Obezita ohrožuje zdraví dívek

Buclaté děťátko ve slušivých šatech, poslušně cupitající vedle svých rodičů, bývalo donedávna chápáno jako důkaz vzorné péče rodičů. Jenže buclatých dětí přibývá. Dříve se přebývající kilogramy ztratily během puberty, kdy děti rychle rostly do výšky, více se pohybovaly v kolektivu a tím docházelo k přirozené regulaci jejich hmotnosti. To bylo v dobách, kdy nebyla televize, video, mobily, počítačové hry a satelity. Většina dětských her byla spojena s intenzivním pohybem. Přitažlivých možností pasivně trávit volný čas bylo velmi málo. Navíc děti musely pomáhat rodičům s udržováním domácnosti.

Dnes je vše jinak. Dovádějící děti na většině sídlišť téměř nevidíme. Hra na honěnou, na schovávanou, vybíjená a další míčové hry na ulicích či pláccích ze života dnešních dětí zmizely. Rodiče od narození vozí své ratolesti v bezpečnostních sedadlech svých automobilů. Na procházky a pohybové hry nezbývá čas. Pokud již k nim dojde, jsou nárazové, paroxysmální. Překračují podstatně připravenost dítěte hru zvládnout, být v ní úspěšné. Mnohdy dochází při náročnějších aktivitách k vážným úrazům. V posledních letech každoročně narůstá počet zlomenin kostí u lyžujících dětí. Pohyb je občasný, děti na něj nejsou náležitě připraveny, jsou tedy neúspěšné, zraňují se a tím obecně získávají k pohybovým aktivitám negativní vztah. Mnohdy na celý život.

Pokud se nám děťátko „zakulatí“, je zde vážné riziko, že se již nikdy přebytečných kilogramů nezbaví. Naopak s rostoucím věkem se bude stav spíše zhoršovat. Přitom obezita není jen estetický problém. Má své závažné zdravotní dopady v každém věku. U žen například výrazně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu po menopause. Hlavně ale negativně mění hladinu krevních lipidů a tím zvyšuje riziko vzniku nemocí srdce a cév. Ty jsou dnes označovány u mužů i žen za „zabijáka číslo jedna“. Důkazem vzorné péče rodičů o dítě je dnes štíhlý, pohybově aktivní potomek. A u dívek to platí dvojnásobně. Protože obezita má mimo jiné i negativní dopad na průběh těhotenství.

Vědci se neustále přou o to, který věk je z hlediska rizika vzniku a rozvoje obezity nejnebezpečnější. Podle statistik z roku 1979 nedokázalo udržet vhodnou hmotnost ve věku do dvaceti let 11,2% dívek. Největší nárůst obezity pak nastával ve věku 30-39 let, kdy se vyšplhal z 31,2% na ohromujících 64,5%. Ze sta čtyřicetiletých žen jich jen zhruba 35 dokázalo zabránit nepřiměřenému nárůstu tuku. Jistě žádná z nich obézní nechtěla být. Ani dnešní ženy nechtějí být obézní.

Stav se od roku 1979 změnil. Počet obézních žen se trvale zvyšuje. Obezita postihuje více malých dívek a přetrvává do dospělosti. Podle výsledků výzkumu, který realizoval Dr. Douglas R. Thompson, Ph.D. z Lékařského výzkumného institutu v Marylandu, jsou z pohledu vzniku obezity nejzranitelnější dívky ve věku 9-12 let. Výsledky výzkumu byly publikovány v odborném časopise „The Journal of Pediatrics“. Autor zdůrazňuje, že nadměrná hmotnost mladých dívek není benigní (neškodná) a že dnešní životní styl nezaručuje její přirozenou eliminaci během adolescence.

Výzkum s dlouhým názvem „the National Heart, Lung, and Blood Institute's National Growth and Health Study” sledoval hmotnosti, růst a vývoj 2.379 amerických dívek, z toho 1.166 bělošek a 1.213 Afro-Američanek. Dívky byly sledovány od věku 9 let do 18 let. Ve věku 9 let splňovalo kritéria pro obezitu (95 procentil BMI pro daný věk) 7,4% bělošských a 17,4% afro-amerických dívek.  Ve věku 18 let pak výskyt obezity vzrostl na 10,1% u bělošek a na 23,3% u Afro-Američanek.

V období 9-12 let se výskyt obezity u sledovaných dívek zvyšoval o 2,1%-4,8%. V následujících obdobích se roční vzestup obézních omezil na 0,4%-2,2%. Vědci vypočítali, že pravděpodobnost vzniku obezity ve věku 9-12 let je 1,6krát vyšší než v dalších fázích vývoje. Výskyt obezity byl v každém věku 1,5krát vyšší u Afro-Američanek než u bělošek. Výsledky se nezměnily, pokud vědci použili jiný postup posouzení množství zásob tuku, například měření tloušťky kožních řas, měření obvodu pasu, zjištění procenta tělesného tuku nebo Body Mass Index (BMI).

Jak vyplynulo z komentovaného, ale i předchozích výzkumů, u dětí s nadváhou je pravděpodobnost plného rozvoje obezity v dospělosti zvýšená 11-30krát! To je doslova děsivé zjištění! Rodiče, nečinně přihlížející pozvolnému zakulacování svých 9-12tiletých dcer, by se měli rychle probrat z letargie a vynaložit maximální úsilí pro jejich záchranu! Tato věta není přehnaná. Vychází z následujících výsledků výzkumu. Dívky s nadváhou ve srovnání se štíhlými dívkami mají (Thompson, 2007):

 • 10x častější výskyt zvýšeného systolického krevního tlaku
 • 3x častější výskyt zvýšeného diastolického krevního tlaku
 • 2,4x častější výskyt zvýšené hladiny LDL-cholesterolu
 • 6,3x častější výskyt snížených hodnot HDL-cholesterolu
 • 3,3x vyšší výskyt zvýšené hladiny triglyceridů
 • statisticky nevýznamné zvýšení hladiny celkového cholesterolu

Tyto výsledky komentovali vědci slovy: “Naše zjištění prokazují, že nadváha dívek má závažné krátkodobé i dlouhodobé důsledky pro jejich zdraví“.  Protože vztah mezi nadváhou a rizikem onemocnění srdce a cév může být navozen již ve věku devíti let, musí nejen rodiče, ale též učitelé a pediatři, proti nárůstu hmotnosti u dětí co nejrazantněji zasahovat. Buclaté dítě je dítě zdravotně ohrožené. Výsledky uvedeného výzkumu jsou skutečně reprezentativní, protože jej finančně podporovaly významné organizace „the National Heart, Lung, and Blood Institute“, „the National Institute of Mental Health“, a „the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases“. Rodiče obézních dívek by jej neměli přehlédnout.

Co tedy v případě buclatosti devítileté dcery dělat? Zkontrolovat, jak se dívka stravuje. Kolik vypije Coca-Coly a jiných slazených nápojů, jak často si dopřává zmrzlin a sladkostí. Změnit jídelníček v rodině, zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. Pohovořit s dívkou a vysvětlit jí zásady zdravého stravování. To vše ale až na druhém místě. Je zde podstatně důležitější aspekt.

Rozhodující je změnit její pohybový režim. Zvýšit množství pohybu. A zařadit do něj i fyzicky náročné aktivity. To znamená vystavit její svaly zátěži, která v nich vyvolá anabolické procesy. Protože dnešní děti mají málo svalů. Jejich svaly jsou nedostatečně rozvinuté, mají nízkou úroveň silových schopností.

Jsme dlouhodobě zastánci posilování dětí. A zvláště dívek. Dívky mají od přírody méně svalů a větší zásoby tuku. Snadněji svaly ztrácí a nesnadněji je budují. Pokud je necháme v dnešní době osudu, obezitě neuniknou. Dívky musí posilovat. Zatím se jim ze setrvačnosti vnucuje dále aerobik a podobné aerobní aktivity. To je hrubá chyba. Jak řekl již téměř před třiceti lety Joe Weider, „žena je člověk, člověk má svaly, nepoužívané svaly atrofují“. Dívky jsou vyvíjející se ženy.

Ideálním cvičením pro dívky dneška je cvičení ve fitcentru. Dodnes se setkáváme s naprosto nesmyslným tvrzením, že děti mohou posilovat až od 15 let! To je totální hloupost! Posilovat znamená zatěžovat svaly zátěží, která je přinutí k zapojení rychlých neuromotorických jednotek. V praxi to znamená zatížit pracující sval hmotností (činky, zátěže na přístroji atd.), se kterou je schopen provést 8-15 striktních opakování.

Posilování je bezpečné a efektivní cvičení pro člověka v jakémkoli věku. A zvláště pro děti. To není moje zbožné přání. To je závěr setkání špičkových odborníků vědeckých společností z roku 1985, který zaujali po posouzení tehdy dostupných výsledků výzkumů. Od té doby důkazů bezpečnosti a prospěšnosti posilování pro děti soustavně přibývá. Je s podivem, že stále přežívají nesmyslné názory o nevhodnosti posilování pro děti!

Na kurzech, které organizujeme od roku 1991 vzděláváme fitness instruktory, osobní trenéry a fitness konzultanty – tedy odborníky, kteří jsou schopni posoudit stav zájemce o cvičení (jedno zda se jedná o desetiletou dívku nebo šedesátiletou ženu) a sestavit mu bezpečný a účinný posilovací program. Program, který posílí svaly, zvýší hodnotu bazálního metabolismu, zabrání vniku insulinové resistence, zabrání vzniku obezity, diabetu, nemocí srdce a cév.

Tito odborníci dnes mezi námi jsou a jsou za příslušnou odměnu ochotni poradit. Rodiče dívek by je měli aktivně vyhledat, nechat si od nich poradit a vytvořit podmínky pro pravidelné cvičení svých dcer ve fitcentru během dospívání. Udělají tím pro své dcery  víc, než si dokáží představit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

 1. ANDERSEN, RE. (2003): Obesity. Etiology, Assessment, Treatment nd Prevention. Champaign, Human Kinetics.
 2. BOUCHARD, C. (2000): Physical Activity and Obesity. Champaign, Human Kinetics.
 3. CHAN, KM., MICHELI, LJ. (1998): Sports and Children. Champaign, Human Kinetics.
 4. CHEUNG, LWY., RICHMOND, JB. (1995): Child, Health, Nutrition and Physical Activity. Champaign, Human Kinetics.
 5. Thompson, DR, et al (2007): Childhood Overweight and Cardiovascular Disease Risk Factors: The National Heart, Lung, and Blood Institute Growth and Health Study. In.:  J Pediatr 2007; 150:18-25.
 6. Phend, C. (2007): Overweight Girls Most Likely to Get Heavy Before Teen Years. In.: Medpage Today

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Obézní matky a obézní děti

Ženy mají od přírody obvykle méně svalů a větší množství zásobních tuků, navíc nejsou povzbuzovány k činnostem silového charakteru, je na ně cílena větší část stravovací reklamy v televizi, obvykle mají sedavé…

Více informací

Hledání zástupných příčin

Přibývá osob s nadváhou a obézních. Nadměrné nakupení tuku v lidském těle má negativní vliv na zdraví. Náklady na léčbu nadváhou a obezitou navozených poruch zdraví ohrožuje dosavadní systémy zdravotního pojištění,…

Více informací

Obezita není benigní

Obezita ohrožuje lidstvo. Konstatovala to “Světová zdravotnická organizace” (WHO), která již na přelomu tisíciletí označila obezitu za “největší hrozbu, před kterou lidstvo ve své dosavadní historii stálo”. Obezita podle…

Více informací