travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Jak netloustnout

I když se v posledních letech mluví o obezitě stále a všude, probírají se do omrzení všechny aspekty jejího vzniku a rozvoje, obézních na celém světě soustavně přibývá. Česká republika v tomto směru není výjímkou. Spíše naopak. Nedávno se v tisku objevila spousta článků o tom, že Češi patří k nejtlustším Evropanům (viz literatura). Muži zaujímají v Evropě v počtu obézních čestné druhé místo, ženy jsou ještě „úspěšnější“ - jsou nejtlustšími Evropankami. Jen z povinnosti zopakuji, že obezita představuje dokořán otevřenou bránu k řadě nemocí, mimo jiné diabetu, nemocím srdce a cév. Léčba nemocí, zapříčiněných obezitou, zatěžuje stále více kapsu obézních i rozpočty jednotlivých států. Proto se domnívám, že je nezbytně nutné hledat cesty, jak zabránit vzniku nadváhy a obezity u občanů naší země. Správně a seriozně informovat ohrožené a postižené.

Když čtu české noviny, nacházím v nich články, které lze ve velké většině označit za hrubě zkreslující a zavádějící. Alespoň v oblasti prevence a léčby obezity. Jejich autoři snad v životě neslyšeli slova jako biologie, anatomie, biochemie, fysiologie či kinesiologie. O co méně informací mají, o to suverénněji a agresivněji presentují svoje nesprávné názory. Ani se nedivím, že patříme k největším tlusťochům Evropy i světa. Lidé nachází v časopisech a novinách naprosto nesmyslné informace, které je navádí směrem k obezitě.

Název článku “Chcete zhubnout? Radši necvičte!” považuji jednoznačně za tupý. Ještě tupější a nesmyslnější je jeho obsah. Nevím, jaké vzdělání má jeho autor, ale podle obsahu to odhaduji tak na šest tříd základní školy. Takovou snůšku nesmyslů jsem ještě nikde nečetl. Noviny ale něco napsat musí. A tak dávají prostor článkům hloupým a ještě hloupějším. Máme přece svobodu slova! Co na tom, že podobné články zabíjí! Hlavně, že se noviny prodávají a jsou z nich příjmy! Slušně se tomu říká “hyenismus”.

Co mi na současném převažujícím přístupu k nadváze a obezitě nejvíce vadí je nelogická soustředěnost na jednu stranu energetické bilance. Na stranu příjmu energie. Je jednoznačně prokázán fakt, že razantní omezení příjmu energie vyvolává obrannou reakci organismu - snížení hodnoty bazálního metabolismu. Žijeme v době, v níž je absolutní hyperfagie (přejídání) vzácná. Lidé se jen zřídka dostávají do situací, v nichž je kolem nich nadbytek potravy. Takové situace nastávaly za starých časů při zabíjačce, hodech, křtinách a jiných oslavách. Při zabíjačce se pojídaly tučné laloky, jitrnice a jelita, tlačenky, škvarky, vše se připravovalo na spoustě sádla. Lidé moc jedli. Přejídali se. Vydávali prací spoustu energie. Ale ještě více jí při dostatku potravy přijímali.

Dnes jednoznačně převládá relativní hyperfagie. A zde se mi nechce do závorky psát český termín “přejídání”. Lidé, u nichž vznikla relativní hyperfagie, se nepřejídají. Konzumují stejné množství potravy jako ostatní, a často i méně. Pozitivní energetická bilance u nich nastává proto, že se méně jak ostatní pohybují. Mezi příjmem a výdejem energie je tak nerovnováha. Ve prospěch příjmu energie. Přebývající energie se musí ukládat do zásob. Lidé tloustnou, i když ani tak moc nejí. A diví se tomu.

Realtivní hyperfagii můžeme řešit dvěma způsoby - špatným a správným.

 • Špatný způsob je snížení příjmu potravy. Na tento tah zareaguje zdravý organismus snížením hodnoty bazálního metabolismu. Vydáváme během dne, na pokrytí základních fysiologických procesů organismu, méně energie. Pokud jsme nezměnili styl života, vytvoří se tak časem opět nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Méně energie vydáváme, takže i snížený příjem potravy přivádí do těla více energie, než ji tělo potřebuje. Relativní hyperfagie se obnovila. Pokud opět snížíme přívod energie, vše se opakuje. Spirála opakovaných diet nás dovede k slabosti, nízké úrovni zdatnosti a nakonec k nemoci.
 • Správné je řešit relativní hyperfagii zvýšením množství pohybu. Pohyb nejen zvyšuje aktuální výdej energie, ale současně (pokud volíme správnou pohybovou aktivitu) zvyšuje množství aktivní tělesné hmoty (ATH). Nárůst výdeje energie, navozený pohybem, spolu se zvýšením množství ATH, které mírně navyšuje hodnotu bazálního metabolismu, nám umožňuje konzumovat denně více potravy. Více potravy přivede do těla nejen více makroživin (sacharidů, bílkovin, tuků), ale i mikroživin (vitaminů, minerálů a dalších, dosud nezjištěných biologicky cenných látek). Vytvoříme tak dlouhodobou energetickou rovnováhu a současně zajistíme lepší podmínky pro udržení zdraví a zdatnosti.

V jednom článku na CNN autor svádí ohromující vzestup počtu obézních v USA na nadměrnou konzumaci jídla. Uvádí následující příčiny vzniku obezity:

 1. Lidé jí méně doma a více mimo domov. Pokud jedli lidé doma, byla nad jejich spotřebou větší sociální kontrola. Každý viděl, zda daný člen rodiny jí málo nebo se naopak přecpává. Pokud nebylo jídla dost, místní “žrout” se okamžitě stal terčem ostré kritiky, protože na některé členy dané komunity nezbyl dostatek jídla. Každý se tedy kontroloval sám. Dnes jíme stále častěji sami, ať již doma, v závodní jídelně, menze nebo restauraci. Snížená sociální kontrola vede k větší konzumaci a tím k obezitě.
 2. Pokud jíme mimo domov, většinou v restauracích, nemáme přehled nad tím, jak byla strava připravována. V řadě restaurací dostaneme jídlo s vysokým podílem tuků. Taková strava je většinou chutnější a dodává nám více energie.
 3. Ve většině průmyslově vyspělých zemí je nadměrné množství restaurací, vináren a hospod. Je v této oblasti příliš velká konkurence. Aby nalákali majitelé restaurací více hostů, podávají větší porce jídla. Podle jednoho výzkumu, čím více jídla na talíři dostaneme, tím více jej také sníme. Zkoumané osoby nedokázaly určit, zda daná porce je větší než normální, a to i v případě, kdy byla porce dvakrát větší oproti normálu.
 4. Jíme ve spěchu a tím do těla obvykle dopravíme více potravy, než je zdrávo. Podle některých údajů se informace o náplni žaludku dostanou do mozku až za 20 minut. Pokud jíme rychle, mozek nám nedává signál nasycenosti, který vede ke spontánnímu ukončení jídla.
 5. Stále rostoucí počet lidí žije osamoceně. Pokud jí, sedí často sami u stolu. Protože nemají s kým komunikovat, čtou při jídle noviny, knihy nebo sledují nějaký pořad v televizi. Nevnímají v takovém případě signály nasycenosti a chronicky se přejídají.

Se všemi těmito argumenty lze souhlasit. Tyto chyby jsou časté. Představují však při navození pozitivní energetické bilance jen nepodstatnou položku. Klíčem k udržení dlouhodobé energetické bilance je chronicky vysoký výdej energie. Ten lze dosáhnout jen udržením stabilní hodnoty bazálního metabolismu. Hodnota bazálního metabolismu je do značné míry závislá na množství svalů. Pokud žijeme klasickým způsobem života dneška, ztrácíme každoročně 1% svalové tkáně. Pokles množství svalů má za následek snížení hodnoty bazálního metabolismu, které vytváří podmínky pro tloustnutí.

Proto považuji v prevenci a léčbě nadváhy a obezity za rozhodující cvičení ve fitcentru. Jedině tento typ cvičení umožňuje citlivě navodit zátěž v jejím nejúčinnějším spektru 70-90% možnosti daných svalových skupin. Umožňuje dále upravovat program tak, aby respektoval okamžitý zdravotní stav cvičícího. Navozuje v organismu anabolické prostředí, vedoucí ke zvýšení množství aktivní tělesné hmoty a tím ke zvýšení hodnoty bazálního výdeje energie. Posilování je v prevenci vzniku obezity nejúčinnější intervencí.

Obézní vydávají více peněz za nevhodnou a nadměrnou stravu, jsou častěji nemocní a tím se snižuje jejich příjem, platí více za léčení potíží, navozených nadměrným nakupením tuků v těle. Těmto finančním ztrátám mohou zabránit. Měli by investovat peníze do cvičení. Koupit si vhodné cvičební oblečení, permanentku do fitcentra, zaplatit si služby osobního trenéra či trenérky. Takto investované peníze se velmi brzy vrátí. Pravidelné a účinné cvičení vede ke ztrátám tuku, zvýšení zdatnosti a zlepšení zdraví. Peníze, které byly investovány, se vrátí i s úroky. Například tak, že není nutné platil za léčení a léky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

 1. WILLIAMS, DE. (2006): A nation’s eating habits. In.: CNN, December 8.
 2. PRÁVO (2009): Čeští muži jsou druzí nejobéznější v Evropě. In.: Novinky.cz, 21.dubna. 
 3. IDnes.cz (2007): Češi jsou druzí nejtlustší v EU.     
 4. WALLEROVÁ, R. (2007): Jen sportovat nestačí! In.: IDnes, 11.dubna.  
 5. ČTK (2007): Fast foody střední Evropy jsou nejnezdravější. In.: Novinky.cz, 24.dubna.
 6. STÁRKOVÁ, K. (2006): Česko tloustne geometrickou řadou. In.: Zdraví.web.cz, 30. května.
 7. HRUŠKA, B. (2007): Nejtlustšími Evropankami jsou Češky. In.: Zdraví.web.cz, 20. dubna.
 8. Zdraví.web.cz (2007): Chcete zhubnout? Radši necvičte!  In.: Aktuálně.cz, 29.3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Je možné cvičením ovlivnit tvar těla?

Jedním z nejčastějších důvodů pro zahájení cvičení je snaha pozitivně ovlivnit tvar těla. Před zahájením zvolené aktivity máme obvykle nějakou cílovou představu, nějaký vzor, ke kterému se chceme cvičením přiblížit.…

Více informací

Jablko denně

Možná znáte staré anglické přísloví “An apple a day keeps doctor away”. Česky řečeno, jablko denně nás chrání před nemocemi. Spotřeba jablek a dalších tradičních typů ovoce v posledních desetiletích soustavně klesá.…

Více informací

Těhotenství a změny tvaru těla - prevence je nezbytná

Informace o vývoji stavu populace v Evropě jsou znepokojivé. Podle nedávné zprávy poklesne při současné úrovni porodnosti během několika následujících desetiletí počet obyvatel starého kontinentu o desítky milionů. Evropské…

Více informací