travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Posilování obézních dětí

Snad každý již slyšel o tom, že největší problémy s obezitou mají v dnešním světě obyvatelé průmyslově nejrozvinutější země světa. Obezita zde ohrožuje nejen dospělé, ale i děti. Proto také Američané intenzivně hledají postupy jak zastavit u obézních dětí vzestup hmotnosti. Uvědomují si, že u nejmladší generace došlo v porovnání s minulými generacemi k poklesu množství pohybové aktivity. Důsledkem je snížená úroveň stimulace hybného systému a tím i jisté nedokončení plného rozvoje svalů a kostí. Dnešní děti mají prostě málo svalů. Proto jsou pro ně dříve přítažlivé aktivity, jako honičky a hry s míčem, nadměrně náročné. Protože běžná zátěž minulosti překračuje aktuální možnosti dnešní mládeže, mají mladí spíše tendenci se jakýmkoli zvýšeným pohybovým požadavkům vyhýbat. Jsou raději pohybově pasivní a tím vydávají méně energie. Další ztráty na straně výdeje energie představuje pokles hodnoty bazálního metabolismu, způsobený nedostatkem aktivní tělesné hmoty. Tyto faktory se podílí výrazně na pozitivní energetické bilanci, vedoucí k obezitě.

Na 52. výročním setkání “American College of Sports Medicine (ACSM)” v městě Nashville konstatovali odborníci, že pro obézní děti představuje posilování optimální pohybovou aktivitu, která je může zaujmout a přispět k normalizaci jejich hmotnosti. Posilování vede u dětí k vzestupu množství svalů, nárůstu silových schopností a pozitivním změnám kompozice těla. Prokázaly to výzkumy, jichž se účastnila skupina dětí ve věku 7-11 let. Účastnící byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina pravidelně cvičila třikrát v týdnu ve fitcentru po dobu 10. týdnů. Kontrolní skupina neposilovala. Jednalo se o obézní děti (hmotnost nad 95 procentilem pro daný věk a výšku). Hodnoty úrovně sílových schopností byly získávány řadou testů (leg press, bench press, přítahy za hlavou atd.). U posilující skupiny byl zaznamenán statisticky významný vzestup síly a množství svalové hmoty. U kontrol nedošlo k podstatnému zlepšení ani v hodnotách síly ani množství svalů.

Pokud obézní děti zvýší množství svalové hmoty, jsou zdatnější a následně i pohyblivější. Snadněji zvládají nároky pohybových aktivit a proto se jim nejen nevyhýbají, ale aktivně je vyhledávají. Navíc zvýšené množství aktivní tělesné hmoty zvyšuje hodnotu bazálního výdeje energie. Dítě tak snadněji navodí v případě potřeby negativní energerickou bilanci nebo snadněji udržuje energerickou rovnováhu. To z dlouhodobého hlediska vede k normalizaci hmotnosti.

Mezi rodiči a trenéry stále přetrvávají neopodstatněné obavy z posilování dětí. Přitom bylo opakovaně vědeckými výzkumy prokázáno, že vhodně sestavený posilovací program je pro zdraví a zdatnost dětí velmi prospěšný. Pokud vede cvičení odborník v oblasti posilování, je posilování bezpečným a účinným způsobem stimulace mladého organismu.

V naší zemi se stále setkáváme se zastaralými názory na posilování dětí. Proto chceme zařadit tuto problematiku mezi první moduly kontinuálního vzdělávání, které zahájíme v roce 2009. Účastníci této formy dalšího vzdělávání v oblasti fitness dostanou ve zhruna 150 stranách daného modulu všechny nejnovější informace, týkající se bezpečného a účinného posilování dětí.

Dr.Vladimír Kolouch

LITERATURA:

ACSM News (2005): Obese Children Benefit from Resistance Training. Strength, body composition significantly improved in new study.
 

Mohlo by vás zajímat

Obézní matky a obézní děti

Ženy mají od přírody obvykle méně svalů a větší množství zásobních tuků, navíc nejsou povzbuzovány k činnostem silového charakteru, je na ně cílena větší část stravovací reklamy v televizi, obvykle mají sedavé…

Více informací

Rakovina prostaty může mít základ v mládí

Přesto, že se léčba nádorových onemocnění podstatně zefektivnila a zdokonalila, představuje pro každého vyslovení diagnosy této choroby lékařem zásadní zásah do života. Dokud jsme zdraví, nasloucháme varování vědců…

Více informací

Dokonalá bouře

Jak nám přibývá let, není tak neobvyklé potkat známé nebo přátele, zdrcené buď vlastní vážnou nemocí nebo hrubou poruchou zdraví někoho z blízkých. Z jejich slov vycítíme vždy úžas až ohromení nad nečekaností…

Více informací