Ženy, postava a zdraví

V Austrálii se dostal do své druhé poloviny rozsáhlý výzkum, zaměřený na posouzení úrovně zdraví místní populace žen (Women's Health Australia). Podílí se na něm 40 tisíc žen, které byly rozděleny do tří skupin podle věku (18-23, 45-50, and 70-75 na začátku výzkumu). Výzkum, který je rozvržen na léta 1996-2016, byl částečně vyhodnocen a vědci začínají průběžně interpretovat získaná data. Dnes jsou již některé výsledky dostupné a pozvolna pronikají mezi veřejnost prostřednictvím článků v časopisech nebo na Internetu. Členka výzkumného týmu, profesorka Julie Byles z “Newcastle’s Priority Research Centre for Gender, Health and Ageing”, definovala jeden z dosud uzavřených závěrů slovy: “Výzkum jasně prokázal, že nadváha, případně obezita, souvisí u žen s výskytem chronických onemocnění těsněji než kouření, konzumace alkoholu nebo úroveň vzdělání”.

Další z týmu výzkumníků, profesorka Annete Dobson z “UQ’s School of Population Health”, prohlásila: "Výsledky výzkumu jasně dosvědčují, a to ve všech sledovaných skupinách, úzkou souvislost mezi nadváhou resp. obezitou a nemocemi srdce, hypertenzí, osteoporosou, diabetem, astmatem a artritidou". Protože výzkum zaznamenal během deseti let sledování nárůst hmotnosti u všech věkových skupin žen, dospěli vědci k závěru, že vzestup hmotnosti dnes představuje hlavní hrozbu pro zdraví australských žen.

Prevenci nárůstu hmotnosti v průběhu života musí tedy věnovat značnou pozornost nejen každá žena, ale i společnost jako celek. Ženy se v průměru dožívají v porovnání s muži vyššího věku. Ženy častěji trpí některými chronickými chorobami (viz graf). Náklady na léčení chronických nemocí tak budou v blízké budoucnosti vytvářet ohromný tlak na zdroje ve zdravotnictví.

Podle výsledků výzkumů mají ženy, zvláště mladší, špatné stravovací návyky. Ani ne dvě z pěti v nejnižší věkové skupině sledovaných žen dodržovaly doporučení, podle nějž má každá žena zkonzumovat během dne alespoň dva kousky ovoce a pět kousků zeleniny. Ve střední věkové skupině žen již toto doporučení respektovala větší polovina sledovaných. Vědci nezjistili významné rozdíly v hmotnosti a stravovacích návycích mezi ženami, žijícími ve městech, na vesnicích či v odloučených teritoriích.

Jak vědci očekávali, kouření zvyšovalo výskyt chronických onemocnění. V mladší věkové skupině žen však byl prokázán snižující se trend počtu kuřaček. Pravděpodobně se jedná o důsledek agresivní kampaně australské vlády proti tabákovým společnostem. Kouření by tak mohlo mít na zdraví žen v budoucnosti méně devastující dopad. Je jistě nutné důsledně pokračovat v boji s nikotinem. Ale výzkum jasně ukázal, že je nejvyšší čas změnit ve snaze o ovlivnění zdraví žen těžiště pozornosti.

U všech věkových skupin sledovaných žen byl jasně prokázán pozitivní vliv pravidelné pohybové aktivity na zdraví. Cvičící ženy vykazovaly nižší výskyt chronických onemocnění. Navíc měly nižší hmotnost, během života u nich došlo k nižšímu nárůstu hmotnosti v porovnání s ženami pohybově pasivními. Jasně se tedy ukázalo, že by každá žena, která má zájem prožít život ve zdraví a dožít se vysokého věku, měla pravidelně cvičit. Přitom by se měl během života postupně měnit i jejich přístup ke cvičení. V mládí cvičíme většinou pro radost, z pocitu nadbytku energie. Ve středním věku se hlavním motorem zájmu o cvičení ukazuje být snaha o udržení pěkné postavy a zabránění nárůstu hmotnosti. Ve vyšším věku jsou pak v centru pozornosti cvičících fysiologické funkce a zdraví.

Z hlediska ovlivnění tvaru těla, celoživotní regulace hmotnosti, omezení ztrát svalů a udržení plné funkce kloubů je dnes nejvýhodnější cvičení ve fitcentru. Cvičení na přístrojích, kladkách nebo s činkami navozuje v těle anabolické procesy, udržuje optimální kompozici těla a stabilně vysoký výdej energie. Většina žen si stále neuvědomuje nesmírný význam svalů při zajištění energetické rovnováhy. Sval spotřebovává energii nejen v situaci, kdy pracujeme nebo cvičíme, nýbrž celý den, tj. 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Jen je spotřeba energie v klidu nižší než při zátěži. V klidu přitom využívá pro svoje energetické potřeby sval převážně tuky. Čím více svalů máme, tím více tuků je využito pro energetické potřeby, a to i když sedíme a díváme se na televizi.

Svaly se během života neustále mění a to v návaznosti na požadavky vnějšího prostředí. Pokud je alespoň dvakrát v týdnu zatěžujeme na 75-90% jejich možností, mají tendenci se zvětšovat. Pokud naopak sval nevyužíváme na jeho nastavenou kapacitu, snižuje se jeho hmotnost i síla.  Slabý sval potřebuje méně energie, a to jak při zátěži, tak i v klidu. O stav svalů se musíme aktivně starat. Slovy geniálního biologa prof. F.W. Boothe (viz literatura)“jsme první generací, které dala příroda do rukou péči o stav svalového systému”. Kdo to nepochopí, zaplatí obezitou, svalovou slabostí a sarcopenií. U žen ničí obezita a ztráta svalů postavu. A navozuje podmínky, za nichž není možné dosáhnout energetické rovnováhy.

Odhaduji, že v České republice postihují nadváha a obezita zhruba 2,5 milionů žen. Další statisíce žen trpí tzv. “latentní obezitou”. Na první pohled se nezdají být tlusté. když se ale svléknou, je vidět, že na oslabených svalech je uloženo nadměrné množství podkožního tuku. Mají prostě špatnou kompozici těla. Moc tuku, málo svalů. Tento stav se nedá řešit omezením stravy. Tím se jen zhorší. Latentní obezita se musí řešit zvýšením pohybu. Cvičením. Ale ne ledajakým. Musí to být cvičení, které navodí v těle ženy anabolické procesy. Cvičení ve fitcentru.

Proč 2,5 milionu žen ztratilo svoji bitvu s tukem? Podle mne proto, že tyto ženy nepochopily význam svalů při regulaci energetické bilance. Sval buď užíváme, nebo o něj přicházíme. Až tak jednoduché to je! Pokles svalů není obvykle nijak dramatický. Pokud žijeme klasickým způsobem života, ztrácíme zhruba 1% svalové tkáně za rok. To není mnoho. Ale ztráta každého procenta svalů snižuje naši šanci udržet energetickou rovnováhu. Ručička se pomalu, ale nemilosrdně přesouvá ve prospěch pozitivní energetické bilance. Do systému vstupuje více energie, než tento systém spotřebovává. Co nestačí systém spotřebovat, to se musí uložit do zásob. Tloustneme. Kolem pasu, v oblasti hýždí nebo stehen se nám ukládají nepěkné faldy měkké, poddajné tukové tkáně.

Mám ještě jedno vysvětlení, proč je tolik žen nespokojených se svojí hmotností a tvarem těla. Proč má tolik žen nadváhu a hrozí jim rozvoj závažných nemocí, které sníží podstatně kvalitu jejich života. Ženy si stále neuvědomují, že se musí naučit cvičit. Že musí získat komplexní informace o cvičení, odpočinku, stravě. Tyto informace nevyčtou v žádné knize, stejně jako se většinou nenaučíme pracovat s počítačovým programem tím, že si koupíme manuál. Vše, co je nutné vědět o ovlivňování tvaru těla a udržení optimálního množství svalů resp. optimální kompozice těla, nám neřekne někdo za pět minut někde v televizi nebo v rohu tělocvičny. Každá oblast lidského vědění se v posledních letech mění neuvěřitelným tempem. S tím stačí držet krok jen specialisté. V oblasti cvičení jsou těmito specialisty osobní trenéři a fitness konzultanti.

Zdraví je samozřejmě ovlivněno řadou faktorů, například genetikou, stravou, množstvím stresových podnětů, úrovní pohybové aktivity atd.. Nikdo z nás není dokonalý, nikdo nezvládá optimálně ovlivňovat každý z těchto aspektů tak, aby co nejvíce prospíval jeho zdraví. Domnívám se, že dosud si většina z nás plně neuvědomovala nesmírně významný dopadu pohybu na naše zdraví. Výsledky výzkumů australských vědců jen potvrzují to, co se snažíme již mnoho let sdělit na stránkách fitnet.

Pokud je nějaká žena nespokojená se svojí postavou nebo hmotností, měla by vyhledat kvalitní odbornici v otázkách cvičení.  Ta ji vyšetří, sestaví jí cvičební program, naučí ji, jak správně jednotlivé cviky provádět, podá ji spoustu velmi významných informací o komplexním řešení jejího problému. Investice do spolupráce s odbornicí se jednoznačně vyplatí. Vrátí se v hezčí postavě, větším množství svalů, menším množství tuku, nižším riziku vniku chronických nemocí, v delším a kvalitnějším životě. Bez spolupráce se specialistou na cvičení je šance na trvalé snížení hmotnosti mizivá.

Protože služeb specialistů na cvičení u nás využívá minimum občanů, patříme k zemím s nejvyšším výskytem obezity na světě.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

 1. BOOTH, FW, GORDON, SE, CARLSON, ChJ, HAMILTON, MT. (2000): Waging war on modern chronic deseases: primary prevention through exercise biology. J.Appl. Physiol. 88:774-787.
 2. Booth, FW, Chakravarthy, MV, Gordon, SE, Spangenburg, EE. (2002): Waging war on physical inactivity: using modern molecular ammunition against an ancient enemy. J Appl Physiol 93: 3–30, 2002.
 3. EVANS, WJ. (2004): Protein Nutrition, Exercise and Aging. In.: Journal of the American College of Nutrition, Vol. 23, No. 6, 601S – 609S.
 4. Hamilton, MT, Booth, FW. (2000): Skeletal muscle adaptation to exercise: a century of progress. In.: J. Appl. Physiol. 88: 327–331.
 5. http://www.alswh.org.au/
 6. Medical news Today (2007): Maintaining Healthy Weight -- The Key To Avoiding Chronic Disease.
 7. NIEMAN, DC. (1998): The Exercise-Health Connection. Champaign, Human Kinetics.
 8. RAY, R, EIESE-BJORNSTAL, DM. (1999): Counseling in Sports Medicine. Champaign, Human Kinetics, 1999.
 9. STEINBROOK, R. (2006):  Imposing Personal Responsibility for Health. In.: N Engl J Med, 355;
 10. WHO/FAO (2003): Diet, nutrition,  and the prevention of chronic diseases. Geneva, World Health Organization.
 11. YOU, T, RYAN, AS, NICKLAS, BJ. (2004): The Metabolic Syndrome in Obese Postmenopausal Women: Relationship to Body Composition, Visceral Fat, and Inflammation. In.: J Clin Endocrinol Metab 89: 5517–5522,
 12. YOU, T, RYAN, AS, NICKLAS, BJ. (2004): Effects of Hypocaloric Diet and Exercise Training on Inflammation and Adipocyte Lipolysis in Obese Postmenopausal Women. In.: J Clin Endocrinol Metab 89: 1739–1746.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011  PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Jsme tlustí? A je obezita větší problém než jsme se dosud domnívali?

Dnes je divná doba. Ještě relativně nedávno se v každé oblasti lidské činnosti vědci shodli na nějakém názoru. Vznikl dokonce výraz, který takovou širokou shodu označuje. Je jím “konsensus”, a slovník cizích slov jej…

Více informací

Jak se přihlásit

Zájemci o kurz nás mohou kontaktovat Dohodneme se na konkrétním způsobu studia. Buď na termínu vstupní konzultace nebo na termínu zaslání učebního textu. Studium je možné zahájit kdykoli.

Více informací

Máte problém s pitím?

Tato otázka se může zdát přímo urážlivá. Pod pojmem „problém s pitím“ si představujeme případ alkoholika, který ohrožuje svoji rodinu, hrozí mu kvůli pití vyhazov z práce nebo způsobil pod vlivem alkoholu dopravní nehodu.…

Více informací