Pro trenéry

Riziko, zisk a prohra

Snad každá situace v životě nabízí více řešení. Jakmile se ocitneme v situaci, v níž musíme volit mezi více možnostmi, zvažuje mozek velikost rizik a souvisejících výhod jednotlivých nabízených řešení. Na základě…

Více informací
důležitost cvičení

Psychologické aspekty konzumace suplementů

V posledních letech se množí výsledky výzkumů, které vyvrací dosud obecně přijímanou představu o tom, že konzumace vitaminů je prospěšná a pro udržení zdraví dokonce nezbytná. Ukazuje se stále jasněji, že vitaminy…

Více informací
doplňky výživy

Kongres k problematice kardiometabolického zdraví

Je obecně známou skutečností, že se během posledního století podstatně změnily hlavní příčiny úmrtí v populaci. Zatímco v roce 1900 umírali lidé hlavně vinou infekčních nemocí, tuberkulosy, chřipek a zápalu plic, dnes…

Více informací
kardiometabolické zdraví

Kolik lidí posiluje?

Kdo četl více článků na stránkách fitnet si jistě všiml, že jsem na základě zkušenosti a dlouholetého a důsledného studia odborné literatury stoprocentně přesvědčen o tom, že lidé v dnešní době musí cvičit a že…

Více informací
posilování

Televize a zdraví

Výsledky jednoho rozsáhlého amerického výzkumu prokázaly, že náhodně vybraná skupina populace sledovala v průměru televizi 3,6 hodin denně. Mezi jednotlivci byly ovšem ohromné rozdíly. Někteří televizi nesledovali vůbec, jiní…

Více informací
televize a zdraví

Nová doporučení kvantity a kvality pohybové činnosti

Každá oblast lidské činnosti má svoji “první ligu”. V oblasti automobilového sportu jsou první ligou závody F1, v oblasti ledního hokeje je to kanadsko-americký liga NHL, v oblasti vzdělávání Universita Oxford, v oblasti…

Více informací
pohybová doporučení

Cvičení se nebojte. Neublíží vám!

Jak nám přibývá let, ubývá nám obvykle sil a vitality. Snadněji se zadýcháme, občas v nás divně hrká, někdy se rozbuší srdce, tu a tak někde loupne a pak se pár dní musíme pohybovat opatrněji a rozvážněji. Nejhorší…

Více informací
pohyb a zdraví

Američané dále tloustnou

Pandemie obezity začala v Americe. A z ní se šíří do celého světa. I k nám. Nejprůmyslovější země světa nastavila trendy chování, které mají za následek postupný nárůst tukové tkáně v těle. Nedostatek pohybové…

Více informací
obezita