Postava


Namísto zdravého života raději vakcína?

Obezita ohrožuje celý západní svět. Ve většině průmyslově vyspělých zemí dnes spadá do kategorií „osoba s nadváhou” a “osoba obézní” 60-65% obyvatel, tj. dva ze tří našich přátel a sousedů. Podle mého názoru...
více...
Namísto zdravého života raději vakcína?

Obesita a spánek

Svět obchází strašidlo obesity. Zatímco většinu historie ohrožoval život člověka především nedostatek potravy, označují dnes vědci za největší hrozbu civilizace zvyšující se zásoby energie, uložené v oblasti pasu....
více...
Obesita a spánek

Kvantita a kvalita

Na webu jsem našel zajímavý článek o stravě (viz literatura). Autor hovoří s Hanou Michopulu o české kuchyni. Z textu vyplývá, že strava u nás je obecně na mizerné úrovni. Nejsme již soběstační ve výrobě potravin,...
více...
Kvantita a kvalita

Postavte se nazí před zrcadlo plné délky

V roce 1979 vyšla v New Yorku kniha autora Buda Getchella s názvem “Physical Fitness. A Way of Life”. Bylo to již druhé vydání této publikace, která výrazně ovlivnila pohled na oblast fitness nejen v Americe, ale na celém...
více...
Postavte se nazí před zrcadlo plné délky

Pomohou proti obezitě léky?

Začátek třetího tisíciletí přinesl lidstvu nečekaný problém. Tím problémem je obezita. Nadměrné nakupení zásob energie v lidském těle. Energie uložená v podobě zásobního cukru glykogenu je jednoznačně omezená...
více...
Pomohou proti obezitě léky?

Klíč k obezitě?

Obezita představuje největší hrozbu pro moderní společnost. Postihuje každoročně větší segment populace průmyslově vyspělých zemí. Přináší postiženým značné problémy. Ukrajuje ze státních rozpočtů větší...
více...
Klíč k obezitě?

S jakou zátěží máme cvičit?

Na můj vkus navštěvuje fitcentra stále málo lidí. Zvláště když si uvědomím zdravotní stav populace, tedy vysoký výskyt obezity, diabetu, nemocí srdce a dalších ochoření. A když vidím postavy stále se zvyšujícího...
více...
S jakou zátěží máme cvičit?

Fluktuace hmotnosti

Řada lidí s nadváhou a obézních osob dokáže pomocí diet a dalších hrubě drastických, nezdravých, nefysiologických zásahů do funkcí organismu, během jistého období snížit svoji hmotnost, a to často i o desítky...
více...
Fluktuace hmotnosti