Vitaminy nás nechrání před nemocemi srdce

Koncem minulého tisíciletí se nebývale rozmohla konzumace vitaminů. Podle statistik bere pravidelně nějaké přípravky, obsahující vitaminy, téměř 75% starších lidí a převážná většina lidí, navštěvujících fitcentra. V televizi vidíme denně, zvláště v předvánočním období, reklamy na vitaminy pro seniory, snažící se diváky utvrdit v názoru, že nejlepším dárkem pro jejich stárnoucí rodiče jsou různé multivitaminové prostředky. Po jejich konzumaci staří lidé (jak naznačuje reklama) snadno vyběhnou na nejvyšší hory světa a sálá z ních mladistvost a zdraví. Podle reklam na vitaminy není třeba nic měnit, můžeme se dál povalovat na gauči, přejídat se nebo si spokojeně pochutnávat na nezdravé tučné stravě. Stačí hodit si ráno nebo večer do hlavy pilulku a máme zajištěno zdraví, zdatnost a výkonnost.

Nemoci srdce představují stále „zabijáka číslo jedna“ ve všech průmyslově vyspělých zemích a výskyt těchto nemocí se prudce zvyšuje ve všech rozvojových zemích světa. Nemoci srdce prokazatelně více postihují jedince, kteří se nedostatečně pohybují a konzumují nevhodnou stravu. Pokud nezměníme způsob života, je polykání vitaminů či jiných typů doplňků stravy naprosto zbytečné a neúčinné. Je to jako bychom v bytě, kde se měsíc neumývalo nádobí, nezametalo a neuklízelo, umyli jeden hrníček na kávu a tvrdili, že je byt jako ze škatulky. Příčiny vzniku a rozvoje nemocí, včetně nemocí srdce, jsou multifaktoriální, a tvrzení, že je ovlivníme polykáním nějakých prášku, že lživé a mělo by být snad i trestné.

Kde je poptávka, tam je i nabídka. Pokud se někde objeví mladí lidé ochotni „experimentovat“ s drogami, objeví se tamtéž zanedlouho i nějaký ten dealer, který drogy obstará. Pokud se někde objeví větší skupiny osob, ochotných uvěřit lžím o snadném dosažení zdraví a zdatnosti polykáním prášků, objeví se rychle i výrobce a prodejce těchto produktů. Farmaceutický průmysl, který na začátku minulého století svými objevy zachránil život milionům lidí (antibiotika, očkování atd.) se dnes mění v oblast, která lidém zdraví a životy spíše bere než přináší. Nevhodným zdůrazňováním prospěšnosti konkrétních produktů farmaceutického průmyslu jsou lidé udržováni v klamné naději, že si za svoje peníze kupují zdraví. Jak ale ukazují výsledky řady výzkumů, naivní polykači pilulek si svoje zdraví spíše podlamují a život zkracují.

Vědci realizovali výzkum, v němž rozdělili 14.641 lékařů do čtyř skupin (v každé bylo zhruba 3.600 sledovaných). První skupina konzumovala každý druhý den 4.000 mezinárodních jednotek vitaminu E a denně 500 mg vitaminu C. Druhá skupina konzumovala vitamin E a placebo vitaminu C, třetí skupina brala vitamin C a placebo vitaminu E, poslední skupina dostávala jen placebo. Nikdo ze sledovaných nevěděl, do které skupiny byl zařazen.

Výsledky byly vyhodnoceny po osmi letech. Vědci neshledali nejmenší rozdíl mezi skupinami ve výskytu onemocnění srdce, infarktu, městnavého selhání srdce ani anginy pectoris. Konzumace vitaminů nesnížila potřebu revaskularizace nebo operací srdce pro zajištění adekvátního přívodu krve pro srdce. Vědci došli k závěru, že „nebyl prokázán žádný důvod opodstatňující konzumaci vitaminů E resp. C v prevenci onemocnění srdce“. Jinými slovy, „konzumací vitaminů dosáhneme jen toho, že je naše moč nejdražší ve městě“.

Pokud někdo chce zabránit vzniku řady závažných onemocnění, musí změnit způsob života. Světová zdravotnická organizace WHO označila současné prostředí za „obesogenní“. Dnešní svět prostě nabízí málo podnětů k udržení optimálního množství svalstva. Ztráta svalů má za následek řadu metabolických změn, které oslabují naše zdraví a vedou k nemocem. Ztrátu svalů nezpomalíme ani nezastavíme polykáním prášků. Abychom zastavili sarcopenii, musíme v těle programově, vědomě a záměrně navozovat anabolické prostředí. Toho dosáhneme tím, že svaly vystavujeme zvýšené zátěži. Cvičíme s činkami, kladkami, na posilovacích přístrojích s měnitelnou velikostí zátěže.

Kdo uvěří tomu, že si za pár stovek nakoupí pilulky a díky jejich polykání bude zdravý a výkonný, je naivní. Pokud nechci přímo napsat, že je hlupák. Farmaceutické společnosti chtějí vydělávat a proto nabízí to, o co mají lidé zájem. Lidé, a zvláště starší, se nechali reklamou „zblbnout“ a chtěji zabránit vzniku nemocí srdce konzumací vitaminů. Jak ale prokazuje stále více výsledků výzkumů, vitaminy jsou z pohledu prevence nemocí srdce neúčinné a nepotřebné. Prospěšné je v tomto směru cvičení, zvláště pak cvičení ve fitcentru. Místo vyhazování peněz za neúčinné patáky si mají senioři i lidé středního věku raději zaplatit permanetku do kvalitního fitcentra a služby kvalitních osobních trenérů.


LITERATURA:

  1. BAKALAR, N. (2009): Vitamins Seen as No Help in Heart Disease. In.: New York Times, November 17.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.
 

Mohlo by vás zajímat

Jak je to s vitaminy?

V druhé polovině minulého století se do našeho povědomí začaly výrazněji dostávat vitaminy. Ve škole jsme občas “fasovali” Celaskon, malé štiplavé pilulky, které nás měly chránit před chřipkou při hrozících…

Více informací

Jsou doplňky výživy prospěšné nebo nebezpečné?

Většina lidí žije v domnění, že problematika dopingu, tj. záměrné a vědomé konzumace látek zvyšujících výkonnost, je omezena na vrcholový sport. Ve snaze o dosažení zdatnosti a výkonnosti, která umožňuje uživit se…

Více informací

Stáří a doplňky výživy

Staří lidé jsou často chatrného zdraví, i jejich vzhled je většinou nanicovatý až žalostný. Je smutné sledovat ochablé, vyhublé, kostnaté staříky a stařenky v domovech důchodců. Navzdory odborné péči viditelně…

Více informací