Vyhněte se extrémům

Donedávna byly vystaveny tlaku presentovat se přitažlivou postavou výhradně ženy. Tuto skutečnost stručně vyjadřovala věta: “Žena má být krásná, muž má být bohatý”. Výzkum, který v tomto roce realizovala Dr. Tracy Tylka, docentka katedry psychologie na státní Universitě ve státě Ohio, vedl autory k závěru, že muži dnes cítí velmi silný tlak mít svalnaté, souměrné, pohledné tělo. U mnohých pak může tento tlak vést ke vzniku dysmorfofóbie (anorexie, orthorexie, bigorexie), ke zneužívání anabolických steroidů nebo k nutkavému cvičení.

Muži vidí stále častěji v médiích idealizovaná, svalnatá těla a jasně cítí, že ve srovnání s těmito vzory nemohou v očích svých současných nebo budoucích partnerek obstát. Většina se s tím časem nějak vyrovná. U stále se zvyšujícího počtu mužů se však rozvine některá z forem neadekvátního, zdraví ohrožujícího chování. Ženy jsou pod tlakem ovlivňovat svůj vzhled dlouhá staletí a vytvořily si již jisté obranné mechanismy. Pro muže je však současný stav nový a většina z nich hledá vlastní způsob, jak se s požadavkem na zvýšenou svalnatost vyrovnat.

Dr. Tylka zjišťovala názory 285 vysokoškolských studentů. Kladla jim otázky s cílem rozpoznat, jak silný tlak být svalnatými vnímají od svých přítelkyň, rodiny, přátel a médií. Výsledky jasně prokázaly, že čím vyšší tlak muži cítili, tím vyšší tendenci přiblížit se vnucovaným ideálům vykazovali. Podléhali snadněji představě, že jedinou formou atraktivního mužského těla je tělo svalnaté. Srovnávali svůj vzhled s mediálními vzory a cítili se nedokonalými. Přitom se příliš nezajímali o to, zda jsou presentované vzory v běžném životě realizovatelné. Výzkum také prokázal, že se muži nyní zajímají nejen o stav svých svalů, ale starosti jim dělalo i aktuální množství zásob tuku.

Čím méně byli muži spokojeni se svým tělem, tím více byli náchylní k iracionálním formám chování s cílem zvýšit množství svalstva nebo snížit množství tuku. U mnohých nadměrný čas, věnovaný cvičení, zasahoval negativně do jejich studia a partnerských vztahů. Nadměrně také konzumovali doplňky výživy a mnozí připustili, že uvažují o aplikaci anabolik. V porovnání se stabilnějšími jedinci se u studentů, nadměrně se soustředících na množství svalů, vyskytly i rysy poruch stravování - vyhýbali se jistým jídlům, děsili se možnosti vzniku nadváhy nebo obezity, věnovali nepřiměřeně mnoho času úvahám jak zeštíhlet.

Vědci nalezli významné rozdíly mezi mladými muži, kteří se snažili cvičit a zdravě jíst proto, aby zlepšili své zdraví a zdatnost a těmi, kteří totéž dělali s hlavním cílem zlepšit tvar těla. “Je dobré cvičit, posilovat svaly, jíst netučná jídla a kontrolovat svoji hmotnost” konstatovala Dr. Tylka. “Je však nebezpečné soustředit se výhradně na extrémní zvýšení množství svalů. Snaha chovat se podle návodů kulturistických časopisů vede k jednostrannému přístupu ke stravě, k omezování příjmu sacharidů, nesmyslně vysoké spotřebě bílkovin  a nadměrné konzumaci doplňků výživy. Příliš časté tréninky neumožní dokonalou regeneraci po zátěži a vedou ke vzniku zranění z přetěžování (overuse injuries)“ (Grabmeier, 2006).

Dnešní člověk se musí vyhnout dvěma extrémům.

  1. Obezitě a sarcopenii - pokud žijeme klasickým způsobem života, naše svalstvo není dostatečně stimulováno. Dochází ke ztrátám svalové hmoty a svalové síly. Tempo svalových ztrát odhadují experti (Spirduso, Evans, Fiatarone a další) na 1% za jeden rok. U mužů to představuje ztrátu zhruba 0,40 kg a u žen 0,25 kg svalů za rok. To se zdá nepodstatné. Mezi 30-70 lety však tímto tempem ztrácí muži 16 kg a ženy 10 kg cenné a pro udržení optimální úrovně zdraví nezbytné svalové tkáně. Uvedené ztráty svalů vedou k poklesu hodnot bazálního metabolismu a to je dálnice k obezitě a návazným nemocem.
  2. Podlehnutí patologickým koncepcím vzhledu - módní průmysl vytvořil nesmyslnou vizi vychrtlé, vysoké ženy, které se snaží připodobnit značná část ženské populace. Podle názoru odborníků má jen pouhých 5% žen dané populace typ těla, který odpovídá současným módním představám - úzký pas, štíhlá stehna, úzké boky, velká ňadra, široká ramena, dlouhé nohy. Smutným výsledkem vytvoření nereálných vzorů je, že čtyři z pěti žen nejsou spokojeny se svým vzhledem. V posledních desetiletích se vytvořil i patologický vzor nadměrně svalově rozvinutých mužů - kulturistů. Fotografie, presentované časopisy, jsou nereálné a neskutečné. Konkrétní vzor dosáhne mohutného svalového rozvoje pomocí extrémně náročné závěrečné přípravy před soutěží, navíc je dojem ovlivněn nasvícením, rozcvičením těsně před focením nebo vystoupením na podiu, úpravou pokožky (oholení chloupků, barvou) a dalšími postupy.

Článků, upozorňujících na rizika obezity a svalové slabosti, si dnes lidé téměř nevšímají. Proto zhruba 65% obyvatel spadá do kategorie “osoba s nadváhou” nebo “obézní”. Zhruba 6,5 milionů občanů České republiky by mělo cvičit a kontrolovat účinněji svoji hmotnost. Zato lidé s radostí čtou články o “nutkavém cvičení” nebo o Adónisově komplexu. V mém okolí je jediný člověk, kterému bych doporučil trochu méně cvičit. Zato znám tisíce osob, které trpí vážnými chorobami, vyvolanými do značné míry obezitou a nedostatkem svalstva.

Přesto považuji výše komentovaný výzkum za potřebný a upozornění na rizika, vyplývající z nadměrné soustředěnosti na vzhled, za prospěšné. Jak ukazují nejnovější statistiky Antidopingového výboru ČR, počet osob, aplikujících anabolika, se v některých sportovních svazech nebezpečně zvyšuje. Nahrává tomu především současná patologická atmosféra ve Svazu kulturistiky a fitness, který nevystupuje aktivně proti zneužívání anabolik svými členy. Přes tento "rádoby-sportovní" svaz a různé kulturistické časopisy se dnes do veřejnosti šíří patologické koncepce vzhledu. A ty jsou pro určité spektrum mužů i žen, zvláště mladších, nesmírně nebezpečné.

Články a knihy, varující veřejnost před důsledky nadměrné zaměřenosti na otázky vzhledu (například Pope et al., 2000, Baker et al., 2006), může 99% populace přejít bez povšimnutí. Běžný občan má podle mého názoru jiné starosti. Má málo svalů a mnoho tuku. Pro něj je cvičení nezbytné. Ideální je pro něj cvičení ve fitcentru, kombinující posilování s aerobní aktiovitou a protahováním. Pokud nemá s tímto cvičením dostatek zkušeností, měl by se obrátit o radu k odborníkům. Ti mu nejen sestaví vhodný program cvičení, ale dají i cenné rady v otázkách stravy a regenerace.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LITERATURA:

  1. BAKER, JS, GRAHAM, M, DAVIES, B. (2006):  Gym users and abuse of prescription drugs. Editorial. In.: Journal of the Royal Society of Medicine, Vol. 99, July 2006.
  2.  EVANS, W., ROSENBERG, I.H.: Biomarkers. New York, Simon and Schuster 1991.
  3.  FIATARONE, M.A., MARKS, E.C., RYAN, N.D., et al: High-intensity strength training in nonagenarians: Effects on skeletal muscle. In.: JAMA 263:3029-3034, 1990.
  4. GRABMEIER, J. (2006): Pressure To Be More Muscular May Lead Men To Unhealthy Behaviors. In.: Men’s health News.
  5. SPIRDUSO, W.W.: Physical dimensions of aging. Champaign, Human Kinetics, 1995.
  6. POPE, HG,  PHILLIPS, KA, OLIVARDIA, R. (2000): The Adonis Complex: The Secret Crisis of Male Body Obsession.  New York, Amazon.
  7. POPE, HG,  PHILLIPS, KA, OLIVARDIA, R. (2000): The Adonis Complex: How to Identify, Treat and Prevent Body Obsession in Men and Boys. New York, Amazon.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Cvičení je klíčové v prevenci a léčbě diabetu typu 2

Dokud jsme zdraví, neradi čteme a slyšíme o nemocech a zdravotních potížích. Žijeme, pracujeme, bavíme se, užíváme si života. Dnešní svět nabízí nadbytek pohodlí a pasivní zábavy. Naopak z něj vymizely i ty…

Více informací

Pilulky a kosti

Pohyb nám umožňuje přibližovat se k věcem příjemným a vzdalovat se od věcí nepříjemných. Proto každé omezení pohybu výrazně snižuje kvalitu našeho života. Pohybujeme se díky činnosti pohybového systému. Ten sestává ze…

Více informací

Vyšší zdatnost snižuje riziko smrti

Tisíce let přebíraly jednotlivé generace způsob života od svých předků. Učily se od nich jak obdělávat pole, jak stavět domy, jak vychovávat děti a jak odpočívat po práci. Předávaný způsob života představoval souhrn…

Více informací