Úvahy nad indexem „BMI“

V minulých staletích měli lidé tolik starostí s tím, kde sehnat po celý rok dostatek obživy pro sebe a svoji rodinu, že jim na nějaké nadměrné přemýšlení a objevování indexů pro zjištění stupně obezity nezbýval čas. Nebylo to ani nutné. Tlustých lidí bylo nesmírně málo.  Až v posledních dvou stoletích minulého tisíciletí se způsob výroby a dostupnost potravy změnily natolik, že náhle nebylo pro značnou část populace nezbytné energie málo. Naopak, energie začalo obecně přebývat. Přijatá a nevyužitá energie se neztrácí, nedá se výhodně prodat nebo štědře darovat potřebnějším. Nepříjemně důsledně se v těle ukládá. Vizuálně se pozitivní energetická bilance projeví mohutněním trupu, v pase a na bocích se vytváří nepěkné faldy až pneumatiky, vytlačované pod kůží se hromadícími vrstvami tuku. Vzhled postižených se mění k horšímu. To je sice viditelná, ale méně významná, téměř přehlédnutelná stránka problému s nadměrnou hmotností. Nadměrné zásoby tuku totiž především ohrožují vážně naše zdraví. A peněženky. Nejen naše, ale celé společnosti. Za naši neschopnost se kontrolovat neplatíme jen my. Platí celá společnost.

Čas od času se objeví jedinci, kteří nás přesvědčují, že obezita vůbec není tak neestetická a zdraví ohrožující. Najdou se „bojovníci za lidská práva“, kteří se zuřivě ohrazují proti jakékoli kritice neodůvodnitelné, nepřiměřené, nadměrné konzumace energie. Je mi takových lidí líto. Připadají mi jako někdo, kdo stojí v hustém lijáku a namísto aby se někde schoval nebo nad sebou otevřel deštník, filosofuje na téma, že zmoknout a prochladnou není nezdravé a nepříjemné a přesvědčuje sebe i ostatní, že jde v podstatě o příjemné zpestření života.

Miliony let byla u většiny populace Země strava většinu roku skrovná a její zdroje byly nejisté, nestabilní. Když 5 tisíc let před Kristem člověk dostal hlad, nemohl zajít do místní Delvity a koupit plnou nákupní kabelu jídla, nemohl zvednout telefon a objednat si pizzu. Pokud si v příznivějších obdobích roku nenashromáždil dostatek zrna, hrozila  mu velmi aktuálně smrt hladem. Práce, vedoucí k onomu nezbytnému zajištění dostatečných zásob energie, byla krušná a náročná. Docházelo při ní k podstatnému výdeji energie. Tím se na minimum snižovalo množství případné přebytečné energie, jíž si tělo mohlo uložit na horší časy. Té energie, která dnes představuje pro většinu z nás výrazné zdravotní ohrožení. A která negativně mění tvar našeho těla.

V odborných materiálech jsem našel graf, srovnávající hodnoty BMI současné populace s generacemi před námi. Je vidět jasný a podstatný posun tohoto indexu k vyšším hodnotám. Svědčí to o tom, že u větší části populace došlo k dlouhodobé a podstatné poruše mezi příjmem a výdejem energie. Nejčastěji se v minulých generacích vyskytovaly indexy 19,0-24,0 kg/m2. V připojené tabulce uvádíme hmotnost, kterou má běžný člověk při odpovídající hodnotě BMI. Vyplývá z ní jasně, že například člověk vysoký 170 cm vážil v minulých dobách obvykle 55-65 kg. Dnes se nejčastěji pohybuje BMI běžné populace v rozpětí 24-33 kg/m2. Člověk o výšce 170 cm (je jedno jestli se jedná o muže nebo o ženu) tedy spatří při vážení na ciferníku nejčastěji hodnoty 70-95 kg. V průměru tak každý člověk v dnešních dnech váží o 20 kg více než jeho předci, přičemž většina této navýšené hmotnosti je uložena v podobě zásobního tuku.

 

Tabulka pro rychlý odhad hodnoty BMI z naměřených údajů o výšce a hmotnosti.
 
B M I
VÝŠKA
HMOTNOST
155
160
165
170
175
180
185
190
45
18,7
17,6
16,5
15,6
14,7
13,9
13,1
12,5
50
20,8
20,8
18,4
17,3
16,3
15,4
14,6
13,9
55
22,9
22,9
20,2
19,0
18,0
17,0
16,1
15,2
60
25,0
25,0
22,0
20,8
19,6
18,5
17,5
16,6
65
27,1
27,1
23,9
22,5
21,2
20,1
19,0
18,0
70
29,1
29,1
25,7
24,2
22,9
21,6
20,5
19,4
75
31,2
31,2
27,5
26,0
24,5
23,1
21,9
20,8
80
33,3
33,3
29,4
27,7
26,1
24,7
23,4
22,2
85
35,4
35,4
31,2
29,4
27,8
26,2
24,8
23,5
90
37,5
37,5
33,1
31,1
29,4
27,8
26,3
24,9
95
39,5
39,5
34,9
32,9
31,0
29,3
27,8
26,3
100
41,6
41,6
36,7
34,6
32,7
30,9
29,2
27,7
105
43,7
43,7
38,6
36,3
34,3
32,4
30,7
29,1
110
45,8
45,8
40,4
38,1
35,9
34,0
32,1
30,5
115
47,9
47,9
42,2
39,8
37,6
35,5
33,6
31,9
120
49,9
49,9
44,1
41,5
39,2
37,0
35,1
33,2
125
52,0
52,0
45,9
43,3
40,8
38,6
36,5
34,6
130
54,1
54,1
47,8
45,0
42,4
40,1
38,0
36,0
135
56,2
56,2
49,6
46,7
44,1
41,7
39,4
37,4
140
58,3
58,3
51,4
48,4
45,7
43,2
40,9
38,8
145
60,4
60,4
53,3
50,2
47,3
44,8
42,4
40,2
150
62,4
62,4
55,1
51,9
49,0
46,3
43,8
41,6


Maximální zaznamenaný BMI v minulosti se nacházel někde okolo hodnoty 35,0 kg/m2 a představoval tak u osoby vysoké 170 cm váhu zhruba v rozpětí 100-110 kg. Byly to ale jen nesmírně vzácné výjimky. V oblastech, kde převládala namáhavá zemědělská práce naprostá zvláštnost. Této a vyšší hodnoty BMI, tj. hmotnosti nad 110 kg při výšce 170 cm, dosahuje v současných podmínkách života více jak 35% našich spoluobčanů. Dnes se s lidmi takto předimenzovaně zásobenými energií na zlé časy setkáváme na každém kroku. Této hmotnosti dosahuje téměř každý třetí občan.

Výzkumy z posledních let naznačují, že obezita není způsobena pouze naší neochotou odepřít si běžně dostupné pochutiny a neochotou pohybovat se v situaci, kdy nás k tomu nenutí nezbytnost či povinnost. Stále jasněji se ukazuje, že došlo k neobyčejně závažným změnám struktury stravy, navozeným novými technologickými postupy. Před nástupem zemědělství (10-12 tisíc let před Kristem) se lidé po dobu zhruba 2,6 milionu let živili sběrem a lovem. V tu dobu se formoval náš genom. Strava, kterou dnes konzumujeme, se naprosto liší od stravy, která v tu dobu tvořila základ přežití lidského rodu. Podle některých názorů je dnes přibližně  85% naší stravy zajišťováno potravinami, které lidstvo před oněmi deseti tisíci lety vůbec neznalo. Dnes nám energii poskytují hlavně mléčné výrobky, obiloviny, rostlinné tuky, rafinované cukry (Cordain et al., 2005).

Za hlavní příčinu současné epidemie až pandemie obezity je však nutné považovat nedostatek pohybu. Naše práce se změnila z fyzicky náročné na duševně náročnou. Výkon svalstva při jejím provádění nehraje podstatnou roli. Nepoužívané svaly nevyžadují energii. Je nutné neustále zdůrazňovat, že sval se významně podílí na hodnotě bazálního výdeje energie, to znamená, že sval potřebuje energii i v situaci, kdy jej nepoužíváme. Pokud ale sval nepoužíváme delší dobu, organismus v rámci „úsporných balíčků“ značné množství svalstva zruší (svalová atrofie, sarcopenia). Méně svalů konzumuje méně energie. Navíc sval v klidu metabolizuje tuky. Čím méně máme svalstva, tím více tuku zůstává a může být uloženo do zásob. Rozšíří tak „pneumatiky“ v oblasti našeho pasu.

Pokud si tyto, na stránce fitnet až do omrzení opakované, skutečnosti neuvědomíme, bude se křivka normálního rozložení četnosti BMI populace posouvat směrem k obludné obezitě stále rychleji. Uvědomit si též musíme, že nejvíce je postižena mladá generace. Proto vyvstává naléhavá potřeba nezdravý stav věcí co nejrychleji změnit. Musíme přitom postupovat po dvou kolejích:

  • Zvýšit množství pohybu - zde je naprosto nezastupitelná role rodiny. Když vidím snímky obludně obézních dětí, jímá mne vztek na rodiče, kteří prokazatelně neplní svoji roli a tím, že nedokáží své dítě směrovat ke zdravému životnímu stylu. Jako by nevěděli, že tím ohrožují jeho zdraví a život. Snad je již na čase takové rodiče konkrétně a tvrdě trestat. Každý rodič se musí aktivně zasadit o to, aby jeho dítě pravidelně cvičilo a vytvořilo si solidní množství svalové hmoty. Pokud daný rodič v tomto směru nemá dostatek znalostí a vědomostí, měl by se obrátit na kvalitního odborníka v otázkách cvičení (fitness konzultant, osobní trenér, viz naše sekce „Poradenství“)
  • Soustředit se na podstatné – nadměrné množství času se dnes věnuje podružným problémům typu práv homosexuálů nebo záchraně drogově závislých. Je načase začít se intenzivně starat o otázky a problémy pro společnost závažné a podstatné. Zde je na prvním místě nutná kontrola výrobců potravin. Ti například používáním trans-tuků nebo nových sladidel do nápojů ohrožují naše životy. Je nutné zpřísnit zákony v oblasti výroby potravin, zvýšit důraz na vzdělávání občanů v otázkách zdravého výběru stravy, uvádět na potravinách jejich složení, což umožní zákazníkům informovaně se pro nákup daného produktu rozhodnout nebo jej odložit.

Vědci, dlouhodobé posuzující zdraví žen v Austrálii došli k závěru, že „nadváha, případně obezita, souvisí u žen s výskytem chronických onemocnění těsněji než kouření, konzumace alkoholu nebo úroveň vzdělání”. Je to první takto precizní vyjádření vztahu mezi zdravím a hmotností. Jenže civilizace jde směrem, usnadňujícím přístup k vysoce kalorickým potravinám a znemožňujícím pohyb. Výsledkem takového vlivu je nadváha a obezita. Nadváha a obezita představují dokořán otevřenou bránu do nemocí. Je nutné toto sebezničující působení civilizace omezit nebo zvrátit.

Úroveň zdatnosti a zdraví populace je neradostná a dlouhodobě se zhoršuje. Pokud nechceme, aby se zastavil trend prodlužování průměrné délky života, pokud nechceme, aby děti umíraly dříve než jejich rodiče, musíme v oblasti ozdravění života něco zásadního co nejdříve udělat. Zastavení nárůstu hmotnosti populace může v tomto směru patřit k nejefektivnějším krokům.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. BOOTH, FW, GORDON, SE, CARLSON, ChJ, HAMILTON, MT. (2000): Waging war on modern chronic deseases: primary prevention through exercise biology. J.Appl. Physiol. 88:774-787.
  2. Booth, FW, Chakravarthy, MV, Gordon, SE, Spangenburg, EE. (2002): Waging war on physical inactivity: using modern molecular ammunition against an ancient enemy. J Appl Physiol 93: 3–30, 2002.
  3. Cordain, L, Eaton, SB, Sebastian, A, Mann, N, Lindeberg, S, Watkins, BA, O’Keefe, JH, Brand-Miller, J. (2005): Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. In.: Am J Clin Nutr; 81:341–54.
  4. GRIFFIN, JC. (1998): Client-Centered  Exercise Prescription. Champaign, Human Kinetics.
  5. WHO/FAO (2003): Diet, nutrition,  and the prevention of chronic diseases. Geneva, World Health Organization.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Obezitou trpí více žen než se udává

Obezita je označována za “mor třetího tisíciletí”. Počty obézních se každý rok zvyšují jak u mužů, tak i u žen. A zranitelnější jsou v tomto směru ženy. Vysvětlení je jednoduché - ženy mají od přírody…

Více informací

Důvěřujete jen kvalifikovaným odborníkům v oblasti fitness

Do roku 1990 byl termín “trenér” vyhrazen pro osoby, připravující sportovce k soutěžím. Kvalifikace “trenér” byla rozdělena do tří tříd (trenéři III. třídy, II. třídy a I.třídy). Základní kvalifikací byla III.…

Více informací

Klíčem je výdej

Jedním z rizikových faktorů vzniku a rozvoje srdečně-cévních chorob je nadměrná akumulace tuku v těle - obezita. Přitom srdečně cévní choroby stále představují nejčastější příčinu invalidity a smrti ve všech…

Více informací