Postava

Význam cvičení ve středním věku

V mládí cvičíme proto, že nám pohyb přináší radost. Podívejte se na houf dětí, hrajících si ve vhodném prostředí, tj. na hřišti, v parku, na plovárně. Běhají, pošťuchují se, skáčou a dovádí. Nikdo je do pohybu…

Více informací

Láska podle množství tuku?

Když si vybíráme životního partnera nebo partnerku, ovlivňuje nás mnoho rozličných faktorů. Zkušenost ukazuje, že se řídíme charakteristikami, které jsou shodné s našimi vlastními. Například lidé vysocí se seznamují s lidmi…

Více informací

Je normální mít nadváhu?

Odborníci z oblasti biologie a medicíny jsou ohromeni tempem, jakým se zvyšuje výskyt nadváhy a obezity na celém světě. Světová zdravotnická organizace (WHO) používá při popisu globálního šíření nadměrných tukových…

Více informací

Držátka lásky

Poprvé jsem se s termínem “love handles” setkal při čtení článků v amerických verzích časopisu Muscle and Fitness někdy v osmdesátých letech minulého století. Věděl jsem, že slovíčko “handle” má význam “ovládat,…

Více informací

Nakažlivá obezita?

Před časem jsem na stránky fitnet umístnil článek, v němž jsem upozorňoval na zjištění vědců, podle nějž může být příčinou nadměrného nakupení tukové tkáně v lidském těle virová nákaza. Obézních v posledních…

Více informací

Ovlivněte pozitivně život svých dětí

V každém živém tvoru je zabudována tendence předat své geny další generaci. Mít potomky. Sám proces početí patří k nejpříjemnějším a nejhezčím, jaké tento svět nabízí. Potěšení, doprovázející proces početí, je…

Více informací

Najdou u nás uplatnění osobní trenéři?

Nedávno jsem sledoval v televizi pořad o vzrůstající oblibě tetování. Zhruba osmnáctiletá, nepříliš pohledná dívka se pochlubila barevnou čmáranicí na kůži spodní části zad a nedbale prohodila: ”Tetování je dnes…

Více informací

Aerobní cvičení nebo posilování?

V posledním století došlo k významnějším změnám způsobu života než za předchozích několik tisíciletí. Jinak získáváme zdroje obživy, jinak trávíme volný čas, jinak se stravujeme, jinak cestujeme. Některé změny vedly…

Více informací