Pro trenéry


Žloutenka

Zdraví je pozitivní hodnota, nemoc hodnota negativní. Zdraví nám umožňuje plně žít a prožívat běžné radosti, nemoc přináší bolest a utrpení. Proto se má stát součástí každodenního života prevence vzniku a rozvoje...
více...
Žloutenka

Senioři a posilování

Jeden trend je v současné společnosti nepopiratelný. Rychle přibývá seniorů, tj. osob ve věku nad 65 let. Lidé vyššího věku přitom trpí nemocemi častěji než lidé mladší. Je proto nezbytné hledat funkční postupy...
více...
Senioři a posilování

Ženy a tělesná hmotnost

Výzkum postoje k vlastnímu tělu, realizovaný u 854 adolescentních dívek a mladých žen (Moore, 1988) prokázal, že 67% z nich bylo nespokojeno se svojí hmotností a 54% bylo nespokojeno s tvarem svého těla. Tato čísla...
více...
Ženy a tělesná hmotnost

Vitaminy nás nechrání před nemocemi srdce

Koncem minulého tisíciletí se nebývale rozmohla konzumace vitaminů. Podle statistik bere pravidelně nějaké přípravky, obsahující vitaminy, téměř 75% starších lidí a převážná většina lidí, navštěvujících fitcentra....
více...
Vitaminy nás nechrání před nemocemi srdce

Význam intenzivní pohybové aktivity

Všechna dosavadní doporučení k volbě pohybové aktivity šablonovitě opakují, že pohyb, zaměřený na zvýšení úrovně zdraví, musí být především aerobního charakteru. "Aerobní" znamená "za přístupu kyslíku". Aerobní...
více...
Význam intenzivní pohybové aktivity

Těhotenství a změny tvaru těla - prevence je nezbytná

Informace o vývoji stavu populace v Evropě jsou znepokojivé. Podle nedávné zprávy poklesne při současné úrovni porodnosti během několika následujících desetiletí počet obyvatel starého kontinentu o desítky milionů....
více...
Těhotenství a změny tvaru těla - prevence je nezbytná

Ženy, cvičení, obezita a menopausa

Pouze 38% žen ve věku nad 19 let pravidelně cvičí. Logicky tedy u většiny žen dochází během života k soustavnému poklesu úrovně zdatnosti a výkonnosti. Po dosažení věku zhruba 35 let dochází u necvičících žen...
více...
Ženy, cvičení, obezita a menopausa

Zdraví srdce ohrožuje již mírná nadváha a nedostatek pohybu

Před zhruba deseti lety zemřel ve věku 55 let můj dobrý kamarád z mládí na selhání srdce. Byl středně obézní a se zdatností byl údajně v posledních letech značně na štíru. V bytě nade mnou bydlí mohutný muž,...
více...
Zdraví srdce ohrožuje již mírná nadváha a nedostatek pohybu