Láska podle množství tuku?

Když si vybíráme životního partnera nebo partnerku, ovlivňuje nás mnoho rozličných faktorů. Zkušenost ukazuje, že se řídíme charakteristikami, které jsou shodné s našimi vlastními. Například lidé vysocí se seznamují s lidmi vysokými resp. menší s menšími, chudší s chudými resp. bohatí s bohatými, vzdělaní se vzdělanými resp. nevzdělaní s nevzdělanými, černí s černými resp. bílí s bílými. Nejsou v tom žádné vedlejší úmysly nebo snad rasismus. Odborníci hovoří o assortativním (výběrovém) sdružování. Máme tendenci žít s lidmi s podobnou životní zkušeností, s podobnými tělesnými rysy, s podobnou hodnotovou orientací. Vědci z University v Aberdeenu nyní prokázali, že významným kritériem našeho výběru životního partnera či partnerky je i množství tukových zásob.

Čím více tukových zásob na svém těle nosíme, tím vyšší je i pravděpodobnost, že stejné množství tuku bude zdobit i našeho životního partnera nebo partnerku. Odborníci si tohoto faktu začali všímat zvláště v posledních letech, kdy na celém světě rychle roste počet obézních. Obézní muži si prokazatelně vybírají obézní  partnerky a naopak. Zvyšuje se tak riziko, že se zdvojí geny, zodpovědné za nadměrné ukládání tuku v těle a děti obézních rodičů budou muset celý život bojovat s tendencí k obezitě.

V uznávaném časopise “the Journal of Clinical Nutrition” vyšel v těchto dnech (srpen 2007) článek vědců z “the Rowett Research Institute” a z University v Aberdeenu, v němž se zabývají otázkami assortativního sdružování obézních. Výzkumníci shromáždili 42 párů a změřili množství jejich zásob tuku přesnou technikou DXA (dual-energy X-ray absorptiometry). Výsledky jasně prokázaly, že množství tukových zásob u muže a ženy daného páru se podstatně nelišilo. To potvrdilo hypotézu, že ženy s vyšším podílem tuku mají tendenci najít si muže s vyšším množstvím tuku a opačně.

Podobné studie nebylo možné dříve provádět. Jednak nebyly známy statistické postupy, umožňující eliminovat ostatní faktory výběru, jednak nebyly dostupné techniky přesného měření množství tukových zásob. Hodnocení podle BMI bylo natolik nepřesné, že nemohlo být při podobném šetření použito. Obezita také nepředstavovala tak velký problém pro společnost jako dnes.

Dalším významným faktem je odkládání založení rodiny do vyššího věku. Dříve se mladí lidé seznamovali v období adolescence a vstupovali do manželství okolo věku 20 let. Pokud se u obou zvýšilo množství tuku, bylo to ovlivněno stejným životním stylem v manželství. V době výběru partnerů byli oba většinou štíhlí a tendence k nadváze se mohla projevit až po letech společného soužití. Výběr partnerů tedy nemohl být ovlivněn aktuální úrovní zásob tuku. Nemohl zde tedy hrát roli assortativní výběr.

Dnes ale mladí lidé zakládají manželství kolem třicítky a mnohdy i později. V tu dobu se již prosadí genetické předpoklady a převažující způsob života. Vědci se domnívají, že proto si dnes berou štíhlí muži štíhlé ženy a tlustí muži ženy tlusté. Vědci soudí, na tomto faktu má značný podíl právě mechanismus assortativního sdružování. Možná je to tím, že štíhlí muži a štíhlé ženy se setkávají ve fitcentrech, tělocvičnách, na hřištích a koupalištích, zatímco obézní muži nachází své obézní partnerky v cukrárnách, knihovnách, divadlech a kinech.

Pokud tento předpoklad přijmeme, zdá se, že se bude v budoucnosti počet obézních dětí nadále zvyšovat. Obézní chlapci se budou přátelit s obézními dívkami, z toho budou později vznikat manželství, která zvýší pravděpodobnost obezity u narozených dětí. Tak alespoň interpretují vědci z Aberdeenu výsledky svých výzkumů.

Jejich závěry poukazují na zodpovědnost, kterou v dospělosti přebíráme nejen za svůj život, ale i za život svých potomků. Obezita nemá jen svůj nezanedbatelný estetický rozměr. Obezita představuje dokořán otevřená vrata do řady nemocí. Proto je nutné, aby rodiče sledovali hmotnost svoji i svých potomků. Jakmile zaznamenají tendenci k nárůstu hmotnosti, musí konat. Kontaktovat osobního trenéra nebo jiného odborníka v otázkách cvičení, pravidelně cvičit, vést dítě k pravidelnému cvičení, upravit stravu.

Při vší úctě k výsledkům vědeckých výzkumů se domnívám, že aktuální hmotnost každého z nás je dána převažujícím poměrem mezi přívodem a výdejem energie. Pro dnešní dobu je charakteristický prudký pokles výdeje energie. Ten je způsoben jednak nedostatkem každodenního pohybu, jednak nedostatečným množstvím aktivní tělesné hmoty. Omezením přívodu energie (dietou) obezitu jen zafixujeme. Klíčem ke štíhlé postavě je zvýšení množství svalstva.

Nárůst svalů nevyvolá chůze, aerobik ani plavání. Pokud chceme zvýšit množství svalů a tím i hodnotu bazálního výdeje energie, musíme posilovat. Vytvořit v těle anabolické prostředí. To lze v dnešních podmínkách dosáhnout nejlépe cvičením ve fitcentrech. Pokud začneme do fitcentra chodit i se svými dětmi, dosáhneme nejen zlepšení vlastní postavy, ale zásadně ovlivníme i metabolismus svých potomků.

Motivem pro návštěvu fitcentra s potomky může být poznatek, že štíhlí muži vyhledávají štíhlé ženy, štíhlé ženy dávají přednost štíhlým mužům. Štíhlí rodiče mají obvykle štíhlé děti. Štíhlé, zdravé děti mají lepší vyhlídky do života.


LITERATURA:

  1. ACSM Position Stand (2001): Appropriate Intervention Strategies for Weight Loss and Prevention of  Weight Regain for Adults. In.: Med. Sci. Sports. Exerc., Vol. 33, No. 12, pp. 2145–2156.
  2. ACSM (1988) - American College of Sports Medicine - OPINION STATEMENT: Physical Fitness in Children and Youth. In: Med Sci Sports Exerc, Vol 20, No 4, 1988., pp. 422-423).
  3. ANDERSEN, RE. (2003): Obesity. Etiology, Assesment, Treatment and Prevention. Champaign, Human Kinetics.
  4. Science Daily (2007): Love At First Sight Of Your Body Fat.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Hodnota výsledků vědeckých výzkumů

Pravidelně čtu odborné knihy a specializované články, se zájmem sleduji výsledky vědeckých výzkumů. Není to ale právě snadná, pohodová činnost. Něco, co se dá dělat po práci jako součást uvolnění a zotavení. Poznatků…

Více informací

Konzumují děti příliš energie?

V posledním desetiletí jsme ze všech médií neustále bombardováni informacemi o prudce rostoucím počtu obézních dětí. Články o malých tlouštících jsou obvykle vyšperkovány fotografiemi, grafy a tabulkami, které dokreslují…

Více informací

Pohyb a obezita dětí

Obezita ohrožuje současnou euroamerickou civilizaci více, než dopravní nehody, přírodní katastrofy a politické konflikty dohromady. Podle statistických údajů z USA umírá každoročně v této průmyslově nejvyspělejší zemi…

Více informací