Diabetes a cvičení

Diabetes mellitus typu 2, neboli cukrovka, patří k onemocněním, jejichž rychlý nárůst ohrožuje stále větší segment společnosti ve všech průmyslově vyspělých zemích. Diabetes nevzniká tím, že v naší blízkosti někdo zakašle nebo kýchne. Vyvíjí se pozvolna a nenápadně. Když se ale rozvine ve své plné síle, máme problém. Nemoc představuje vstupní bránu do řady závažných poruch zdraví - retinopatie, nefropatie, neuropatie, nemocí srdce a cév. Retinopatie může vést ke slepotě. Nefropatie ohrozí vylučování nepotřebných látek ledvinami. Neuropatie vede k amputacím končetin. Nemoci oběhu se mohou presentovat infarktem nebo mozkovou příhodou. Diabetes typu 2 ohrožoval donedávna především osoby ve věku nad 50 let. Současná epidemie obezity však vede k tomu, že diabetem typu 2 trpí již děti. Čím dříve se diabetes rozvine, tím vyšší je i riziko jeho děsivých důsledků. Výzkumy Dr. Craiga prokázaly, že mladí lidé, trpící diabetem typu 2, jsou více ohroženi hypertenzí a poškozením ledvin než mladiství, trpící diabetem typu 1.

Diabetes je považován za “poruchu navozenou nevhodným životním stylem”. Odhaduje se, že až 90% diabetiků typu 2 je obézních. Snížení hmotnosti má většinou na průběh nemoci pozitivní dopad. Musíme však při hubnutí snižovat množství tuku a zabránit ztrátám svalů. Jenže obézním se cvičit většinou nechce. Je pro ně nesnadnější .

V porovnání s lidmi, kteří na svém těle nesou méně tuků, musí obézní vynaložit na stejné činnosti podstatně více úsilí. Snadněji se unaví, pomaleji se ze zátěže zotavují. Při běhu se o sebe třou kožní plochy, zvláště na vnitřní straně stehen. Dochází mnohdy k pohybům tukových převisů, které znemožňují rychlejší pohyby. Obézní vinou nadměrné váhy těla nejsou schopni provádět některé cviky. Například se nepřitáhnou na hrazdu. Vzhledem k izolaci těla podkožním tukem se otylí rychleji přehřívají. Není divu, že je pohyb příliš netěší. Nepřináší jim většinou moc potěšení a radosti.

A tak se tlouštíci raději pokouší ovlivnit nemoc omezováním stravy, manipulací s jednotlivými složkami stravy nebo aplikací léků. Procházíme jistým historickým obdobím, v němž lidé hledají příčinu svých potíží a nemocí ve stravě. Objevilo se nepřehledné množství diet, tedy stravovacích postupů, omezujících přívod energie do organismu. Následovaly postupy stravování, upřednostňující nebo naopak limitující přívod některých složek potravy. Ale i zde jsou výsledky spíše neradostné a nejednotné. Počty obézních a diabetiků se nejen nesnižují, ale soustavně narůstají. A tak se lékaři a vědci začínají přiklánět k názoru, že významnější roli v regulaci hmotnosti a při prevenci vzniku diabetu hraje pohyb. Bylo nutné tuto hypotézu ověřit výzkumy.

Protože diabetes postihuje každoročně vyšší počet lidí, zvýšil se v posledních desetiletích významně počet výzkumů, zaměřených na regulaci tohoto patologického stavu. Výzkumy přináší odlišné výsledky a je často nesnadné se v nich orientovat. Když se výsledky výzkumu nakupí, je možné je pomocí určitých statistických metod (například meta analýzy) porovnávat a posoudit tak přesněji jejich význam. Vědci z MU School of Medicine v USA se rozhodli porovnat výsledky 103 vědeckých výzkumů, sledujících vliv různých intervencí na 10.455 diabetiků. Porovnávány byly výsledky výzkumů, při nichž diabetici zvýšili pohybu na diabetes s výzkumy, v  nichž se snažili diabetici regulovat svůj stav dietou a léky.

Výsledky byly přesvědčivé. Lidé, trpící diabetem, kteří zvolili jako jediný prostředek intervence cvičení, vykázali lepší výsledky, tj. jejich hladina glukosy poklesla dvojnásobně, v porovnání s diabetiky, kteří se pokusili regulovat svůj stav dietou a farmaky. Nezáleželo přitom na stupni obezity nebo hladině cukru v plasmě při zahájení intervence. Bez ohledu na množství zásobního tuku či na aktuální hladinu glykémie se u cvičících množství glukosy v plasmě významně snižovalo.

Je obecně známé, že každý lék má nejen předpokládaný pozitivní dopad na naše zdraví, ale současně i jistý nezanedbatelný negativní vedlejší dopad. Ten se zvyšuje při aplikaci většího počtu léků současně (polyfarmacie). Proto je výsledek meta analýzy výzkumů, zaměřených na posouzení prostředků regulace glykémie, pro diabetiky povzbuzující. Jistá část postižených nemusí brát léky nebo může podstatně množství léků snížit. Samozřejmě po konzultaci se svým lékařem. Pohyb působí na organismus diabetiků prokazatelně pozitivně.

Jaký pohyb je pro diabetiky prospěšný? Dlouho převažoval názor, že jediným prospěšným režimem pohybu je aerobní aktivita - běh, chůze, jízda na kole nebo na běžkách. Dnes již převažuje názor, že cvičení ve fitcentru vyčerpává zásoby glykogenu (zásobního cukru ve svalech) a tím zvyšuje citlivost svalové tkáně vůči hormonu insulinu. A to nejen během vlastního cvičení, ale i dlouho po jeho ukončení. Anaerobní zátěž vyčerpá zásoby cukru v rychlých glykolytických svalových vláknech (typ FT b). Tato část svalů není dnes běžnou (habituální) aktivitou zatížena. Jakmile ukončíme posilovací program, rychlá glykolytická vlákna mají tendenci svoje zásoby glykogenu doplnit a proto ochotně odebírají z plasmy glukosu. Tím dochází po jídle k rychlému poklesu glykémie, snižuje se i hladina insulinu v krvi.

Fitcentra mají být plná osob s oslabeným zdravím, tedy i diabetiků. Tito cvičící se mají nejprve poradit se svým ošetřujícím lékařem. Velmi jim ale doporučuji spolupráci s osobním trenérem nebo fitness konzultantem. Rady, které během cvičení s odborníky diabetici získají, zvýší jejich adhetenci ke cvičení a výrazně vliv pohybu na organismus zefektivní. Kontrola diabetu bez prášků a omezování stravy je nejlepší prevencí vzniku zdravotních komplikací diabetu. Může zabránit slepotě, amputacím či závažným onemocněním ledvin. To snad za trochu toho cvičení stojí!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA

  1. BARNETT, AH, KUMAR, S. (2004): Obesity and Diabetes. Chichester, John Wiley & Sons Ltd,
  2. NATHAN, DM, DELAHANTY,  LM. (2005): Beating Diabetes. The First Complete Program Clinically Proven to Dramatically Improve Your Glucose Tolerance. New York, McGraw-Hill. 
  3. WATKINS, WJ. (2003): ABC of Diabetes. London, BMJ Books.
  4.  Medical News Today (2007): Focus On Exercise Alone For Diabetics Makes Greater Improvement Than Diet And Medicine. 19. června.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Jak zvýšit úroveň metabolismu a zbavit se tuku

Při surfování po Internetu jsem na stránce známé organizace MayoClinic našel dotaz čtenáře, zda za obezitu jeho sestry může pomalý metabolismus. Na otázku odpověděl Dr. Donald Hensrudn, pravděpodobně nějaký místní expert.…

Více informací

Artróza

Jsme první generací, které - slovy vynikajícího biologa profesora FW. Boothe - “příroda předala do vlastních rukou péči o svůj pohybový systém”. Pohyb byl téměř celou dosavadní historii lidstva neodlučitelnou složkou všech…

Více informací

Pro diabetiky je výhodné posilování

Před mnoha lety jsem diskutoval na jedné vědecké konferenci s dalšími účastníky o diabetu. Vyslovil jsem názor, že pro diabetiky je vhodné posilování. To jsem si ale dost naběhl. Ostatní diskutující, většina z nich lékaři,…

Více informací