travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Kdy začínáme dětem škodit?

První červen je “den dětí”. Děti představují naši budoucnost a proto se rodiče snaží vytvořit pro život svých dětí co nejpevnější základy. Jenže lidstvo v minulých staletích vytvořilo “obesogenní” prostředí. Svět, v němž je nesnadné udržet rozvoj těla v souladu se záměry přírody. Poslední třetina minulého století přinesla “tsunami” nadváhy a obezity. Každoročně se zvyšuje počet mužů, žen a dětí, kteří nedokázali zabránit výraznému nárůstu tukové tkáně ve svém těle. Nadváha a obezita představují pro dospělé značný problém. Navozují metabolické změny, které vedou ke vzniku nemocí srdce, diabetu, mozkových příhod a dalších závažných onemocnění. Vědci prokázali nade vší pochybnost, že čím více tuku se v těle shromáždí a čím déle tuk v těle setrvává, tím závažnější dopad to má na naše zdraví. Dříve lidé nabírali podstatněji hmotnost ve věku 30-40 let. Kolem šedesáti let pak přišly důsledky - závažnější nemoci. Dnes je ale jedno z pěti dětí tlusté. Obézní děti mají větší riziko stát se dospělými obézními. Tuk v jejich těle může navodit zdravotní potíže jž před dosažením věku 40 let.

V našich učebních textech pro kurzy “Instruktor fitness” uvádíme tabulku výskytu obezity u českých a moravských žen a mužů. Dá se sice již považovat za zastaralou, protože byla publikována v roce 1979 v časopisu “Tréner”. Byl to měsíčník, který patřil k jednomu z mála kvalitních zdrojů tělovýchovných informací v letech před rokem 1989. Tabulka nás tenkrát velmi zaujala. Ukazovala trend, který se v následujících desetiletích zdůraznil. Časopis se věnoval spíše otázkám přípravy vrcholových sportovců, ale všímal si okrajově i problematiky kondičního cvičení. Od roku 1979 se mnoho změnilo. Vrcholový sport se stal cirkusem, spoléhajícím na agresivitu a doping. Dnes se přípravě ke sportovní karieře věnuje stále méně lidí a minimum dětí. Naopak došlo od roku 1979 k dramatickému nárůstu počtu obézních ve všech věkových skupinách. A stále vážněji ohrožuje nadbytek tuků děti a dospívající.

Kliknutím zde graf zvětšíte

Z této tabulky, kterou jsme pro přehlednost upravili jako graf, jsme vyvodili závěr, že největší nárůst počtu žen s nadváhou a obezitou nastává ve věku 30-39 let. Ve věku 29 let spadá do těchto kategorií 31,2% žen. I to je obrovský počet, problémy s hmotností má téměř jedna ze tří žen “v nejlepších letech” (v jedné kdysi velmi známé písni zpěvák tvrdil, že “žena je nejkrásnější když má třicet let”). Ve věku 40 let již se se kategorií "s nadváhou" a "obézní" řadí neuvěřitelných 64,5% žen, tj. téměř dvě ze tří. To by snad mělo vést vládu k mimořádnému zasedání a hledání účinných cest boje s nadváhou a obezitou žen. Znamená to, že ve věku 30-39 let nabere významně hmotnost, jinak řečeno ztratí pěknou postavu, každá třetí žijící žena (33,3%). Nejvíce žen s nadváhou a obezitou je zaznamenáno ve věku 40-49 let - celkem v tomto věku nedokázalo kontrolovat úspěšně svoji hmotnost děsivých 79,2 procenta žen. To je ale jen posun z 64,5% na 79,2%, tedy zvýšení počtu silných žen jen o zhruba 15%.

Muži se posouvají do kategorií “s nadváhou” a “obézní” o dekádu dříve. Ve věku 19 let má problémy s hmotností pouhých 1,8% mužů.  (v tom věku již ztratilo kontrolu nad svojí hmotností 11,8% žen). Ve věku 30 let ale již nadváha nebo obezita postihuje celých 23,9% mužů. Kontrolu nad svojí hmotností tak ztratilo během pouhých deseti let (mezi 19 a 29 lety) celkem 22,1% do té doby štíhlých mužů. Jeden muž z pěti. Vzestup hmotnosti mužů ale pokračuje zhruba stejným tempem i v další dekádě, mezi 29 a 39 lety dochází ke zvýšení počtu mužů s nadváhou a obézních o 20,4 procent. Nejvíce mužů s nadváhou se nachází ve věkové skupině 40-50 let, celkem v tomto věku nedokázalo kontrolovat úspěšně svoji hmotnost 61,6 procenta mužů.

Od roku 1979 se situace nejen nezlepšila, ale došlo k jejímu podstatnému zhoršení. Patříme k nejtlustším národům nejen v Evropě, ale i na celém světě. Problémy s kontrolou hmotností postihují více jak dvě třetiny populace. Epidemie obezity zachvátila i české děti. Ve věku sedm až deset let je obézních 7,5 procenta dětí, ve věku deset až 14 let šest procent. Lékaři bijí na poplach - většina tlustých dětí zůstane tlustá i v dospělosti. Z výsledků studie Společnosti po výživu vyplývá, že obezitou trpí o dvě procenta víc dětí od deseti do 14 let než při průzkumu v roce 2007, kdy byla zjištěna u 5,6 procenta dětí. Ve věkové kategorii deset až 14 let trpí nadváhou 6,2 procenta, obezitou šest procent dětí.

Úkolem rodičů je starat se bedlivě o výchovu a vzdělání svých potomků, připravit je co nejlépe pro život, Ale podle výše uvedených informaci plní značná část rodičů tyto úkoly ledabyle. Pokud nedokáží uhlídat hmotnost dětí, připravují jim neradostnou budoucnost. Kdy rodiče začínají škodit svým dětem? Jak se stane, že je najednou dítě “natloustlé”, proč se s rostoucím věkem jeho schopnost korigovat svoji hmotnost spíše snižuje? To jsou otázky, na které se rozhodli najít odpovědi vědci z “University of Minnesota” v Minneapolis. A výsledky jejich bádání jsou překvapivé a zajímavé.

O hmotnosti svých dětí rozhodují hlavně matky. Jednak tím, v jaké kondici byly v okamžik koncepce, tím, jak se stravovaly během těhotenství, jak dítě krmily první rok jejich života, jak zvládly péči o své dítě v období “adiposity rebound” a jak zvládly přístup ke stravě a pohybu u svých pubertálních dětí. Pokud vstupuje dítě do dospělosti se štíhlou postavou a s dobrou úrovní tělesné zdatnosti, je jeho riziko vzniku obezity v následujících letech minimální. Děti přebírají styl života svých rodičů a zvláště svých matek.

Sledování 1.500 mladých dospělých osob ve věku mezi 20 až 30 lety ukázalo, že ženy-matky přijímají častěji nezdravou stravu a konzumují více energie než bezdětné ženy stejného věku. Matky měly vyšší hodnotu BMI (v průměru 26,5 kg/m2) než bezdětné ženy (průměr 25,6 kg/m2). Mladé matky i otcové přiznali, že se v porovnání se svými svobodnými známými věnují podstatně méně cvičení a pohybové aktivitě. Dnešní mladí rodiče si stále neuvědomují význam vhodně zvoleného životního stylu nejen pro vlastní zdraví, zdatnost a tvar těla, ale hlavně pro jejich potomky. Děti jsou malé opičky, které své rodiče napodobují ve všem - v tom dobrém i špatném. 

Výzkum prokázal, že mladé ženy-matky (průměrný věk 25 let) uváděly v poměru se svobodnými ženami stejného věku častěji konzumaci slazených nápojů (1.03 versus 0,57 litrů) a celkové energie za den (2.360 kcal/den versus 1992 kcal/den), vyšší spotřebu nasycených tuků (10,3% versus 9,5% celkového energetického příjmu). Bezdětné mladé ženy měly vyšší spotřebu hořké čokolády (0.57 versus 0.52 kousků po 1,000 kcal). Příjem jednotlivých živin ale se podstatně nelišil. Vědci si vyšší spotřebu slazených a tučných potravin vysvětlují tím, že matky vaří svým malým dětem více připravovaných jídel, které nemusí dlouho vařit (makaroni se sýrem, kuřecí nugáty atd.) a potom část jídla jí s dětmi. Pokud vaří matky dětem jídlo z mléka, častěji se mléka napijí, obvykle plnotučného, a to může vysvětlovat jejich vyšší BMI.

Mladí rodiče považují péči o děti za fyzicky i psychicky vyčerpávající činnost a tvrdí, že starost o rodinu je hlavní příčinou toho, že je jejich denní pohybová aktivita ve srovnání se stejně starými bezdětnými ženami a muži podstatně nižší. Protože dnešní doba nabízí více forem pasivního trávení času než tomu bylo v předchozích generacích, pustí rodiče často svým dětem televizi nebo video. Rodiče také sami tráví více volného času pasivně v porovnání s minulými generacemi. U televize, počítačů a videa. Děti všechny tyto charakteristiky života rodičů nevědomky vstřebávají a tím se formuje i jejich celoživotní vztah k pasivním formám trávení volného času a k pohybové aktivitě.

Mladí rodiče si musí uvědomit, že jsou tvůrci vzorců chování, kterými se budou jejich děti v dospělosti řídit. Pokud jen dítě neustále sedí přivázané v bezpečnostním sedadle v autě, pokud mu rodiče neustále pouští televizi nebo video, pokud na návštěvu přichází známí a přátelé a celý večer sedí u dobrotami přeplněného stolu, nemůžeme od nich v dospělosti očekávat jiné chování. Děti, které konzumují nadměrné množství energie a vydávají ji minimum budou mít nezdravou hladinu tuku v těle již v dětství. Pravděpodobnost toho, že v dospělosti zhubnou je velmi malá. Musely by přebudovat svůj styl života. Ten je ale pevně stabilizován právě v dětství. Pod vlivem rodičů. Tlusté děti jsou vizitkou špatné rodičovské péče!

Rodiče, a zvláště mladé maminky, nejvíce udělají pro své děti tím, že se budou soustavně starat o svůj vzhled a zdraví. Při přednáškách na kurzech “Instruktorů fitness” citovala vždy naše bývalá spolupracovnice Libuše Boháčková slavnou větu proslulého českého pediatra prof. Josefa Švejcara: “Pokud chceme mít zdravé děti, starejme se o to, abychom měli zdravé ženy”. Tento názor potvrzují i výsledky komentovaného výzkumu.

K mezinárodnímu dni dětí si mají maminky dát předsevzetí: “Nebudu tlustá, budu více cvičit a věnovat větší péči své stravě”. To bude pro jejich děti ten nejlepší dárek.


LITERATURA:

  1. BERGE, J, et al. (2011): Are parents of young children practicing healthy nutrition and physical activity behaviors? In.: Pediatrics 2011; 127: 881-887.
  2. RUIZ, R, et al. (2011): The relationship between Hispanic parents and their preschool-aged children’s physical activity. In.: Pediatrics 2011; 127: 888-895.
  3. NEALE, T. (2011): Young Parents Report More Unhealthy Behaviors. In.: MedPage Today, April, 13.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Obezita dětí - rostoucí problém současného světa

Mít buclaté dítě bývalo donedávna snem všech rodičů. Buclatost byla většinu historie lidstva dobrým znamením. Předzvěstí přežití předpokládaných období nedostatku. Vyšší zásoby tuků v těle zvyšovaly šanci přežít…

Více informací

Pohyb v boji s dětskou obezitou

Počet obézních dětí se ve všech průmyslově rozvinutých zemích v posledních desetiletích soustavně zvyšuje. Obezita prokazatelně přispívá ke vzniku řady závažných onemocnění. Čím dříve se obezita rozvine, tím dříve…

Více informací

Pohybová pasivita dětí převažuje doma i ve škole

Před poměrně nedávnou dobou byly ulice méně využívány auty, zato více lidmi a hlavně dětmi. Na ulicích se hrával v zimě hokej, v létě fotbal, vybíjená nebo se zde skákalo přes švihadla. Mladíci a dívky trávili spoustu…

Více informací