Postava

Vřelá nebo ledová voda?

Vřelá nebo ledová voda? Když lidé žijí v nuzných podmínkách, soustředí veškerou svoji pozornost na zajištění základních podmínek pro přežití. Jedinci i celá společenství. Drží při sobě, jsou skromní, snaží se…

Více informací

Přizpůsobovat sebe nebo prostředí?

Člověk se svým způsobem vymyká z řady ostatních živočichů, obývajících tuto planetu. Rozšířil se po celém světě, na většině obsazeného území dokázal postupně zlikvidovat své přirozené nepřátele, například…

Více informací

Jaká hmotnost je zdravá?

Některé výrazy a slovní obraty bereme jako samozřejmé a již dále nepátráme po jejich přesném obsahu či významu. Do kategorie nevyjasněných pojmů patří i slovní spojení “správná hmotnost”. Když položíte stovce lidí…

Více informací

Význam svalu v prevenci a léčbě obezity

Obézních na celém světě přibývá, navíc překvapivě rychlým tempem. Odborníci dnes považují nadměrné zásoby tuku za jednu z největších hrozeb pro zdraví a kvalitu života jednotlivců i celých společenství lidí. Jednou…

Více informací

Jak často a jak dlouho cvičit?

Každý, kdo chce pozitivně ovlivňovat svoje zdraví, dnes najde na Internetu na toto téma nepřeberné množství článků a publikací. Zvláště, pokud ovládá angličtinu. Po jisté době studia získaných zdrojů však zjistíte, že…

Více informací

Lžeme si do kapsy?

Je obecně známo, že sami sebe vidíme příznivěji, než jakými ve skutečnosti jsme. Nejsme dokonalí. Nikdo nás nepochválí a tak se nejednou musíme chválit sami. Máme obvykle lepší mínění o svém vzhledu, schopnostech…

Více informací

Ženy, postava a zdraví

V Austrálii se dostal do své druhé poloviny rozsáhlý výzkum, zaměřený na posouzení úrovně zdraví místní populace žen (Women's Health Australia). Podílí se na něm 40 tisíc žen, které byly rozděleny do tří skupin podle…

Více informací

Postihne nás v životě obezita?

Být obézní není dobré. Nadměrné nahromadění tukových zásob v našem těle jednak příliš nepřispívá našemu vzhledu, hlavně ale nesmírně zvyšuje pravděpodobnost vzniku řady závažných neinfekčních chorob. Nemoc nás…

Více informací