Kolik lidí posiluje?

Kdo četl více článků na stránkách fitnet si jistě všiml, že jsem na základě zkušenosti a dlouholetého a důsledného studia odborné literatury stoprocentně přesvědčen o tom, že lidé v dnešní době musí cvičit a že nejvhodnější pohybovou aktivitou pro ně je posilování. Jen zopakuji, že spektrum pohybového režimu dnešních mužů, žen, dětí i dospívajících je omezené. Z rozsahu činností, které byly samozřejmé ještě v polovině minulého století, zůstaly jen ty, které nevyžadují větší úsilía tudíž nenavozují v těle anabolické prostředí. Nestimulují tak přiměřeně všechny struktury svalů. Naprosto nevyužité jsou při nich rychlé glykolytické neuromotorické jednotky. Důsledkem je sarcopenie, která ohrožuje nejen seniory, ale i osoby středního věku a dnes už i děti a dospívající. Sarcopenia je společný jmenovatel řady negativních změn organismu, podílí se významně na vzniku a rozvoji nadváhy a obezity.

Když však vidíme stav v naší zemi, zdá se nám, že naprostá většina populace si význam svalů pro zdraví a kvalitu života neuvědomuje. Po roce 1989 sice došlo k rychlému nárůstu posiloven a fitcenter, ale při každé negativní ekonomické změně se počty posilujících podstatně sníží. Lidé nejsou ochotni omezovat se v jiných oblastech svého života a v případě nedostatku peněz začínají šetřit tím, že nechodí cvičit. Utěšují se tím, že si zacvičí doma nebo si venku zaběhají, případně se projedou na kole. Cvičení ve fitcentru přitom umožňuje optimální nastavení objemu i intenzity zátěže tak, aby odpovídala okamžitým možnostem cvičících a aby je bezpečně vedla k podstatnému zlepšení stavu organismu. Pokud čas od času vyběhneme do okolí nebo sedneme na kolo, bývá zátěž buď nedostatečná nebo naopak nadměrná. Jak jsme uvedli v řadě článků, je paroxysmální zatěžování zodpovědné za značnou část zranění při cvičení.

V rozhlase jsem v těchto dnech zaslechl informaci o tom, že letos si pobyt v zahraničí zaplatilo 2,4 milionů českých a moravských občanů. Zahraniční dovolené nepatří k nejlevnějším. Lidé neustále v diskusích na elektronických médiích nadávají na nedostatek peněz. Na zahraniční dovolenou ale mají. Přitom její cena je jistě vyšší než cena roční permanentky i do těch nejlepších fitcenter. Každý člověk si musí stanovit priority a podle nich se pak rozhodovat. Měl by ale současně za svá rozhodnutí nést důsledky. Dosud tomu tak nebylo a není. Lidé, kteří vinou obezity, sarcopenie a nízké úrovni zdatnosti předčasně onemocnní, mají obvykle velmi nákladnou léčbu zadarmo. To se nyní ale dramaticky mění.

Jsme zemí s relativně vysokou nemocností a invaliditou. Máme nejvyšší výskyt rakoviny tlustého střeva na světě. Máme vysoký počet osob s nadváhou, obézních, alkoholiků, kuřáků a drogově závislých. Úroveň zdatnosti naší populace v posledních desetiletích prudce klesá. To v budoucnosti může znamenat doslova cestu do pekel. Nemocný národ je chudý národ. Zdravý národ je bohatý národ. Zlepšená léčba dnes umožňuje žít osobám s vážným onemocněním ještě mnoho let. Jenže to není zadarmo. Ukazuje se, že zdroje z odvodů do zdravotních pojišťoven nebudou v budoucnosti stačit na kvalitní léčbu pro všechny. Nestačí prokazatelně už dnes. Pokud někdo ušetří tím, že necvičí ve fitcentru, je vyšší pravděpodobnost, že ztratí svaly, nabere tuk a dříve onemocní některou z chronických neinfekčních nemocí. Pak bude muset platit lékařům. A bude ho to stát mnohokrát více, než kolik by jej dnes stála permanentka do fitcentra a výdaje za práci osobního trenéra za desítky let.

U nás je stále zdravotnictví, v porovnání s jinými zeměmi, relativně levné. To se ale velmi rychle změní. Pak bude onemocnění pro mnohé představovat ohromnou finanční zátěž. Taková situace je například v USA. Stále více lidé si zde uvědomuje, že zdraví není zadarmo a proto se o ně aktivně v průběhu života starají. Zájem o posilování (weight training) je zde podstatně vyšší než v řadě jiných zemí. Ale ani zde ještě neodpovídá tomu, co považují odborníci za nezbytné. Posilování je pohybová aktivita, která zvyšuje svalovou sílu a hmotu. Dospělí, kteří pravidelně posilují, ztrácí méně svalstva, pomaleji u nich nastává funkční pokles jednotlivých orgánů a orgánových systémů, utrpí méně pádů a z nich pramenících zranění.

Význam posilování zdůraznilo jeho zařazení mezi cíle, které si Amerika vytkla dosáhnout do roku 2010 ve snaze o zlepšení zdraví a kvality života svých obyvatel ve své aktivitě “Healthy People 2010”. Za cíl si odborníci vytkli dosáhnout stavu, kdy pravidelně dvakrát a vícekrát v týdnu posiluje 30% Američanů. Tento cíl považovaly organizace, zodpovědné za zdraví Američanů, ještě v roce 2000 za reálný. Praxe však prokázala, že nestačí jen nějaká osvěta nebo dobře míněné rady. Lidé stále mají tendenci raději se věnovat příjemným pasivním formám trávení volného času. A cvičení ve fitcentru považují ke své škodě za zbytečné. Přesto počet posilujících roste.

Za sledované období mezi lety 1998 až 2004 se počet pravidelně posilujících v nejprůmyslovější zemi světa zvýšil ze 17,7% na 19,6%. Posilovalo více mužů (21,9%) než žen (17,5%). Oba tyto údaje ale měly dost daleko ke stanovenému cíli 30% pravidelně posilujících dospělých v roce 2010. Nejméně posilovali lidé ve věku nad 65 let, pouhých 14,1% mužů a 10,7% žen. Největší nárůst pravidelně posilujících byl zaznamenán u žen ve věkových skupinách 25-34 let a 45-64 let. Z toho odvozuji radostný poznatek, že ženy konečně pochopily, že pro udržení pohledné, štíhlé postavy je vhodnější posilování než aerobik. Posilovalo nejvíce bělochů, počet posilujících bělošek byl zhruba dvakrát vyšší v porovnání s černoškami a hispánskými ženami. V USA tak posiluje zhruba 20% populace, tj. dva lidé z deseti. Není to sice moc, ale podstatně to převyšuje počet pravidelně posilujících u nás.

Vlády průmyslově vyspělých zemí si uvědomily nebezpečí, které může pro ekonomiku znamenat velký počet nemocných obyvatel. A chovají se podle toho. Snaží se vytvořit podmínky pro pravidelné cvičení co největšího počtu dětí, dospívajících, dospělých a seniorů. U nás všechny vlády po roce 1989 hodily oblast fitness do komerční sféry, tedy do oblasti, v níž vládne “kouzelná ruka trhu”. To je pro fitcentra likvidační a pro celou společnost sebevražedné. Čím více lidí dá přednost pasivnímu trávení času, tím více bude obézních a nemocných. Nemocní neprodukují, ale konzumují. Stát, v němž žije více konzumujících než produkujících, jde od deseti k pěti. Pracovití a schopní jej opouští a zůstávají ti, kteří sami neprodukují, ale vyžadují značnou pomoc. Je to bludný kruh, na jehož konci bude bída a předčasné umírání.

Pro rok 2020 si Amerika vytkla nové cíle, které presentovala v materiálu “Healthy People 2020”. Mezi základními oblastmi, které chce společnost záměrně ovlivňovat s cílem zajistit delší a zdravější život Američanů, nechybí tradičně ani cíl označený jako PA 2: “Zvýšit počet dospělých, kteří dodržují doporučení vlády v oblasti aerobní aktivity a posilování”. Vyjímáme z tohoto materiálu:

 • Všichni dospělí se mají vyhýbat pohybové pasivitě. Jakákoli tělesná aktivita je lepší než žádná. Dospělí, kteří pravidelně cvičí z toho mají zdravotní prospěch.
 • Pro dosažení lepšího zdraví se mají dospělí lidé věnovat mírné aerobní pohybové aktivitě alespoň 150 minut (2 hodiny a 30 minut) týdně nebo intenzivní aerobní aktivitě alespoň 75 minut (1 hodina a čtvrt) týdně. Aerobní cvičení má být realizováno v alespoň desetiminutových celcích.
 • Pro zvýšení pozitivního vlivu na zdraví mohou dospělí zvýšit čas strávený mírným aerobním cvičením na 300 minut (5 hodin) týdně nebo na 150 minut (2 a půl hodiny) intenzivní aerobní aktivity týdně.
 • Všichni dospělí se mají také nejméně dvakrát v týdnu, a raději vícekrát, věnovat posilování na střední nebo intezivní úrovni, program má zatěžovat všechny hlavní svalové skupiny těla.

Na závěr zdůrazňuje doporučení “Healthy People 2020” pozitivní dopad posilování na lidský organismus:

 • snižuje riziko předčasného úmrtí
 • snižuje riziko úmrtí na nemoci srdce
 • snižuje riziko vzniku diabetu
 • snižuje riziko vzniku hypertenze
 • redukuje hodnotu tlaku krve u hypertoniků
 • snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva
 • snižuje pocity deprese a úzkosti
 • pomáhá při kontrole hmotnosti
 • pomáhá vytvořit a udržet zdravé kosti, svaly a klouby
 • pomáhá seniorům udržet sílu, lépe se pohybovat bez rizika pádu
 • podporuje pozitivní vnímání světa a života

V České republice podobné přesně stanovené cíle pro zajištění zdraví populace nemáme. Stát podporuje hazard, výrobu alkoholu a vše, z čeho je možné hned vybírat daně. Tato krátkozraká politika škodí jednotlivcům i zemi jako celku. Stát by měl vynaložit iniciativu, aby i u nás pravidelně cvičilo a posilovalo co nejvíce lidí.


LITERATURA:

 1. National Academy of Sciences (2011): Leading Health Indicators for Healthy People 2020. Washington, DC: The National Academies Press.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Populace stárne - a neposiluje

Když dnes pustíte rádio nebo televizi, mluví se neustále o reformě důchodů. Starších občanů přibývá a mladých ubývá - vinou nízké porodnosti a faktu, že spousta mladých lidí nachází uplatnění v jiných zemích. Dalo by…

Více informací

Jíme příliš často?

Za jednu z hlavních příčin obezity v současné společnosti označil Dr. Barry Popkin z “University of North Carolina” fakt, že jíme příliš často a dopřáváme si příliš velké porce jídla. A navíc přijímáme nadměrné…

Více informací

Mají ženy posilovat? Mají cvičit s velkými zátěžemi?

V roce 1984 jsem ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou Favorit Brno otevřel posilovnu pro ženy na Velodromu v Pisárkách. Přes den využívali posilovnu cyklisté z Favoritu, večer od 18,00 do 21,00 hodin byla posilovna pro ženy.…

Více informací