Pro trenéry


Doplňky výživy a běžný občan

Doplňky výživy se staly neoddělitelnou součástí našeho každodenního života. Doslova před nimi není úniku. Pokud mezi doplňky výživy zařadíme veškeré vitamíny, minerály a jejich komplexy, nenajdeme dnes snad jediného...
více...
Doplňky výživy a běžný občan

Vědci a posilování

Asi každý, kdo navštívil stránky fitnet.cz nebo fitnet.eu ihned poznal, že jsem velikým zastáncem posilování. Že tento specifický typ cvičení považuji v současné době nejen za nejlepší, nejvhodnější, ale doslova...
více...
Vědci a posilování

Přerozdělování, kultura a fitness

Již delší dobu mne dráždí houževnatě přežívající socialistický princip přerozdělování. Chápu, když více vydělávající přispívají své společnosti o něco více na daních. Z takto vybraných peněz pak stát může...
více...
Přerozdělování, kultura a fitness

Rozšiřující kurz

Jak prokázal výzkum trendů v oblasti fitness, považuje většina oslovených amerických odborníků za nejvýznamnější a nejtrvalejší trend pro příští roky “přípravu odborníků pro práci v oblasti fitness”. Instruktorů...
více...
Rozšiřující kurz

Cesta do Anglie

Po dlouhé, více jak dvouleté přestávce jsem se opět vydal na "služební cestu" do Anglie, konkrétně do Londýna. Cílem cesty bylo projednat otázky další odborné spolupráce s naší mladou britskou spolupracovnicí Hanou Marií...
více...
Cesta do Anglie

Ještě poznámka k trendům v oblasti fitness

Na našich stránkách fitnet již druhým rokem komentujeme výsledky průzkumu, který každoročně pořádá nejvýznamnější organizace v oblasti fitness a wellness - ACSM (American College of Sports Medicine). Oblast fitness je...
více...
Ještě poznámka k trendům v oblasti fitness

Tomáš Töpfer

V minulých letech jsem na stránku „fitnet“ zařazoval do samostatné sub-sekce „Politika“ i články, v nichž jsem se vyjadřoval k otázkám života kolem nás. K politice. Občas jsem do textu některých článků vřadil...
více...
Tomáš Töpfer

V sázce není málo

Údaje o počtu obézních v naší zemi se liší. Záleží na zdroji, z nějž čerpáme. Ale radostné nejsou v žádném případě. Je zřejmé, že patříme k nejtlustším národům na světě. Důležitější než nějaká...
více...
V sázce není málo