travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Rekvalifikační kurz pro získání odborné kvalifikace „INSTRUKTOR FITNESS"

Kurz pořádá: Lenka Kolouchová  ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Fitnet PaedDr. Vladimíra KOLOUCHA, Ph.D., AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR   Download:
Základní informace  (156 kB)
 

Výstup ze studia

Na základě studia a úspěšného složení závěrečných zkoušek získá účastník "Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu". Pověření s celostátní platností k vydávání dokladů po ukončení rekvalifikace udělilo Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy České republiky.

Využití kvalifikace v praxi

Na základě vydaného "Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu" můžete pracovat jako instruktor fitness (zaměstnanec fitcentra)

Můžete také požádat o vydání živnostenského listu pro:

  • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici (založit a provozovat fitcentrum, posilovnu, sportovní zařízení)
  • poskytování tělovýchovných a sportovních služeb a následně v oblasti fitness a wellness

Více informací o uplatnění získané kvalifikace.

Jak se přihlásit ke studiu?

V okamžiku, kdy se rozhodnete absolvovat naše školení, není nutné žádné velké "papírování" nebo čekání na nějaký vzdálený termín, můžete nás rovnou kontaktovat.

Více informací o tom jak se přihlásit ke studiu.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu se může přihlásit každý zájemce starší 18 let. Přijetí není podmíněno předchozím vzděláním či praxí.

Kombinovaná forma studia

Studium lze zahájit kdykoli během roku, není vázáno na žádný předem stanovený termín. Vstupní konzultace se uskuteční v den a hodinu, která vyhovuje zájemci o studium. Zájemce o kurz nám svoje rozhodnutí zahájit studium oznámí mailem nebo telefonicky a navrhne termín vstupní konzultace, tj. dne a hodiny, kdy může přijet. Jakmile se na termínu vstupní konzultace dohodneme, může kurz začít.

Studium poté probíhá na základě studijního plánu, který je se studentem individuálně sestaven během vstupní konzultace v souladu s jeho časovými možnostmi a reálnými schopnostmi. Při zahájení studia obdrží posluchač moderní učební texty, které přináší ucelený systém informací, nezbytných pro dlouhodobě úspěšnou a kvalitní práci v oblasti fitness a wellness.

Cena studia

Cena studia je 10.000,- Kč (zahrnuje vstupní konzultaci, veškeré průběžné konzultace, učební texty a závěrečnou zkoušku včetně "Osvědčení"). Studenti platí poplatek za kurz většinou při vstupní konzultace (obdrží řádný příjmový doklad o platbě).

Další informace o ceně kurzu.

Platnost akreditace našeho vzdělávacího centra

Akreditace k pořádání vzdělávacích kurzů v oblasti fitness je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) striktně udělována s platností na tři roky poslední je platná do 12/21. Po uplynutí tří let musí dané vzdělávací zařízení znovu o akreditaci žádat. Akreditaci pro pořádání kurzů k získání kvalifikace "INSTRUKTOR FITNESS" jsme poprve získali v roce 1991. V letech 1993 až 2000 se Dr. Kolouch věnoval postgraduálnímu doktorandskému studiu na FTVS UK Praha. Znovu jsme akreditaci k pořádání kurzů "Instruktor fitcentra" získali v roce 2001, dále v letech 2004, 2007,2010,2012 a 2015 a následovně v roce 2018, která je aktuáílně platná do prosince 2021.

Podrobnější informace o studiu

V sekci "Často kladené otázky" najdete odpovědi na otázky, které nám zájemci o kurz nejčastěji kladou.

Rozšiřující studium

Po úspěšném  ukončení kurzu se absolvent automaticky stává součástí našeho systému "rozširujících kurzů". Účast na rozšiřujících kurzech je dobrovolná. Nemá vliv na platnost základního osvědčení. Rozšiřující kurzy nabízíme našim absolventům za podstatně výhodnější cenu v porovnání s ostatními zájemci.