Posilování obézních dětí

Snad každý již slyšel o tom, že největší problémy s obezitou mají v dnešním světě obyvatelé průmyslově nejrozvinutější země světa. Obezita zde ohrožuje nejen dospělé, ale i děti. Proto také Američané intenzivně hledají postupy jak zastavit u obézních dětí vzestup hmotnosti. Uvědomují si, že u nejmladší generace došlo v porovnání s minulými generacemi k poklesu množství pohybové aktivity. Důsledkem je snížená úroveň stimulace hybného systému a tím i jisté nedokončení plného rozvoje svalů a kostí. Dnešní děti mají prostě málo svalů. Proto jsou pro ně dříve přítažlivé aktivity, jako honičky a hry s míčem, nadměrně náročné. Protože běžná zátěž minulosti překračuje aktuální možnosti dnešní mládeže, mají mladí spíše tendenci se jakýmkoli zvýšeným pohybovým požadavkům vyhýbat. Jsou raději pohybově pasivní a tím vydávají méně energie. Další ztráty na straně výdeje energie představuje pokles hodnoty bazálního metabolismu, způsobený nedostatkem aktivní tělesné hmoty. Tyto faktory se podílí výrazně na pozitivní energetické bilanci, vedoucí k obezitě.

Na 52. výročním setkání “American College of Sports Medicine (ACSM)” v městě Nashville konstatovali odborníci, že pro obézní děti představuje posilování optimální pohybovou aktivitu, která je může zaujmout a přispět k normalizaci jejich hmotnosti. Posilování vede u dětí k vzestupu množství svalů, nárůstu silových schopností a pozitivním změnám kompozice těla. Prokázaly to výzkumy, jichž se účastnila skupina dětí ve věku 7-11 let. Účastnící byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina pravidelně cvičila třikrát v týdnu ve fitcentru po dobu 10. týdnů. Kontrolní skupina neposilovala. Jednalo se o obézní děti (hmotnost nad 95 procentilem pro daný věk a výšku). Hodnoty úrovně sílových schopností byly získávány řadou testů (leg press, bench press, přítahy za hlavou atd.). U posilující skupiny byl zaznamenán statisticky významný vzestup síly a množství svalové hmoty. U kontrol nedošlo k podstatnému zlepšení ani v hodnotách síly ani množství svalů.

Pokud obézní děti zvýší množství svalové hmoty, jsou zdatnější a následně i pohyblivější. Snadněji zvládají nároky pohybových aktivit a proto se jim nejen nevyhýbají, ale aktivně je vyhledávají. Navíc zvýšené množství aktivní tělesné hmoty zvyšuje hodnotu bazálního výdeje energie. Dítě tak snadněji navodí v případě potřeby negativní energerickou bilanci nebo snadněji udržuje energerickou rovnováhu. To z dlouhodobého hlediska vede k normalizaci hmotnosti.

Mezi rodiči a trenéry stále přetrvávají neopodstatněné obavy z posilování dětí. Přitom bylo opakovaně vědeckými výzkumy prokázáno, že vhodně sestavený posilovací program je pro zdraví a zdatnost dětí velmi prospěšný. Pokud vede cvičení odborník v oblasti posilování, je posilování bezpečným a účinným způsobem stimulace mladého organismu.

V naší zemi se stále setkáváme se zastaralými názory na posilování dětí. Proto chceme zařadit tuto problematiku mezi první moduly kontinuálního vzdělávání, které zahájíme v roce 2009. Účastníci této formy dalšího vzdělávání v oblasti fitness dostanou ve zhruna 150 stranách daného modulu všechny nejnovější informace, týkající se bezpečného a účinného posilování dětí.

Dr.Vladimír Kolouch

LITERATURA:

ACSM News (2005): Obese Children Benefit from Resistance Training. Strength, body composition significantly improved in new study.
 

Mohlo by vás zajímat


Hormony ovlivňují chuť seniorů k jídlu

U starších lidí se mnohdy výrazně snižuje chuť k jídlu. K dosažení pocitu nasycení jim stačí podstatně méně jídla v porovnání se stavem ve středním věku. Odborníci hovoří o „stařecké anorexii“. Ta však není...
více...
Hormony ovlivňují chuť seniorů k jídlu

Pomohou proti obezitě léky?

Začátek třetího tisíciletí přinesl lidstvu nečekaný problém. Tím problémem je obezita. Nadměrné nakupení zásob energie v lidském těle. Energie uložená v podobě zásobního cukru glykogenu je jednoznačně omezená...
více...
Pomohou proti obezitě léky?

Vědci potvrzují empirické poznatky

Od uvedení stránky “fitnet.cz” na web v roce 1999 přinášíme v jednotlivých článcích přesvědčivé důkazy pozitivním dopadu cvičení a zvláště posilování na úroveň zdatnosti, výkonnosti a zdraví člověka dneška....
více...
Vědci potvrzují empirické poznatky