Postava

Jak netloustnout

I když se v posledních letech mluví o obezitě stále a všude, probírají se do omrzení všechny aspekty jejího vzniku a rozvoje, obézních na celém světě soustavně přibývá. Česká republika v tomto směru není výjímkou.…

Více informací

Úvahy nad indexem „BMI“

V minulých staletích měli lidé tolik starostí s tím, kde sehnat po celý rok dostatek obživy pro sebe a svoji rodinu, že jim na nějaké nadměrné přemýšlení a objevování indexů pro zjištění stupně obezity nezbýval čas.…

Více informací

Je obezita nemoc?

V posledních letech se tempo nárůstu osob s nadváhou a obézních sice snížilo, přesto ve většině zemí světa stále obézních přibývá. Čím více je obézních, tím větší kupní sílu představují. Pokud se nějaké…

Více informací

Finanční potíže mohou vést k obezitě

Pokud nám dochází peníze a nejsme si jisti tím, zda nám zůstane na jídlo, zvyšuje se riziko, že se staneme obézními. Ohroženější jsou v tomto směru více ženy než muži. K tomuto překvapivému závěru dospěli vědci ze…

Více informací

Posilování a postava žen

Stálí čtenáři naší stránky a lidé kteří s námi dlouhá léta spolupracují potvrdí, že jsme přesvědčenými zastánci posilování. Pro ty, kteří jsou na naší stránce poprvé upřesníme, že vehementně propagujeme cvičení…

Více informací

Můžete přivést koně k řece, ale nepřinutíte jej pít

Tato věta vyjadřuje skutečnost, že radit je nesnadné. Můžete někomu dobře poradit, ale pokud on sám nechce, je rada marná. Řečeno jako přísloví, zní tato věta asi takto:„Komu není rady, tomu není pomoci“. Na stránkách…

Více informací

Jak reagovat na obezitu?

Obezitu si nevolíme dobrovolně. Obvykle nás “postihne”, zaskočí, překvapí, přihodí se nám. Náhle máme nadbytečné záhyby tuků na břiše nebo nepěkně důlkovanou kůži na stehnech, nevejdeme se do šatů, které jsme si…

Více informací

Kdy nás nejvíce ohrožuje obesita ?

Obezita již dávno přestala být výsadou bohatých a pravděpodobnost, že se staneme obézními, se každým rokem podstatně zvyšuje. Například v USA se zvýšil počet obézních za posledních 10 let o 10%, což v daných podmínkách…

Více informací