 Zkouška sestává z několika částí. Nejprve dostane zkoušený 4 testy, na každou otázku jsou 4 možné odpovědi, z nich je jedna správná, tři jsou klamavé. Po vyplnění všech testů si zkoušený vytáhne otázku, která má 3 podotázky. Dostane určitý čas na přípravu, pak před komisí odpovídá. Mezitím jeden člen komise vyhodnotí testy a zkoušený je seznámen nejen s výsledkem testů, ale jsou s ním dopodrobna probrány všechny případné chyby, kterých se v testu dopustil. Následuje obhajoba seminární práce. V případě nejasností je zadán zkoušenému fiktivní vzorový klient a pro něj má zkoušený sestavit optimální cvičební program a vysvětlit, proč se rozhodl právě pro jím navržený postup. 

Znovu opakujeme, že cílem zkoušky není studenta chytat, „dusit“ nebo ponižovat. Při zkoušce chceme zodpovědně posoudit jeho připravenost pro práci v oblasti fitness. Zatím máme se zkouškami velmi dobré zkušenosti a nemuseli jsme ještě žádného studenta do zkoušky “vyhodit”. Není to ale způsobeno naší neúměrnou “měkkostí”. Lidé, připravující se z kvalitních skript, v optimálních podmínkách domova, kteří mají na přípravu dostatek času, přichází dobře až skvěle připraveni. 

 Je to další argument pro kombinovanou formu studia, kterou v naší vzdělávací organizaci preferujeme.

Mohlo by vás zajímat

Nadměrné cvičení?

Na většině webových stránek a snad ve všech publikacích o cvičení najdeme zmínku nebo celou kapitolu o rizicích nadměrného cvičení. Autoři v nich upozorňují čtenáře, že “když je něčeho moc tak to může škodit,…

Více informací

Cvičení a osobní trenéři

Ve svých článcích často zdůrazňuji význam až nenahraditelnost práce osobních trenérů resp. odborníků v oblasti fitness. Již několikrát jsem citoval geniální postřeh skvělého biologa prof. Boothe, jímž objasnil význam…

Více informací

Musím mít nějaké vstupní znalosti?

ODPOVĚĎ: Ke studiu se může přihlásit každý zájemce, který dosáhl věku 18 let. Účast na studiu není omezena žádnými dalšími podmínkami. Zájemci se základním vzděláním musí mít kurz rozšířený o dalších 50 hodin…

Více informací