Nakažlivá obezita?

Před časem jsem na stránky fitnet umístnil článek, v němž jsem upozorňoval na zjištění vědců, podle nějž může být příčinou nadměrného nakupení tukové tkáně v lidském těle virová nákaza. Obézních v posledních desetiletích přibývá nebývalým tempem a vědci proto hledají příčiny vzniku obezity i postupy její prevence a léčby. Některé vědecké týmy se zaměřují na vztah mezi spánkem a obezitou, jiné pátrají v oblasti vlivu virů nebo se snaží odhalit příčinu v sociální oblasti. Vědci pátrají, zkoumají, dumají.

Bohužel, zatím na nic podstatného nepřišli. Víme zhruba to, co lidé v minulých stoletích a snad i tisíciletích. Víme s jistotou, že kdo málo pracuje a hodně jí, tloustne. A tak obézních neustále přibývá. Podle odhadů expertů bude v roce 2015 ve většině průmyslově vyspělých zemích 75% obyvatel trpět nadváhou nebo přímo obezitou. V USA v posledních dvou letech zaznamenali ve všech státech nárůst počtu obézních. V žádném ze států unie nedošlo ke snížení počtu tlouštíků. Ve státě Mississippi počet obézních přesáhl 30%, dalších 19 států se tomuto procentu obézních rychle přibližuje. V praxi to znamená, že každý třetí dospělý občan, se kterým se setkáme, má Body Mass Index vyšší jak 30 kg/m2 (Osterweil, 2007). Přibývá manifestně obézních lidí. Osob, na nichž se při chůzi třese tuk.

Obezita dosahuje v řadě zemí rozměrů pandemie. Ohrožuje starší i mladší, muže i ženy, vysoké i malé. V tisku se stále častěji objevují články, v nichž odborníci odhadují ekonomické dopady obezity na danou společnost. Mnohé z těchto článků přirovnávají finanční ztráty, způsobené léčbou nemocí z nadměrného nakupení tuku v těle, k ohromné díře v boku potápějící se lodi. Tuky na těle tlouštíků se každým rokem prodražují. Proto se také zintenzivňuje hledání řešení problémů obézních. Vědci ověřují nové a nové hypotézy. Připomíná to bloudění v ohromném bludišti. Cesta z něj jistě vede, ale nějak se nedaří ji nalézt.

O vlivu virů na ukládání tuků se několik měsíců neobjevila žádná podstatná zmínka. Nyní se ale vynořily nové a poměrně závažné informace. Jak tvrdí Dr. Nikhil Dhurandhar ze státní University v Lousianě, obezita může být, alespoň v některých případech, skutečně zapříčiněna virovou nákazou. Za hlavního viníka přitom označuje adenovirus-36, který spadá do rodiny asi padesáti známých virů. Pokud další výzkumy prokáží správnost studie Dr. Dhurandhara, mohou se vědci pustit do hledání vakcíny proti konkrétním typům virů, podezřelých z podílu na růstu tukové tkáně.

Vědci použili tukovou tkáň, která byla odebrána obézním při liposukci a izolovali z ní kmenové buňky. Polovina těchto buněk byla vystavena působení kultury adenoviru-36, druhá polovina sloužila jako kontrola. Během týdne se většina kmenových buněk, vystavených působení virů, přeměnila v adipocyty (zralé tukové buňky). V kontrolní skupině se změnilo v adipocyty pouze nevýznamné množství kmenových buněk. Vědce však nejvíce překvapilo zjištění, že  z kmenových buněk vlivem virů vytvořené adipocyty v sobě dokázaly nahromadit 2,5krát více tuku v porovnání s běžnými tukovými buňkami. Vliv virů na tukovou tkáň nebyl ovlivněn charakteristikami dárce. Ať byla testovaná tuková tkáň od muže nebo ženy, od osoby ve věku 22 let nebo 57 let, reakce na působení adenovirů byla stejná. Vědci se domnívají, že lipogenetickou odpověď kmenových buněk vyvolává virový gen E4 Orf-1. Jeho role v lidském těle může být znemožněna technikou zvanou “RNA interference”, která zabrání vyjádření genu v napadených buňkách. To považují vědci za velkou naději v prevenci vzniku obezity.

Dr. Dhurandhar ve své zprávě o podílu virů na obezitě ale současně zdůrazňuje, že má tato metabolická porucha multifaktoriální původ. Jeho tým zjistil, že zhruba 30% obézních a 11% štíhlých lidí vykazuje znaky infekce adenovirem-36. Je zde tedy  jistá souvislost mezi obezitou a virovou nákazou, nejedná se ale o prokázaný vztah “příčina-následek”. Obézní nesmí svalovat veškerou vinu za nadměrné zásoby tuků na svém těle jen na viry. Spíše než spoléhání na vakcínu proti  obezitě nebo na pomoc lékařů by měli lidé se sklonem k tloustnutí okamžitě a zásadně změnit svůj způsob života. V tomto směru je klíčovým krokem seřídit vztah mezi přívodem a výdejem energie. Zajistit dlouhodobě udržitelnou energetickou rovnováhu.

Tato rovnováha byla v posledních desetiletích hrubě narušena prudkým poklesem množství a zásadní změnou kvality pohybu. Z našeho života zmizela zvláště část pohybového spektra, nutícího pracovat svaly v úrovni 70-100% jejich možností. Tato část spektra fyzické zátěže vyvolává v živé hmotě anabolické prostředí – tj. vede ke zvýšení kapacity zatěžovaných tkání i optimalizace funkce organismu jako celku a udržuje na vysoké úrovni hodnotu bazálního výdeje energie.

Tento “dlouhodobý” energetický výdej je rozhodující ve snaze o zajištění dynamické energetické rovnováhy. Vinou práce šetřících přístrojů, mechanizace a automatizace, nedokáže většina současné populace zabránit vzniku sarcopenie (ztrátám svalové hmoty) a na ni navazujícím negativním změnám kompozice těla. Jakmile je výdej energie chronicky nízký, vede i nepříliš velký příjem potravy k pozitivní energetické bilanci a tím ke zvyšování množství zásob tuků. Po čase tělo přestaví “setpoint” pro regulaci optimálního množství tuku. A máme na celý život o problémy s tělesnou hmotností postaráno.

Vědci budou jistě ve své práci dále pokračovat. Bylo by ale naivní čekat, až sestaví nějakou vakcínu. Tělo nemůže ukládat do zásob tuk, pokud je výdej energie chronicky vysoký (tj. máme hodně svalové hmoty a vydáme navíc hodně energie pohybem) a její přívod je výdeji přiměřený. V takovém  případě nevznikají energetické přebytky a není co ukládat. Nemůžeme tedy ani ztloustnout.

Jak si dlouhodobě zajistit energetickou rovnováhu? Podle mne je nejdůležitější zabránit ztrátám svalů. Cvičit ve fitcentru na posilovacích přístrojích, kladkách a s činkami. Přinutit svaly jednotlivých částí těla k práci na horní hladině jejich možností. Stimulovat svůj pohybový systém nejméně třikrát v týdnu. Vysoký výdej energie nám umožní přijímat více energie a tím do organismu dopravit i vysoké množství biologicky aktivních látek.

Cvičením ve fitcentru si udržíme pevnou, souměrnou postavu, zabráníme vzniku obezity a vytváříme podmínky pro optimální průběh klíčových metabolických procesů, významných pro udržení zdraví.


LITERATURA:

  1. SMITH, M. (2007): Some Obesity Linked to Virus. In.: MedPage Today, August 23.
  2. KOLOUCH, V. (2007): Nechcete být tlustí? Umývejte si pečlivě ruce! In. Fitnet.cz
  3. OSTERWIEIL, N. (2009): State by State, Americans Are Growing Fatter. In.: MedPage Today, August 28.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Kam spěje akademická oblast?

Absolvoval jsem vysokou školu. Získal jsem následně dva doktoráty. Našel jsem pro studiem získané znalosti uplatnění v životě. Studiem na škole a následným samostudiem jsem získal poznatky, které předávám dále a slušně se…

Více informací

Jak se zbavit tuku v oblasti pasu?

Když se v našem těle začne ukládat více tuku, mění se nepříznivě i jeho tvar. Ztrácí se přirozená proporcionalita, některé části se “nafukují”, jiné se mění minimálně nebo se nemění vůbec. Pokud máme velkou smůlu,…

Více informací

Obezita není benigní

Obezita ohrožuje lidstvo. Konstatovala to “Světová zdravotnická organizace” (WHO), která již na přelomu tisíciletí označila obezitu za “největší hrozbu, před kterou lidstvo ve své dosavadní historii stálo”. Obezita podle…

Více informací