Ženy a tělesná hmotnost

Výzkum postoje k vlastnímu tělu, realizovaný u 854 adolescentních dívek a mladých žen (Moore, 1988) prokázal, že 67% z nich bylo nespokojeno se svojí hmotností a 54% bylo nespokojeno s tvarem svého těla. Tato čísla odrážejí enormní tlak, kterému jsou dnešní mladé ženy vystaveny, chtějí-li být atraktivní a udržet přijatelnou hmotnost těla ve smyslu představ, vytvořených hromadnými sdělovacími prostředky.

Z různých příčin mohou být se svojí hmotností nespokojené i sportovkyně, zvláště ve sportech, kde hraje důležitou roli vzhled nebo tělesná hmotnost. Wiita and Stombaugh (1996) uvádějí, že 25% z 22 adolescentních běžkyň nebylo spokojeno se svojí váhou. Sportovkyně cítily tlak od trenéra nebo rodičů aby v rámci přípravy k soutěži snížily tělesnou hmotnost.

Ve snaze o dosažení požadované nereálné hodnoty hmotnosti se dívky často uchylují k bezmasé stravě. Tím není v řadě případů zajištěn dostatečný přísun esenciálních aminokyselin, navíc je u této skupiny častý výskyt nedostatku železa a zinku. Údaje z “Third National Health and Nutrition Examination Survey” dokazují, že 9% až 11% adolescentních dívek a mladých žen trpí deficiencí železa a 2% až 5% trpí anemií z nedostatku železa.

Častý je též výrazný pokles energetického příjmu. Jedna skupina běžkyň snížila svůj příjem energie během tří let z 2,150 kcal na 1,647 kcal za den. Pokud vezmeme v úvahu jejich výšku, hmotnost a úroveň aktivity, měly uvedené dívky denně přijímat přibližně 2,500 kcal. Nízký příjem energie vylučuje odpovídající dodávku nezbytných látek, vyvolává poruchy stravování a imunity.

Bezmasá strava byla také ve vazbě na menstruační nepravidelnosti. Pedersen et al. uvádí, že zaznamenali při sledování 41 sportovkyň, konzumujících maso, výskyt menstruačních nepravidelností u 4,9% sledovaných. Výskyt nepravidelností u 34 sportovkyň, konzumujících vegetariánskou stravu byl 26,5%. 

Autoři studie vyzývají profesionální pracovníky v oblasti cvičení (trenéry, instruktory fitcenter, osobní trenéry, fitness-wellness konzultanty), aby bedlivě sledovali své svěřence či klienty a předcházeli vzniku zdravotních poruch z nedostatku živin.

 

 

 

LITERATURA:

Loosli, AR., Ruud, JS. (1998): Meatless Diets in Female Athletes: A Red Flag. In.: PhysSportsmed; 26 (11), November.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Kontakt

  LENKA KOLOUCHOVÁ Vzdělávací  a konzultační středisko Fitnet PaedDr. Vladimíra KOLOUCHA, Ph.D. AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR   Hybešova 853 MODŘICE u Brna 664…

Více informací

Hmotnost není rozhodující

Váha je nedílnou součástí vybavení většiny dnešních domácností. Zvláště ženy ji používají téměř denně a sledují každé posunutí tělesné hmotnosti směrem nahoru se značným zneklidněním. Dnešní doba nastolila…

Více informací

Pohyb a obezita dětí

Obezita ohrožuje současnou euroamerickou civilizaci více, než dopravní nehody, přírodní katastrofy a politické konflikty dohromady. Podle statistických údajů z USA umírá každoročně v této průmyslově nejvyspělejší zemi…

Více informací