travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Obezita, děti, nemoci srdce

Počet případů onemocnění srdce v mladém či středním věku se v příštích letech zvýší na trojnásobek současného stavu. Hlavní příčinou této děsivé předpovědi je zvýšený výskyt vysokého krevního tlaku u obézních dětí. S tímto ohromujícím prohlášením přišli pediatři na nedávné konferenci, sponzorované významnou organizací „the American Society of Hypertension“. Profesor Thomas Jefferson z University ve Philadelphii konstatoval, že současný prudký vzestup počtu obézních dětí se nedá zastavit mávnutím kouzelného proutku a je proto nutné již dnes kalkulovat s důsledkem tohoto jevu. Tím bude v následujím půl století významný vzestup hypertenze a z ní pramenící nárůst případů onemocnění srdce. Pokud na to nebudou lékaři připraveni, zemře předčasně spousta pacientů ve středním věku.

Nejde přitom o nějaké strašení veřejnosti. Závěry vyvozují vědci ze statistik. Dnes je možné v řadě zemí zařadit až 17% dětí do kategorie „obézní“, dalších 20% pak spadá do kategorie „s nadváhou“. Pokud tato procenta propočítáme na podmínky v USA, je vážně zdravotně ohroženo 18 milionů dětí a dospívajících. Lékaři prokázali, že 3,5% dětí trpí vysokým krevním tlakem, dalších 3,5% se řadí do kategorie s pre-hypertenzí, tj. jejich hodnota tlaku krve je zvýšená, a pokud nedojde k zásadním změnám v jejich životě, je jen otázkou času, kdy se u nich vysoký krevní tlak vyvine.

Hypertenze je jedním z faktorů, podílejících se na vzniku metabolického syndromu. A metabolický syndrom představuje vydláženou cestu k diabetu a nemocím srdce. Proto musí lékaři obézní děti důsledněji sledovat, kontrolovat jejich hladinu krevního tlaku, množství cholesterolu v krvi, hladinu krevního cukru případně spánkovou apnoe. Čím dříve se podaří změnit podmínky, vedoucí k život ohrožujícímu nakupení zásob tuku v těle dítěte, tím větší je naděje na zastavení negativních metabolických změn, vedoucích k nemocem. Jak se vědci a lékaři shodují, dnešní děti musí změnit způsob stravování, zvýšit množství pohybu a dlouhodobě kontrolovat tělesnou hmotnost.

Pokud se dětem musí při kontrole vysokého tlaku krve podávat léky, je zde velké riziko poškození zdraví. Řada léků na kontrolu tlaku krve má nezanedbatelné negativní vedlejší účinky, které se délkou podávání sumují. Přitom donedávka byly léky na hypertenzi podávány pouze dospělým. Také farmaceutické firmy testovaly léky na kontrolu tlaku krve jen na vzorcích dospělé populace. Lékaři tedy ani přesně neví, jaké jsou kontraindikace podávání těchto přípravků u dětí. To je jeden z důvodů, proč by měli rodiče důsledně sledovat vývoj svých dětí a v žádném případě nedovolit výraznější vzestup jejich hmotnosti. Drobné výchylky tělesné hmotnosti se dají stravou a pohybem snadno korigovat. Jak jednou dojde v výraznějšímu výkyvu hmotnosti směrem nahoru, je nesnadné navodit bezpečnou cestu zpět. Je to jako když vám trošku zatéká do domu střechou. Zpočátku stačí po dešti setřít mokrý flek na podlaze předsíně. Jednoho dne ale přijde velká bouře a máte z obyváku koupaliště. Proto není dobré přehlížet nadbytečné tuky u dětí.

Povinností rodičů bylo donedávna zajistit dětem střechu nad hlavou, stravu, vzdělání a vychování. Tyto úkoly zvládá většina dnešních rodin bez potíží. Jenže koncem minulého století přibyla rodičům další významná úloha. Musí se postarat o to, aby u jejich dětí došlo k optimálnímu rozvoji svalové hmoty. A to je úkol, který dnešní rodiny naprosto nezvládají. Dnešní děti totiž nemusí a ani nemohou pomáhat svým rodičům se získáváním prostředků výživy. A tak se naše ratolesti většinu dne, týdne, měsíce a roku povalují střídavě ke školních lavicích, na židli před počítačem a v křesle před televizí nebo videem. Přitom nejsou vhodně stimulovány jejich svaly, kosti, vazy, šlachy a tím ani oběhový systém. Nedostatek svalů navozuje v těle dětí nebezpečné metabolické maladaptace, které tvoří základnu pro nástup vážných nemocí. Tyto nemoci mohou vést již ve středním věku k předčasnému úmrtí.

Když jsem před třiceti lety začal propagovat posilování dětí, setkával jsem se s velkým nesouhlasem v odborné tělovýchovné veřejnosti. Musel jsem si nejednou vyslechnout, jak je pro děti posilování nevhodné a dokonce nebezpečné. Mohl jsem ale svoje názory podpořit pádnými argumenty. Jedním z nich bylo společné výhlášení pediatrů a tělovýchovných lékařů. Tito odborníci se sešli v roce 1985 a na základě poznatků vědy jasně konstatovali, že je pro děti - a to i předpubertální - posilování vhodnou a bezpečnou aktivitou. Od té doby byla doporučení k posilování dětí z roku 1985 opakovaně podpořena výsledky stovek vědeckých výzkumů.

Ve snaze zabránit obezitě je nejvhodnější pohybovou aktivitou posilování. Při něm jsou svaly - největší konzumenti energie - optimálně stimulovány a dochází je jejich nárůstu. Čím více svalů si tělo vytvoří, tím více energie vydává, a to i v klidu. Pohybový režim dnešních děti se v porovnání s dětmi v minulých stoletích podstatně snížil. Proto mají dnešní děti méně svalů a tím i nižší bazální hodnotu výdeje energie. Protože se v minulých desetiletích významně zvýšila nabídka forem pasivního trávení volného času, jsou jimi dnes děti od pohybu odváděny. Spojení nízkého množství svalů, nízké hodnoty bazálního metabolismu a nízké pohybové aktivity představuje základní příčinu obezity dětí. Na obezitě dětí se samozřejmě podílí i energeticky hutná strava, sladkosti, slazené nápoje a další faktory. Zvýšit množství svalů je ale první z nejdůležitější úkol ve snaze o prevenci i léčbu obezity.

Pokud rodiče nemají zkušenost se cvičením ve fitcentru, mohou svěřit svoje děti do péče osobních trenérů. Investice do cvičení ve fitcentru představuje nejlépe investované peníze do budoucnosti dětí.


LITERATURA:

  1. MANN, D. (2008): Child Heart Disease Risks on the Rise. Early Prevention Efforts for Hypertension and Obesity Needed to Stave Off Epidemic of Heart Disease. In.: WebMD Health News, October 10.
  2. POUSSAINT, A. (2008): Obesity Among Children. In.: Family Education

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2008 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Selen a nemoci srdce

V osmdesátých letech minulého století si vědci z oblasti prevence a  léčby  nemocí srdce všimli faktu, který se zdál být zajímavý a slibný. V zemích s největším výskytem nemocí srdce byla prokázána nízká celková…

Více informací

Dnešní obézní dětí mohou umírat dříve než jejich rodiče

Svět se dramaticky mění. Nastalé změny přináší do našich životů mnoho pozitivního. Bohužel i nové, v historii lidstva bezprecedentní hrozby. Jednou z nejvážnějších představuje nedostatek pohybu. Všudypřítomná pohybová…

Více informací

Hodnota výsledků vědeckých výzkumů

Pravidelně čtu odborné knihy a specializované články, se zájmem sleduji výsledky vědeckých výzkumů. Není to ale právě snadná, pohodová činnost. Něco, co se dá dělat po práci jako součást uvolnění a zotavení. Poznatků…

Více informací