Ženy, cvičení, obezita a menopausa

Pouze 38% žen ve věku nad 19 let pravidelně cvičí. Logicky tedy u většiny žen dochází během života k soustavnému poklesu úrovně zdatnosti a výkonnosti. Po dosažení věku zhruba 35 let dochází u necvičících žen ke ztrátám kostní hmoty tempem  přibližně 0,75% až 1% za rok a toto tempo se zrychluje na 2% až 3% za rok po menopause. Úroveň zdatnosti a výkonnosti je zvláště významná v období perimenopausy, kdy u žen dramaticky stoupá riziko rozvoje osteoporosy, onemocnění srdce a vzniku chronických chorob, jako je diabetes.

Jeden výzkum prokázal u cvičících postmenopausálních žen zvýšení hustoty kostí (Bone Mineral Density - BMD) o 3,5%. Hodnota téhož ukazatele za stejnou dobu u necvičících kontrol poklesla o 2,7%. Tento výsledek naznačuje, že pravidelné cvičení může zpomalit nebo zvrátit proces ztráty kostní tkáně a zmírnit tak důsledky procesu stárnutí. Nejvýhodnější jsou v tomto směru typy cvičení se zátěžemi, jako je posilování. Významný je i dopad pravidelného cvičení na kardiovaskulární funkce. Cvičící postmenopauzální ženy vykazují menší změny tělesné hmotnosti, mají menší nárůst hodnot LDL-cholesterolu a triglyceridů v porovnání s méně aktivními ženami stejného věku.

Obesita je častý problém, spojený s procesem stárnutí a nedostatkem fyzické stimulace jak u mužů, tak  i u žen. Zvláště u žen je vysoká tendence ke zvýšení hmotnosti po menopause. V jedné studii bylo po dobu tří let sledováno 485 žen středního věku (42 až 50 roků, při zahájení výzkumu premenopausálních). Nárůst hmotnosti byl v průměru 2.25 kg ± 4.19 kg během 3 let a nebyl shledán žádný rozdíl mezi ženami, které v daném období prošly menopausou a těmi, u nichž nenastala menopausa. Ženy, které zaznamenaly nejvyšší hmotnostní nárůst patřily k těm, které měly nejnižší habituální úroveň pohybové zátěže. Ženy, které během výzkumu cvičily (výdej zhruba 1200 kJ, tj. 300 kcal týdně) měly nejnižší nárůst hmotnosti.

Cvičení vede ke snížení tělesné hmotnosti, pozitivním změnám kompozice těla a zvýšení hodnot metabolismu. Hlavním pozitivním faktorem z pohledu ovlivnění zdraví je množství ATH. Cvičení, ovivňující množství svalové hmoty, jako je posilování, zabraňuje poklesu hodnot bazálního metabolismu a nárůstu podílu tuku na celkové hmotnosti. Menopausa neovlivňuje negativně kapacitu ženy pozitivně ovlivnit hodnoty metabolismu a vytrvalostní schopnosti.

Schaberg-Lorei na základě rozsáhlého výzkumu prokázal, že neexistuje významný rozdíl v dopadu cvičení na ženy před a po menopause. Posilovací program (základní cviky jako benchpress, leg press, přítahy kladky atd., zátěž na úrovni 40 – 60% 1RM, progresivní nárůst velikosti zátěže) vedl k pozitivním změnám kompozice těla a vykompenzoval tak negativní změny, které byly přičítány vlivu procesu stárnutí.

Často se v hovoru s perimenopausálními ženami setkáváme s názorem, že by rády cvičily ve fitcentru, ale neví jak začít. Je logické, že se člověk nechce pouštět  do něčeho, v čem si není jistý. Dnes ale již je možné kontaktovat osobní trenérku nebo fitness konzultantku a zmíněnou překážku poměrně snadno odstranit. Náklady na "naučení se cvičit" jsou v porovnání s nevyhnutelnými náklady na léčení nedostatečným pohybem vyvolaných chorob doslova směšné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. BURGHART M. (1999): Exercise at Menopause: A Critical Difference. In.: Medscape Women's Health 4(1).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Zodpovědnost za zdraví dětí

 Pohled na dnešní děti a dospívající je stále méně radostný. Zatímco se rodiče v minulých stoletích v obavách chmuřili nad vyhublými a vytáhlými těly svých potomků a přemýšleli, kde pro ně sehnat trochu více…

Více informací

Hop na krávu, už je tele

Mladí lidé nemají život až tak snadný, jak se zdá starším lidem. Ti už zapomněli na to, jak nesnadné bylo získat byt, vybavení do něj, při tom stíhat péči o děti a občas se také setkat s přáteli a příbuznými.…

Více informací

Důvěřujete jen kvalifikovaným odborníkům v oblasti fitness

Do roku 1990 byl termín “trenér” vyhrazen pro osoby, připravující sportovce k soutěžím. Kvalifikace “trenér” byla rozdělena do tří tříd (trenéři III. třídy, II. třídy a I.třídy). Základní kvalifikací byla III.…

Více informací