travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Základní informace o kurzu "Kontrola hmotnosti"

V dnešní době jsme svědky historicky bezprecedentního jevu. Svět zavaluje “tsunami” nadváhy a obezity. Na světě dnes žije miliarda a půl osob s nadváhou (BMI 25,0 až 29,9 kg/m2). Z toho je více jak 300 milionů osob obézních (BMI nad 30 kg/m2). Světová zdravotnická organizace na přelomu tisíciletí konstatovala, že je na světě více osob s nadváhou než osob podvyživených. Největším problémem lidstva už není "nasytit chudé", ale zabránit dalšímu šíření obezity a nadváhy. Podle odhadů expertů se sice v posledním desetiletí tempo nárůstu hmotnosti celkově mírně snížilo, pokračuje však dále. V Anglii vědci varují, že v roce 2030 bude obézní každé druhé britské dítě.

Nadváha a obezita mají negativní dopad na zdraví populace. Odhaduje se, že život obézních je v porovnání s lidmi štíhlými v průměru o 5-18 let kratší. Nemoci u obézních nastupují dříve a mají dramatičtější průběh. Léčba obézních přijde podle střízlivých odhadů každoročně jen v USA na miliardy dolarů. Tyto náklady se přitom neustále zvyšují. Zatěžují neúměrně systémy zdravotního pojištění.

Lidé s nadváhou a obezitou ztrácí pevnou a přitažlivou postavu. Většina z nich má ale zájem vypadat pěkně. Proto budou v následujících letech vyhledávat pomoc osobních trenérů. Snaha zbavit se nadbytečných kilogramů pomocí diet se ukázala být katastrofálně neúspěšnou. Diety stav nadváhy a obezity z dlouhodobého pohledu nejen ani v nejmenším nezlepšují, ale podstatně zhoršují. Řešení problémů s hmotností leží na straně výdeje energie. V navození dlouhodobé energetické rovnováhy prostřednictvím zvýšení chronického i aktuálnho výdeje energie. Toho je možné dosáhnout pomocí vhodně strukturovaného pohybového režimu.

Cílem tohoto rozšiřujícího kurzu je rozšířit znalosti našich absolventů a dalších zájemců o nejnovější informace o oblasti kontroly hmotnosti. Po absolvování kurzu bude mít osobní trenér pohotovou a správnou odpověď na jakoukoli otázku klienta, týkající se problematiky snížení nadměrné hmotnosti resp. dosažení a udržení zdravé tělesné hmotnosti.