Američané dále tloustnou

Pandemie obezity začala v Americe. A z ní se šíří do celého světa. I k nám. Nejprůmyslovější země světa nastavila trendy chování, které mají za následek postupný nárůst tukové tkáně v těle. Nedostatek pohybové zátěže v kombinaci v historicky bezprecedentní snadností získávání potravy vytvořily “obesogenní prostředí”. Počty obézních byly na celém světě v první polovině dvacátého století nízké. V Evropě proběhly dvě světové války, které vedly ke zničení průmyslu a zemědělství, k hladu a bídě pro většinu obyvatel Evropy a potažmo i celého světa. Obézních bylo v tu dobu minimum, většina populace byla štíhlá až hubená. Od roku 1945 ale svět žije v relativním klidu, narušovaném jen menšími válečnými konflikty, většinou mimo Evropu. Amerika za první i druhé světové války podporovala Anglii a tak se i ona musela do značné míry omezovat. Navíc ve třicátých letech oslabila Ameriku velká krize, vedoucí k ožebračení milionů obyvatel.

Po druhé světové válce byla americká ekonomika silná a vydělala značně na obnově Evropské ekonomiky. Vyšší životní standard vedl k růstu počtu dětí (“baby-boom generation”). V letech 1946-1964 měla většina rodin 3-6 dětí. A tyto děti vyrůstaly v období nepřerušovaného ekonomického růstu. Byly dobře živeny, získaly v porovnání s předchozími generacemi značnou volnost v rozhodování. Prosadily si značné sociální výhody, vydupaly si právo na odpočinek a dlouhé dovolené. Souběžně probíhal trend odstraňování lidské dřiny. Protože lidé měli dost peněz, nastartoval se průmysl výroby pochutin, který zahrnul Ameriku a celý svět potravinami, kterým je nesnadné odolat. Jedna z reklam na slané brambůrky oslovuje zákazníky takto: “Vsaďte se, že nedokážete sníst jen jeden” (“Bet you can’t eat just one”).

Výsledkem výše načrtnutých změn je epidemie obezity. Od roku 1980 se neustále a velmi rychle zvyšují počty osob s nadváhou a obézních. Od roku 1980 do roku 2010 se zvýšil počet obézních dětí na dvojnásobek. Když na Internetu čtete rozlišné zdroje, získáváte rozdílené informace. Některé organizace v minulých zhruba dvou letech nenápadně naznačovaly, že počty obézních se v USA snižují a že tedy značně finančně náročné kroky americké vlády v boji proti obezitě jsou úspěšné. Nyní ale přichází zpráva, která konstatuje, že Američané dále “úspěšně” tloustnou. V době, kdy si již odborníci mysleli, že není další vzestup počtu obéznich prakticky možný, se tak stalo. Amerika dále tloustne. A tloustne dále i zbytek světa. Způsob života, který nastolila “baby-boom” generace je nezdravý a nebezpečný.

Organizace “Trust for America’s Health” a “Robert Wood Johnson Foundation” zveřejnily údaje, které potvrzují další zvýšení množství tukových zásob u Američanů. Počet obézních občanů se zvýšil za poslední rok ve 28. státech USA. Titul “nejtlustší stát USA” obhájil již šestý rok po sobě stát Mississippi. Současně má tento stát také nejvyšší množství osob, které jsou pohybově pasivní a které trpí hypertenzí. A obsadil “čestné” druhé místo v počtu diabetiků. Přestože federální vláda i vlády všech států USA vynakládají stamiliony dolarů na řešení problematiky obezity, nedošlo k žádnému zlepšení stavu v tomto směru.

Je to podle řady odborníků způsobeno tím, že jakmile se do něčeho pustí stát, vytvoří se jen další prostor pro plýtvání a rozkrádání peněz daňových poplatníků. Úředníci zasedají, vybavují si přepychové kanceláře, vyhazují peníze za telefony a auta - a výsledek je nula. Kontrola hmotnosti musí být řešena v “první linii”. V rodině. Tam je hlavní problém. Jak ukázaly výzkumy, 80% rodičů vnímá obezitu dětí jako velký problém. Současně ale 84% dotázaných rodičů považovalo hmotnost svých vlastních děti za “normální”. Přitom je dnes v USA obézní jedno z pěti dětí, značný počet dětí trpí nadváhou nebo mají nevhodnou kompozici těla. Z tlustých dětí rostou tlustí dospělí. Tlustí rodiče mají tlusté děti. A z tlustých dětí rostou tlustí dospělí. Je to bludný kruh, do nějž padá stále více obyvatel USA. Podle komentovaného výzkumu je dnes ve dvou třetinách států USA počet obézních 25% a vyšší!

Chování nám nikdo nemůže nařídit. Když někdo chce pít alkohol, sežene si jej. Když chce někdo brát drogy, najde si někoho, kdo mu je obstará. A když někdo chce za každou cenu jíst, bude jíst cokoli a kdykoli. Základní problém dnešní doby je hysterická tendence státních úřadů a značného počtu nadačních organizací pomáhat lidem, kteří se chovají patologicky. Jsi alkoholik? Nevadí. Chlastej, my vytvoříme podmínky pro to, abys na svoje patologické chování nedoplatil. Zaplatí to za tebe daňový poplatník. Chceš brát drogy? Protlačíme v parlamentě zákon o tom, že každý u sebe může mít množství drogy, které není velké. Jsi tlustý? Nedopustíme, aby jsi kvůli tomu měl nějaké problémy a nedej Bože, aby ti někdo říkal, že máš zhubnout!

Podobné organizace, které se tváří lidumilně, jsou škodlivější, než výrobci a dealeři drog, alkoholu, cigaret a sladkostí. A pevně věřím, že většinu takových “nadačních” organizací z pozadí finančně podporují právě ti, kteří mají zájem na co největším rozšíření daného patologického typu chování, proti kterému navenek taková organizace bojuje. Čím více drogově závislých, tím více peněz za svoje služby mohou “bojovnící” proti drogám žádat, tím větší mají dotace, lepší kanceláře a vyšší platy. Totéž platí pro profesionální obhájce nepřizpůsobivých menšin, kuřáků a obézních.

Při vyšetřování zločinu se detektivové vždy ptají “Kdo z daného činu měl prospěch”? Měli bychom si takovou otázku položit i při hledání viníků pandemie obezity. Pokud si ji nepoložíme, nezjistíme temné síly za tímto jevem, který ohrožuje samotné základy civilizace. Pokud tyto síly neodhalíme a nezničíme, budou každým rokem silnější a nakonec naši civilizaci zničí!


LITERATURA:

  1. JALONICK, MC. (2010): Americans are still getting fatter. Obesity rates increased in 28 states, report finds. In.: msnbc, 29, June

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Ženy a zlomeniny kostí

Zlomeniny kostí představují v každém věku závažné ohrožení zdraví a mnohdy i života, přináší bolest, omezují pohyblivost, zapříčiňují finanční ztráty a další výrazné potíže. Výskyt zlomenin se zvyšuje…

Více informací

Hnědý tuk a obezita

Vědci a lékaři jsou zděšeni současným stavem společnosti. Nadváhou (BMI 25,0 kg/m2 až 29,9 kg/m2) je postiženo téměř 70% obyvatel většiny průmyslově vyspělých zemí, z toho je téměř polovina obézních (BMI na 30 kg/m2).…

Více informací

Na koho se obrátit při snaze o snížení tělesné hmotnosti?

Mám spoustu práce s přípravou druhého rozšiřujícího kurzu pro absolventy našich kurzů “Instruktor fitness” a pro další zájemce o kvalitní informace z oblasti fitness. Mám k dispozici neskutečné množství odborných knih…

Více informací