travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Máte obézní dítě? Dělejte s tím něco!

Už si na to zvykáme. Dříve byly děti spíše vytáhlé a vyhublé, samá ruka a samá noha. Rodiče se na své potomky dívali s obavami a říkali jim „jezte nebo dostanete souchotiny“. Dnes se naše děti spíše podobají pohádkovému Budulíkovi. Ještě nedávno budilo obézní dítě pozornost. Dnes nás spíše překvapí, když potkáme dítě hubené nebo alespoň štíhlé. Některé dnešní patnáctileté dívky mají zadeček, připomínající tvar téže části těla u čtyřicetiletých žen v polovině minulého století. Můžeme si jen s hrůzou představovat, jak budou tyto dnešní dívenky vypadat ve středním a starším věku. A jak nadbytečné zásoby tuku ovlivní jejich zdraví a zdatnost. Chlapci na tom nejsou o nic lépe. Stále častěji můžeme potkat malé Golemy, supíci sebevědomě ulicemi. Jsou se svým vzhledem nadmíru spokojeni a nepřipouští si sebemenší obavy z budoucnosti. Ale zřejmě se mýlí. Stejně jako rodiče těchto tlouštíků.

Obavy o zdraví nastupujících generací si začínají dělat lékaři a organizace, zodpovědné za zdraví populace. Předseda americké "Presidentovy komise pro fitness“ před zhruba pěti lety konstatoval, že „vyrůstá generace, která bude mít větší zdravotní problémy ve středním věku než mají dnešní starší lidé“. Podle názoru lékařů pravděpodobně představuje obezita u adolescentů (adolescence je věkové údobí od skončení puberty do úplné fyzické a psychické zralosti) stejné zdravotní riziko jako pravidelné kouření deseti cigaret za den. Dokonce i nadváha představuje riziko srovnatelné s méně intenzivním kouřením. Vědci z „Karolinska Institute” a lékaři z “Karolinska University Hospital” ve švédském Stockholmu přišli s hypotézou, že nadváha a kouření v závěrečné fázi adolescence zvyšuje riziko úmrtnosti na začátku stáří a jejich vliv je synergický, tj. navzájem se posiluje.

Vědci získali pro výzkum 45.920 švédských mladíků v průměrném věku 18,7 roků a ty následně sledovali po dobu 38 let. Zaznamanáván byl jejich BMI a intenzita kouření (lehké kouření - 1 až 10 cigaret za den, silné kouření více jak 10 cigaret za den). Při vyhodnocování výsledků bylo zaznamenáno 2897 úmrtí. Riziko smrti bylo vyšší u mužů s nadváhou (1,33) a u obézních mužů (2,14) v porovnání s muži, kteří dokázali v adolescenci udržet štíhlou postavu a tím i normální hmotnost. Výsledky byly zhruba stejné pro kuřáky i nekuřáky, rozhodující tedy byla z pohledu zdraví tělesná hmotnost. Vědci a lékaři tedy shrnuli svoje bádání do následující věty: “Bez ohledu na to, zda muži v adolescenci kouřili nebo nekouřili, jejich nadváha nebo obezita v tomto životním období zvyšila riziko úmrtnosti v dospělosti. Obezita a nadváha v adolescenci představují pro zdraví v dospělosti velký hazard. Společnost se musí zaměřit na snížení počtu tlusťochů a kuřáků u populace adolescentů”.

Bohužel v závěrech dané studie se opět (podle mne chybně) mluví o zodpovědnosti státu resp. společnosti za obezitu a nadváhu adolescentů. To je totální nesmysl. Musíme jednoznačně přenést zodpovědnost za stav tuku v těle dítěte na jeho rodiče. Jak jsem již několikrát napsal, ke standardním úkolům rodičů (zajistit správnou výchovu a vzdělání dítěte) musíme přidat úkol nový a velmi naléhavý - rodiče musí dohlédnout na správnou hmotnost svých dětí. V dnešním uběhaném světě se zdá být řešením stravování dětí mimo domov. Tím ale rodiče ztrácí kontrolu nad kvalitou i kvantitou přijímané stravy. Děti mají “přirozenou tendenci vyhledávat věci příjemné a vyhýbat se věcem nepříjemným” a bohužel tyto dva pojmy velmi často zaměňují. Za příjemné pak považují povalování před obrazovkou televize nebo při počítačových hrách a konzumaci sladkostí. Naopak do kategorie “nepříjemný” je zařazen intenzivní pohyb.

Důsledky současného převažujícího životního stylu jsou zlé. Přibývá děti a dospívajících s nadváhou a obezitou. Štíhlé děti začínají být vzácností, normální se stává dítě buclaté. A to mnohé rodiče klame. Říkají si při pohledu na svoje „natloustlé“ ratolesti, že se až zase tak moc neděje. Ostatní děti na tom nejsou o moc lépe než ty jejich. Jenže ono se děje. Zdraví dětí je nadměrnými zásobami tuku narušené. Výsledky tohoto narušení se pak zákonitě projeví již ve středení fázi dospělosti. Nemocemi, nižší kvalitou života, předčasným úmrtím. Rodiče tlustých dětí prostě nezvládají svoji základní povinnost vůči dětem - nedokáží je dobře připravit do života. Dopouštějí se stejné chyby, jako rodiče dětí, které chodí za školu, jsou neukázněné nebo chodí špinavé. Tlusté dítě není vizitkou společnosti. Je vizitkou svých rodičů. Jejich rodičovského umění.

Snaha rodičů dětem zakazovat nebo omezovat jídlo je chybná. Děti neovlivníme ani varováním před nemocemi v dospělosti. Jsou obvykle zdravé a svoje zdraví považují za stálou a neměnnou hodnotu. Proto si nechtějí odepírat radosti života v podobě sladkostí a pochoutek. Hlavním problémem dnešní dospívající generace je nedostatek podnětů pro tvorbu svalů. Pokud dospívající neustále sedí (ve škole, u počítače, u televize, v autě), jeho svalová hmota je využívána na 10-30% své kapacity. Sval tedy nemá důvod vytvářet nové aktomyozinové struktury, není nutné zajistit vyšší prokrvení atd. Naopak, tělo nejen svaly nebuduje, ale nevyužívaných svalů se zbavuje. Tím se nejen sníží množství aktivní tělesné hmoty dospívajícího, ale i hodnota jeho bazálního výdeje energie. Při nízkém výdeji energie stačí minimum potravy k vytvoření pozitivní energetické bilance. Tělo nemůže přijatou energie „vyhodit“, musí ji uložit do zásob. Zásoby tuku se tak navyšují, hormony těmito zásobami uvolňované narušují metabolismus a zdraví.

Již během mých studií na FTVS UK Praha (1977-82) se horovalo za zavedení většího počtu hodin tělesné výchovy do výuky žáků na základních a středních školách. Po třiceti letech se situace s organizovaným cvičením žáků nejen nezlepšila, ale spíše zhoršila. Přešli jsme na „západní“ systém vedení výuky. V USA tento systém vedl k prudkému poklesu hodin tělovýchovy na školách. Pokud se nějaká škola dostane do finančních potíží, na prvním místě začne šetřit na výuce - a jako první obvykle zruší výuku tělesné výchovy. Děti a dospívající jsou tak okradeni i o ty poslední podněty k normálnímu, zdravému tělesnému vývoji. Na to ale rodiče tlustých dětí nesmí svádět svoje selhání. Škola má jen dotvářet a upravovat správně nastavené návyky z rodiny. Zodpovědnost za dobré známky, dobré chování a tvar těla dítěte nesou rodiče.

Rodiče se musí rozhodnout, co je pro ně větší hodnotou. Vytvořit pro své potomky prostředí, v němž jim mohou nabídnout větší komfort a bohatství, ovšem za cenu toho, že na ně budou mít minimum času, nebo aktivně formovat jejich hodnotovou orientaci a tím i budoucnosti. Pokud investují rodiče čas do vytvoření správných pohybových a stravovacích návyků dítěte, zajistí i jeho optimální fyzický rozvoj a stálou, vhodnou tělesnou hmotnost. Splní tak svoji nepřenosnou základní povinnost. A vytvoří podmínky pro zdravý průběh dospělosti a aktivní stáří svých potomků. Pokud svoji povinnost nesplní, nesou zodpovědnost na jejich případném předčasném úmrtí.

Obezita v dětství a adolescenci je hazardem pro zdraví po celý zbytek života.
 


LITERATURA:

  1. BARCLAY, L. (2009): Obesity in Adolescents May Carry Same Risk for Premature Death as Smoking. In.: Medscape, February 25.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Láska podle množství tuku?

Když si vybíráme životního partnera nebo partnerku, ovlivňuje nás mnoho rozličných faktorů. Zkušenost ukazuje, že se řídíme charakteristikami, které jsou shodné s našimi vlastními. Například lidé vysocí se seznamují s lidmi…

Více informací

Tlusté děti

Pohled na budoucnost národa - na děti a adolescenty - vyvolává stále větší rozpaky. Možná by z pohledu na současné děti měli radost naši dávní předci. Děťátka jsou pěkně buclatá a růžovoučká. Naši dědové by…

Více informací

Pohybová aktivita a zdraví

V dnešní době nikdo nepopírá skutečnost, že se oproti předchozím generacím podstatně méně pohybujeme. Snížilo se především množství habituální a spontánní pohybové činnosti. Naopak se nepřiměřeně zvýšila nabídka…

Více informací