Dnešní obézní dětí mohou umírat dříve než jejich rodiče

Svět se dramaticky mění. Nastalé změny přináší do našich životů mnoho pozitivního. Bohužel i nové, v historii lidstva bezprecedentní hrozby. Jednou z nejvážnějších představuje nedostatek pohybu. Všudypřítomná pohybová pasivita (sedentary lifestyle) mění výrazně poměr mezi výdejem a příjmem energie, vede k oslabování svalů a vzniku obezity. Nejohroženější jsou děti.

Děti mají tendenci přibližovat se k příjemnostem a uhýbat před zátěží. Jsou v tomto směru důslednější než dospělí. Dnes se naše děti rodí do „obesogenního“ prostředí. To nabízí nepřeberné množství pasivních forem trávení volného času a nepřeberný výběr chutné, energeticky hutné stravy. Výsledkem je obesita. Ta ohrožuje každým rokem stále více dětí.

Obézní dítě má podstatně vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny v dospělosti v porovnání s dítětem normální hmotnosti. Uvedl to Dr. Waine, člen britského národního fóra pro otázky obezity, při svém vystoupení v programu BBC Radio 5 Live. Více jsou přitom ohroženy dívky. U obézních chlapců je riziko propuknutí rakoviny v dospělosti oproti štíhlým dětem vyšší o 14% a u dívek o 20%. Obezita navíc přináší výrazné zvýšení rizika onemocnění srdce  a cév, pohybového systému a diabetu.

Pokud společnost na hrozivý stav adekvátně nezareaguje, budeme první generací vychovávající děti, jejichž zdraví bude již ve středním věku vážně ohroženo a které budou umírat dříve, než jejich rodiče. Tvůrce zdravotní politiky státu by měl probudit děsivý vzestup diabetu typu 2 u dětí. Musí si uvědomit, že na současném stavu parazituje spousta podnikatelů, kteří vyrábí sladkosti, energeticky hutné potraviny a nabízí dětem nadbytek přitažlivých forem pasivní zábavy. Obchodníky s leností a obezitou je nutné účinně omezovat. Naopak je nezbytné podpořit organizace, nabízející dětem vhodné formy tělesné zátěže.

Péče o zdraví dětí je primární povinností rodičů. Mnozí rodiče své selhání obhajují tím, že je nesnadné rozpoznat obezitu u dětí, protože dnešní děti jsou v průměru tučnější než děti v minulých generacích. Při porovnání s vrstevníky se mnohé děti s nadváhou zdají být v pořádku nebo dokonce štíhlé. Přitom je jejich procento zásob tuku nadměrné.

Děti mají dnes především nevhodné složení tělesných tkání. Jejich svalstvo není stimulováno náročnějším pohybem, nevyvíjí se stejně jako v předchozích generacích. Málo svalů znamená malý základní výdej energie. To v kombinaci s bohatou nabídkou chutné stravy představuje trojského koně většiny nemocí.

Vědci se shodují v tom, že na současné explozi obezity dětí se podílí následující faktory:

 • Děti méně chodí a méně jezdí na kolech
 • V osnovách škol je méně hodin tělesné výchovy
 • Děti tráví více času před obrazovkou televizorů, u počítačů, videa atd.
 • Poklesla přirozená spotřeba zeleniny a ovoce, zvýšila se konzumace „prázdných kalorií“
 • Školy prodávají nebo pronajímají hřiště, aby získaly peníze na svůj provoz, možnost dětí spontánně sportovat (fotbal, vybíjená atd.) se tím snižuje
 • Silnice jsou ucpány auty, rodiče nepouští děti ven z obavy z jejich zranění
 • Děti dnes spí v průměru o dvě hodiny méně než děti předchozích generací. Výzkumy prokázaly nižší hmotnost u dětí, které spí denně 8 hodin
 • Mladí lidé se nechodí navštěvovat, posílají si textové zprávy, volají si na mobily, komunikují pomocí mailů, programů Skype, ICQ, MSN Messenger atd.
 • Rodiny se stále méně často společně stravují, tím se ztrácí kontrola nad výběrem a množstvím konzumované stravy
 • Děti se stravují ve školách a restauracích, kde se soustavně zvyšuje velikost porcí
 • Ve školách mají děti možnost koupit si v automatech Colu a další energeticky hutné nápoje
Většinu historie lidstva představoval pro děti největší hrozbu nedostatek jídla. Dnes se situace během historicky nesmírně krátké doby zásadně změnila. Na tuto změnu musíme rychle zareagovat. Rodiče i společnost jako celek. Pokud budeme dále přešlapovat na místě, budou dopady na zdraví současných dětí doslova děsivé.

Za základ omezení negativních vlivů současného světa na zdraví dětí považujeme zastavení změn kompozice těla. Svaly tvoří 50 a více procent celkové tělesné hmotnosti. Aby se svaly vytvořily a udržely, musí být zatěžovány v anabolickém režimu, tj. na hladině 60-90% jejich maxima. Tato zátěž z dnešního světa zmizela. Pokud ji do života dětí nezařadíme uměle, jejich svaly se nevytvoří.

Pokud je vaše dítě obézní a není snadné jej přimět k pohybu, je nejvyšší čas vyhledat službu odborníka na cvičení. Protože školní tělesná výchova je kolektivní a nerespektuje individuální zvláštnosti dětí. Obézní děti jsou v soutěžích neúspěšné a vytváří se v nich trvalý odpor k pohybu. Zásah odborníka může tento sebezničující trend zastavit a zvrátit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

 1. Medical News Today (2004): Tens of thousands of obese kids may die before their parents in UK. In.: Article Date: 04 Apr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

S jakou zátěží máme cvičit?

Na můj vkus navštěvuje fitcentra stále málo lidí. Zvláště když si uvědomím zdravotní stav populace, tedy vysoký výskyt obezity, diabetu, nemocí srdce a dalších ochoření. A když vidím postavy stále se zvyšujícího segmentu…

Více informací

Cvičení a tělesná hmotnost

Na zeměkouli dnes žije nejvíce lidí v její historii. Současně platí, že ještě nikdy v dosavadní existenci lidstva nežilo tolik osob s nadváhou. Nadměrné nakupení tuků v těle má svoji estetickou dimenzi, která postižené…

Více informací

Děti, strava, pohyb a kosti

Jsme civilizací konzumentů. Většina z nás je odtržena od procesu přímého získávání zdrojů výživy. Neoráme, nesejeme, nesklízíme. Potraviny nakupujeme v supermarketech, a většinou si je automobilem dovezeme až do bytu.…

Více informací