travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Těhotenství a změny tvaru těla - prevence je nezbytná

Informace o vývoji stavu populace v Evropě jsou znepokojivé. Podle nedávné zprávy poklesne při současné úrovni porodnosti během několika následujících desetiletí počet obyvatel starého kontinentu o desítky milionů. Evropské rodiny se spokojují s jedním nebo dvěma potomky a rodiče se snaží vytvořit jim co nejlepší podmínky pro ekonomicky zajištěný, spokojený život. V posledních desetiletích se lékaři pozastavují nad faktem, že se neustále zvyšuje počet dětí s malou porodní hmotností. Tyto děti se díky skvělé zdravotnické technice daří udržet při životě, mají však později, během vývoje a v dospělosti, více problémů v porovnání s dětmi, které měly při narození standardní hmotnost. Zdravotní péče o takové jedince je finančně velmi náročná nejen v dětství, ale i v dospělosti. Za příčinu poklesu porodní hmotnosti se považuje například fakt, že dnes je věk rodiček vyšší než v minulosti, protože mnohé ženy posouvají těhotenství až do věku nad třicet let.

Dříve přicházely dívky do jiného stavu ve věku kolem osmnácti let. Musely přitom od dětství pomáhat s domácími pracemi, které byly z hlediska pohybu značně náročné. Mládí a tělesná zdatnost představovaly základní předpoklady snadného průběhu těhotenství a úspěšného porodu. Nezbytná každodenní fyzická zátěž pak představovala bezpečnou cestu k zotavení po porodu. Dnes přichází ženy do jiného stavu mnohem později. Protože práce je v dnešním světě převážně duševní, snižuje se u žen s rostoucím věkem tělesná zdatnost a jsou tak logicky hůře připraveny na požadavky těhotenství. Zvyšuje se tím riziko probémového těhotenství, které může mít negativní dopady na zdraví matky i dítěte. A po porodu nastávají neblahé změny tvaru těla ženy, které je nesnadné ovlivnit.

Ženy se obvykle velmi intenzivně zajímají o to, jak se po porodu co nejrychleji zotavit a získat zpět tvar těla, který měly před početím. Přitom by se měly především zajímat o to, jak se dostat do optimální fyzické a psychické kondice mnohem dříve - ještě před početím. K tomuto názoru se v posledních letech kloní stále více odborníků v oblasti porodnictví. Mnohé mladé ženy dnes trpí nadváhou nebo jsou obézní, případně berou pravidelně léky na nějaké chronické zdravotní potíže. U žen ve věku nad 20 let se již obvykle projevují negativní změny kompozice těla. Postupná pomalá ztráta svalové tkáně, navozená současným sarcopenním prostředím, je kompenzována stejně rychlým nárůstem depotního tuku (obesogenní efekt ztráty aktivní tělesné hmoty). Celková hmotnost se nemusí měnit, nastávají ale změny, které mohou průběh těhotenství ovlivnit negativně. Mnoho žen dnes také drží průběžně nějakou ditetu, kouří, konzumuje alkohol, stále častěji se také setkáváme s případy užíváním měkkých drog. Je obecně známo, že poškození plodu je nejpravděpodobnější během prvního trimestru. Pokud žena žije klasickým způsobem dnešních dnů, mohou již v okamžiku zaznamenání těhotenství nastat nevratné negativní stavy.

Svět se mění a zodpovědný člověk podle toho musí upravovat svoje chování. Pokud dnes uvažuje žena o početí, nesmí si hrát na mrtvého brouka. Musí si jasně uvědomit, že prevence je podstatně významnější než jakákoli léčba. Na prvním místě musí většina dnešních žen provést zásadní změny ve způsobu stravování. Zásady správného stravování jsou obecně známé (omezovat tuky jíst více ovoce a zeleniny atd.), jen se jimi nikdo neřídí. Zamýšlené mateřství je dobrý důvod proč konečně tyto zásady zavést a dodržovat. Pokud žena konzumuje nějaké doplňky výživy nebo bylinné přípravky, je nutné jejich další užívání konzultovat s odborníkem na výživu nebo s lékařem. Totéž se týká i všech lékařem předepsaných léků. Jejich užívání v těhotenství musí být upřesněno ještě před otěhotněním.

Za daleko vyznamnější ale považuji změny pohybového režimu. Většina dnešních mladých žen má nevhodnou kompozici těla. Mnohé ženy sice cvičí, ale volí spíše aktivity aerobního charakteru. Ty nejen nezpomalují tempo ztrát svalové hmoty, ale za jistých okolností je dokonce mohou zrychlovat. Pro pozitivní změny kompozice těla je nejvhodnější cvičení ve fitcentru. Posilování. Vede ke zvýšení množství aktivní tělesné hmoty, snižuje výskyt svalových nerovnováh, zvyšuje hodnotu bazálního výdeje energie a usnadňuje návrat k původnímu tvaru těla po porodu.

Informací o tom, jak nejlépe ovlivnit tvar těla v návaznosti na zamýšlené těhotenství, neustále přibývá. Je velmi nepravděpodobné, že se k těmto informacím propracují ženy samy od sebe. Proto stoupá význam poradenství. Kvalitní odborník může ženě, která se rohodla pro založení rodiny, předat neocenitělné poznatky, které mohou pozitivně ovlivnit jak její život, tak i život jejich dětí. A nejcennější jsou podle mého názoru informace o optimalizaci kompozice těla. Vyšší podíl aktivní tělesné hmoty na celkové hmotnosti je totiž automaticky doprovázen řadou pozitivních změn metabolismu. Vytváří se tak vhodné podmínky pro zdárný průběh těhotenství, bezproblémový porod a rychlé znovuzískání původního tvaru těla.

Pro absolventy našich kurzů “Instruktor fitcentra” připravujeme rozšiřující kurz, který přinese nejnovější informace o vztahu tělesné zátěže a těhotenství. Bližší informace o tomto kurzu uvedeme na stránkách fitnet v polovině roku 2009.

      Dr. Vladimír Kolouch

Mohlo by vás zajímat

Prevence sarcopenie v rámci ovlivňování kvality života

Tento příspěvek byl přednesenl na národní konferenci "SPORT V ČESKÉ REPUBLICE NA ZAČÁTKU NOVÉHO TISÍCILETÍ", pořádaný Fakultou Tělesné Výchovy a Sportu University Karlovy v Praze ve dnech 1-4. února 2001. Jeho text je…

Více informací

Obezita ohrožuje těhotenství

Těhotenství je označováno za jedno z nejkrásnějších období života ženy. Pokud dojde k početí v situaci, kdy je žena zdravá a plně výkonná. snáší většinou zátěž “jiného stavu” bez výrazných obtíží. Pokud má…

Více informací

Cvičení a úpravy stravy snižují tlak krve

Vysoký krevní tlak - hypertenze - ohrožuje stále vyšší počet obyvatel světa. Trpí jim jen v samotných Spojených státech zhruba 20% obyvatel, tj. desítky milionů lidí. Základním přístupem k léčení hypertenze je podávání…

Více informací