travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Význam svalu v prevenci a léčbě obezity

Obézních na celém světě přibývá, navíc překvapivě rychlým tempem. Odborníci dnes považují nadměrné zásoby tuku za jednu z největších hrozeb pro zdraví a kvalitu života jednotlivců i celých společenství lidí. Jednou narušená kompozice těla, tj. pokles množství aktivní tělesné hmoty nebo výrazné zvýšení podílu tělesného tuku na celkové hmotnosti, se nesnadno odstraňuje. Obézní jsou obvykle zklamáni výsledkem snížení příjmu energie. Dietou navozený pokles hmotnosti má silnou tendenci se brzy vrátit. Podle výsledků nejnovějších výzkumů se zdá, že příčina selhání omezování stravy při likvidaci nadměrných zásob tuku v lidském těle leží jinde, než se dosud předpokládalo – a to ve svalech.

Dr. Deborah Muoio z Centra pro výživu a metabolismus na Duke University tvrdí, že kosterní svaly mají metabolickou paměť pro obezitu, která je programuje k hromadění zásob energie. Výsledky výzkumu byly presentovány na webové stránce Cell Metabolism. Výzkum Dr. Muoio prokázal, že enzym stearoyl-CoA desaturase-1 (SCD-1), podílející se na ukládání tuků, se vyskytuje ve svalech obézních osob až v trojnásobném množství v porovnání se svaly osob štíhlých. To dokazuje, že existuje silná vazba mezi obezitou, diabetem a abnormálním nakupením tuku ve svalech a jinde v těle.

Výzkumy v oblasti obezity se dlouho soustředily na tukovou tkáň. Vědci došli poměrně nedávno k překvapivému zjištění, že tuková tkáň není jen pouhé skladiště pro přebytečný tuk. Výzkumy prokázaly, že mezi tukovou tkání a mozkem probíhá čilá komunikace pomocí donedávna neznámých hormonů, například leptinu. Jenže manipulace s množstvím těchto hormonů nevedla k žádným v praxi použitelným výsledkům. Obézních stále přibývá. Proto vědci hledají odpověď v metabolismu jiných tkání.

Obezita a diabetes typu 2 jsou charakterizovány abnormálním metabolismem tuků a hromaděním tukových kapiček ve svalech. Dosud neměli vědci tušení, co může být příčinou těchto metabolických zmatků. Nyní se zdá, že SCD1 je buď příčinou nebo významným faktorem změn metabolismu tuků a rozvoje obezity. Ukázalo se například, že svaly obézních jedinců jsou lemovány tukovými kapkami, navíc vykazují o 43% sníženou kapacitu spalovat tuky.

Vědci pečlivě prověřovali aktivitu genů a prokázali přímou vazbu mezi obezitou a trojnásobným zvýšením enzymu SCD1 ve svalu. Nadměrné vytváření enzymu a jeho zvýšená aktivita korespondovaly s poklesem schopnosti svalů využívat pro energetické potřeby tuky a se změnami složení tuku ve svalech. Jiné geny, podílející se na metabolismu tuků, se nevyskytovaly u obézních a štíhlých v rozdílných množstvích, případně jejich aktivita nebyla zvýšená.

Dr. Muoio se domnívá, že abnormality svalů u obézních jsou zapříčiněny buď geneticky, nebo jsou výsledkem defektů v metabolických genech. Ty mohou být způsobeny mimo jiné i chybami ve složení stravy v citlivých fázích vývoje jedince (zvláště ve fázi „obesity rebound“, tj. ve věku 1-6 let) a mohou mít své důsledky během celé dospělosti. Znamená to, že i přechodné nevýhodné vlivy prostředí (překrmování, nedostatek pohybu) navozují trvalé změny metabolické kontroly.

Pozitivní energetická bilance zřejmě navozuje modifikace aktivity genů, které vyvolají nevratné poruchy regulace enzymu SCD1. Ty se nedaří odstranit omezováním příjmu energie, tj. dietami. Toto stručné sdělení může působit depresivně a vzít obézním poslední naději na zvrat jejich stavu. Podle názoru Dr. Muoio se obézní nesmí soustředit na omezování příjmu potravy, ale začít cvičit. Jinak řečeno, zvýšeně používat svaly. Cvičení je schopno potlačit nenormálně nastavený metabolický program ve svalech a tak zlepšit dlouhodobou prognózu u osob se sklonem k obezitě. Je známou skutečností, že cvičení vyvolává silné změny metabolismu svalové hmoty.

Na stránce fitnet již mnoho let zastáváme názor, že cvičení ve fitcentru je nejlepší formou prevence i léčby obezity. Tento svůj názor jsme opírali o vliv posilování na kompozici těla. Více svalů znamená vyšší hodnotu bazálního metabolismu, naopak ztráta svalů vede k podstatnému poklesu této nejvýznamnější složky denního výdeje energie. Mnohokrát jsme presentovali údaj o tom, že v klidu využívají svaly zhruba z 80-90% ke krytí svých energetických potřeb tuky. Pokud máme dostatek svalové tkáně, využije (metabolizuje) za 24 hodin jak v klidu tak i při zátěži tělo množství tuků. Využitý tuk se nemůže ukládat do zásob. Netloustneme.

Při poslední cestě do Anglie v roce 2006 jsem koupil mimo jiné i knihu „Exercise Biochemistry“. Přesto, že jsem na Karlově Universitě skládal zkoušku z biochemie (dokonce mám v indexu u známky podpis od špičkového českého odborníka prof. Seligera), přesto, že se o biochemii trvale zajímám, mám stále velké mezery. V poslední době se nahrnula spousta nových informací především v oblasti nukleových kyselin a vyjadřování genů (transkripce, translace). Právě tyto nové poznatky umožňují vědcům docenit význam svalů při kontrole hmotnosti a zdraví. Významné práce v tomto směru publikoval především prof. F.W. Booth (viz literatura). Pokud jeho názory chceme pochopit a docenit, musíme pochopit význam nukleových kyselin a funkci genů v energetickém metabolismu. Není to snadné, ale kdo si dá tu práci, pochopí jasně, jak významnou roli hraje v prevenci vzniku obezity stav svalů.

Chápu, že většina lidí se nezabývala  biochemii. Asi je to chyba. Možná právě proto máme tolik obézních. Proto se problémem společnosti stává sarcopenia, tj. nebezpečně nízké množství svalové tkáně u osob středního věku a u seniorů. Možná proto tak bohatnou farmaceutické společnosti, lékaři a výrobci doplňků výživy. Tím nechci říci, že si nevážím moderních léků, lékařů nebo výrobců doplňků výživy. Jen si myslím, že normální člověk se má na prvním místě starat sám o stav svých svalů. Jak to vyjádřil prof. F.W. Booth: „Jsme první generací lidstva, které příroda plně předala do rukou péči o svoje svaly“.

Kdo si tento fakt uvědomí, převezme vědomě zodpovědnost za stav svého svalstva. Doplní svůj habituální pohybový režim (to co musíme dělat, abychom si vydělali na živobytí a zajistili chod rodiny) odpovídajícím množstvím záměrné fyzické stimulace (cvičením ve fitcentru). Takový člověk nebude obézní, udrží si vysokou zdatnost, výkonnost a úroveň zdraví. Případně se u něj nemoci projeví podstatně později, než kdyby byl svalově oslabený a obézní.

Výzkumy Dr. Muoio potvrzují náš názor na význam svalu v prevenci obezity a při snaze o zajištění dlouhodobého zdraví a zdatnosti. Nachází přesvědčivé důkazy v oblasti, které většina z nás rozumí neúplně nebo vůbec. Není potřeba tyto výzkumy znát a chápat. Je nutné mít zdravý selský rozum a uvědomit si, že to, co za poslední století ze života zmizelo, je nutné vrátit zpět. Zmizela práce v lese, na poli, na stavbách. Nemusíme vzít sekeru a jít do lesa, nemusíme jít sbírat brambory na lán pole, nemusíme házet písek nebo cihly.

Stačí zajít do fitcentra. Vědět jak cvičit. A je po obezitě.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

LITERATURA:

  1. Booth FW. (2005): On the Horizont. Molecular Biology – A New Vista for Exercise Physiology. In.: McArdle, VD, Katch, FL, Katch, VL. (2005): Exercise Physiology: Energy, Nutrition and Human Performance. Lippincott Williams & Wilkins.
  2. Booth FW. (1988): Application of molecular biology in exercise physiology. In.: Exerc Sport Sci Rev, 16:1.
  3. BOOTH, FW, GORDON, SE, CARLSON, ChJ, HAMILTON, MT. (2000): Waging war on modern chronic deseases: primary prevention through exercise biology. J.Appl. Physiol. 88:774-787.
  4. Booth, FW, Chakravarthy, MV, Gordon, SE, Spangenburg, EE. (2002): Waging war on physical inactivity: using modern molecular ammunition against an ancient enemy. J Appl Physiol 93: 3–30, 2002.
  5. Booth, FW, Chakravathy, MV, Spangenburg, EE. (2002): Exercise and gene expression: physiological regulation of the human genome through physical activity. In.: Journal of Physiology.
  6. Booth, FW, Chakravarthy, MV. (2002): Cost and Consequences of Sedentary Living: New Battleground for an Old Enemy. In.: President’s Council on Physical Fitness and Sports – Research Digest, Series 3, No. 16, March.
  7. Chakravarthy. MV. Booth, FW. (2004): Eating, exercise, and "thrifty" genotypes: connecting the dots toward an evolutionary understanding of modern chronic diseases. In.: Journal of Applied Physiology 96:3-10.
  8. CHAKRAVARTHY, MV, JOYNER, MJ, BOOTH, FW. (2002): An Obligation for Primary Care Physicians to Prescribe Physical Activity to Sedentary Patients to Reduce the Risk of Chronic Health Conditions. In.: Mayo Clin Proc. 2002;77:165-173.
  9. GARA, R. (2005): Muscle 'Memory' May Thwart Diet Success. In.: Daily Newa Center.
  10. MOUGIOS, V. (2006): Exercise Biochemistry. Champaign, Human Kinetics

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.
 

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Nadváha a obezita zvětšují srdce dětí

Poškozování srdce probíhá souběžně s nárůstem tukových zásob.  Negativní  vliv nadměrné hmotnosti na zdraví tak můžeme zaznamenat již u „buclatých“  adolescentů. Proto je nutné pravidelně sledovat obézní děti…

Více informací

Máme pro vás méně drastické řešení!

V knize “Clinical Obesity in Adults and Children” je mimo jiné i kapitola o medializaci obezity. Knihu vydalo nakladatelství “John Wiley & Sons Ltd.”, vyšla v roce 2010 a má 514 stran. Uvádí se v ní i to, že v poslední době…

Více informací

Strava nebo pohyb?

Stále rostoucí počet obezních představuje pro budoucnost lidstva velké ohrožení. Výsledky výzkumů jasně prokazují, že s rostoucími zásobami tuku v těle se zvyšuje pravděpodobnost vzniku řady vážných onemocnění. Při…

Více informací