travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Namísto zdravého života raději vakcína?

Obezita ohrožuje celý západní svět. Ve většině průmyslově vyspělých zemí dnes spadá do kategorií „osoba s nadváhou” a “osoba obézní” 60-65% obyvatel, tj. dva ze tří našich přátel a sousedů. Podle mého názoru je situace dokonce závažněji, protože při posuzování se vychází z hodnoty Body Mass Indexu (BMI), která nedokáže analyzovat kompozici těla. Jinak řečeno, neumožňuje od sebe odlišit aktivní tělesnou hmotu a tuk. Pokud si někdo omezováním stravy udržuje stálou hmotnost, jeho hodnota BMI se s věkem nemění. Protože ale většinou ve středním věku dochází je ztrátám svalů a nárůstu množství zásob tuku, jsou mnozí starší lidé s normální hmotnosti (zvláště ženy), latentně obézní. Tím se vystavují stejným zdravotním rizikům jako manifestně obézní jedinci.

Boj s obezitou není snadný. Svědčí o tom fakt, že do dvou let od snížení hmotnosti dietou se hmotnost  95% dietujících vrátí k původním hodnotám, a většinou o něco výše. Obezitě nahrává kontinuálně se snižující úroveň habituální zátěže a stále lákavější nabídka cenově dostupných chutných jídel. A tak většina populace ve středním věku “nabere” a víceméně se s mohutnějším tělem smíří. To je nesmírně hrubá chyba. Ti, kteří se jí dopustí, za ni ve vyšším věku platí nepřiměřeně vysokou cenu. Většina fysiologických funkcí je určována spíše množstvím aktivní tělesné hmoty (ATH) než celkovou hmotností. Čím méně ATH a více zásobního tuku máme, tím vyšší je riziko vzniku chronických neinfekčních nemocí. A tyto nemoci zodpovídají za 75% všech současných úmrtí!

Lékaři spíše léčí neduhy, vyvolané obezitou, než nabádají k prevenci. Obezita dnes představuje nejvýkonnějšího dodavatele zákazníků lékařům. Lidé sice mohou více cvičit a méně jíst. Tyto kroky však jdou proti naší přirozenosti. Máme přirozenou tendenci přibližovat se k věcem příjemným a vyhýbat se věcem nepříjemným. Posedět v hospůdce bylo a vždy bude přitažlivější než drhnutí parket. A tak žijeme klasickým způsobem a v jeho důsledku stále hlouběji zapadáme do močálu obezity. Ten nás nemilosrdně stahuje hlouběji a hlouběji ke dnu. Až se nad námi jednoho dne zavře hladina.

Nedělám si iluze o farmakologickém průmyslu. Léky se staly fenoménem minulého století. Zachránily miliony životů (například penicilín), zvláště životů těch nejzranitelnějších - dětí a seniorů. Díky jim za to. Dnes se ale vyrábí léky na potíže, které lze bez velkých obtíží řešit změnou způsobu života. Bereme prášky na zácpu, hypertenzi, cukrovku a další poruchy metabolismu. Je přitom prokázáno, že alespoň v počátcích jsou tyto poruchy nejlépe ovlivnitelné změnou pohybového režimu. Nač se ale namáhat, když je po ruce lék? Můžeme žít jako dříve a potíže zahánět polykáním chemikálií. A výrobci léků nás v tomto přístupu podporují.

Vyrábí prášky na pohodlnost. Protože za léky se platí. Ať již přímo nebo přes zdravotní pojišťovnu. A výroba i prodej léků představují mimořádně výnosný “business”. Čím více lidí je na polykání prášků závislých, tím vyšší jsou i příjmy firem, vyrábějících patáky. Obézních lidí neustále přibývá. Jejich boj s nadměrnými zásobami tuku je obecně neúspěšný. Kdo objeví lék proti obezitě, bude mít na dlouho postaráno o tučné zisky. A tak namísto hledání léků na skutečně závažné choroby, neovlivnitelné jiným způsobem, se dnes farmaceutické firmy vrhly na objevování vakcíny proti obezitě.

Nerad beru léky. Pokud nemusím, snažím se volit alternativní postupy řešení zdravotních problémů. Pravidelně cvičím, jím hodně ovoce a zeleniny. Moje hmotnost se od dosažení dospělosti nezměnila ani o kilogram. Neomezuji se v jídle ani necvičím jako maniak. Nechávám řízení tělesné hmotnosti na “automatickém pilotovi”. Zatím to zvládá bravurně. Mám k lékům nedůvěru. Každý má nějaké kontraindikace, nějaké vedlejší negativní účinky. Něco napraví, ale současně něco jiného nabourá. To, co umí prášky, umí tělo také. A obvykle lépe. Léky mají být aplikovány jen tehdy, když se již skutečně nedá nic jiného dělat. A to v běžném životě nebývá až zase tak často.

Na své oblíbené stránce CBS News jsem sledoval videozáznam večerních zpráv této stanice. Byla v nich i reportáž o podivných vztazích mezi FDA (Federal Drug Administration), organizací, zajišťující v USA bezpečnost léků, a farmaceutickým kolosem MERCK (mají velmi dobrou stránku,s přístupem ke kvalitním knihám). Ten přišel před pár lety na trh s lékem VIOXX, který měl údajně snižovat bolesti při kloubních potížích. Jenže zároveň tento lék podstatně zvyšoval riziko onemocnění srdce. Za první rok vydělala firma na jeho prodeji údajně dvě miliardy dolarů. Pak ale začali umírat první konzumenti Vioxxu. Vypukl poprask. Na firmu bylo podáno několik tisíc soudních žalob. A tyto žaloby začala firma prohrávat.

V reportáži byl zdůrazněn fakt, že na rizika, spojená s konzumací Vioxxu, upozorňoval zaměstnanec FDA Dr. David Graham. Zpracoval o svém zjištění příspěvek a chtěl s ním vystoupit na jedné vědecké konferenci. Management FDA mu to zakázal. Zároveň úředníci FDA varovali firmu MERCK před aktivitami Dr. Davida Grahama a dojednali s nimi postup, jak jej ve vědeckých kruzích znemožnit a zabránit mu tak varovat veřejnost před nebezpečným lékem.

Chováním managementu FDA se nyní zabývá americký senát. Senátor Charles Grassley hovoří přímo o “konspiraci” mezi některými pracovníky FDA s firmou MERCK. O zločinném spojení, které stálo život stovky osob, konzumující VIOXX. “Hlavním zájmem FDA má být zdraví americké společnosti a ne zájmy výrobců léků” prohlásil na obrazovce senátor Charles Grassley. Upozornil současně na nezbytnost důsledného vyšetření případu a zabránění jeho opakování. Na základě jednání s mnoha vědci ve FDA konstatoval, že management nemá zájem o zdraví Američanů. “Dnes je situace taková, že řada léků se dostává na trh dříve, než je jejich vývoj plně dokončen. Američané se stávají pro některé farmaceutické firmy první roky po schválení některých léků nedobrovolnými, levnými pokusnými morčaty. Tento stav je nutné rychle změnit”. To jsou slova senátora Grassleye. Jistě je nevyslovil náhodně nebo nezodpovědně. Je dobré se nad nimi zamyslet, než opět „hodíme do hlavy“ další pilulku.

Po podobných informacích se moje nedůvěra v léky ještě zvyšuje. A divím se lidem, kteří na konzumaci léků staví svoji budoucnost. Kteří jsou ochotni řešit svoje potíže s hmotností pomocí vakcín nebo jiných patáků. Je to riskantní a nebezpečný přístup k vlastnímu zdraví a životu. Raději budu dále pravidelně navštěvovat fitcentrum, pokud si nebudu jistý, raději si zaplatím služby odborníka na cvičení. Přijde mne to určitě mnohonásobně levněji, než závislost na polykání léků. K tomu logicky budu kupovat kvalitní, přirozené potraviny, jíst s mírou, vyhýbat se slazeným nápojům typu Cola, budu v otázce kvantity přijímané stravy bedlivě naslouchat signálům vlastního těla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. VAINERT, L. (2006): Očkování proti obezitě zabírá. Lidové noviny, 3. srpna 2006
  2. CBS News

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Nespoléhejte na „patáky“

Současný svět nás vystavuje stále menšímu množství náročné fyzické práce a za to nám nabízí každým rokem více a více příjemností. Ať již za tyto příjemnosti považujeme chutnou, energeticky bohatou stravu, nebo stále…

Více informací

Význam svalu v prevenci a léčbě obezity

Obézních na celém světě přibývá, navíc překvapivě rychlým tempem. Odborníci dnes považují nadměrné zásoby tuku za jednu z největších hrozeb pro zdraví a kvalitu života jednotlivců i celých společenství lidí. Jednou…

Více informací

Prevence je vždy lepší než léčba

Každý den čteme o tom, že dnešní převládající způsob života našemu zdraví příliš neprospívá. Sice se v průměru dožíváme vyššího věku, což nám často a rádi připomínají lékaři a politici. Méně však již…

Více informací