Pro trenéry


Prevence demence: léky nebo cvičení?

K nepopiratelným faktům dneška patří prodlužující se průměrná délka života. Tento trend je výsledkem bezpečnějšího prostředí, zvýšené hygieny, vyšších znalostí a dovedností lékařů, dokonalejších...
více...
Prevence demence: léky nebo cvičení?

Nepřesné informace

Informace, s nimiž se běžný čtenář setkává na Internetu, jsou velmi nesourodé a nejednotné. Přitom všechny se odvolávají na “výsledky vědeckých výzkumů” a působí velmi věrohodně. Teprve časem se síla argumentů...
více...
Nepřesné informace

Vitaminy - prospívají nebo škodí?

Na stránkách fitnet jsme nikdy nepropagovali nadměrnou aplikaci vitaminů jako prostředek pozitivního ovlivňování zdraví, zdatnosti a kvality života. Učební texty pro naše kurzy instruktorů fitcenter, zpracované naší britskou...
více...
Vitaminy - prospívají nebo škodí?

Rozhodný krok proti patologickému světu módy

Francouzští zákonodárci schválili zákon, který zakazuje propagaci extrémní štíhlosti na Internetu a v časopisech. Znění zákona, který musí ještě schválit senát, navrhuje pro osoby “podněcující jinou osobu...
více...
Rozhodný krok proti patologickému světu módy

Je káva zdravá nebo nezdravá?

Většinu života jsem kávu nepil. Nevařil jsem si ji doma, nepil v práci, neobjednával v restauracích a odmítal jsem ji, když mi byla nabízena na různých schůzích, poradách a jednáních. Jinak řečeno, nechtěl jsem ji ani...
více...
Je káva zdravá nebo nezdravá?

„Normální hmotnost“ neznamená automaticky „zdravá hmotnost“

Setrvačnost myšlení v oblasti zdraví a zdatnosti je ohromná a na začátku třetího tisíciletí ohrožuje stále více občanů. Přestože se na spoustě webových stránek dají najít správné informace, převažují...
více...
„Normální hmotnost“ neznamená automaticky „zdravá hmotnost“

Posilování obézních dětí

Snad každý již slyšel o tom, že největší problémy s obezitou mají v dnešním světě obyvatelé průmyslově nejrozvinutější země světa. Obezita zde ohrožuje nejen dospělé, ale i děti. Proto také Američané intenzivně...
více...
Posilování obézních dětí

Total Body Formula

Na stránkách fitnet se příliš otázkami doplňků výživy nezabýváme. Soustředíme se na zdravotní aspekty cvičení dětí, mužů a žen středního věku a seniorů. Jsme přesvědčeni, že pohyb je “geniální přírodou...
více...
Total Body Formula