Je káva zdravá nebo nezdravá?

Většinu života jsem kávu nepil. Nevařil jsem si ji doma, nepil v práci, neobjednával v restauracích a odmítal jsem ji, když mi byla nabízena na různých schůzích, poradách a jednáních. Jinak řečeno, nechtěl jsem ji ani zadarmo. Když již jsem se nechal umluvit a kávu jsem si dal, popíjení mi nepřinášelo žádné zvláštní potěšení. Spíše jsem se těšil, až to pití budu mít za sebou. Rozhodně ve mně nevyvolávalo touhu podobný zážitek opakovat. Při studiu a četbě jsem se setkával spíše s názory, které před pitím kávy varovaly. Upozorňovaly na riziko návykovosti, zvýšení krevního tlaku, bolesti hlavy, nespavosti a dalších zdravotních komplikací.

Můj přístup ke kávě se změnil v době, kdy jsem každý den trávil ve fitcentru dlouhé hodiny a denně jsem z něj odcházel po deváté hodině večer. Jednou jsem byl řízením provozu fitcentra tak unavený, že jsem použil místní kávovar a jednu kávu jsem si sám od sebe uvařil. Nezaznamenal jsem sice žádný pozoruhodný nárůst výkonnosti nebo zvýšení energie, ale přece jen jsem se cítil lépe a snadněji jsem zvládal nezbytné úkoly, spojené s vedením fitcentra. A tak jsem si v následujícím roce sem tam kávu udělal. Protože kávu pila i moje tehdejší přítelkyně, rozhodl jsem se časem zakoupit si kávovar do svého bytu. Frekvence pití kávy se tím mírně zvýšila. Přesto jsem kávu dále pil spíše nárazově a nevadilo mi nepít ji třeba celý týden či měsíc.

Jeden můj kamarád z mládí je akademický malíř. Když jsme se pře lety náhodně setkali, svezla se řeč i na pití kávy. Kamarád prohlásil, že je na kávě doslova závislý a že denně vypije i deset a více šálků. Po několika letech jsem se dozvěděl, že tento kamarád, štíhlý a pohybově poměrně aktivní, utrpěl infarkt myokardu. Podvědomě jsem si tuto událost spojil s jeho nadměrným pitím kávy a vlastní spotřebu této tekutiny jsem v následujících letech spíše snížil. Na Internetu jsem se setkával s články, které konzumaci kávy spojovaly spíše se zdravotními problémy než s pozitivními dopady na zdraví.

Zhruba před pěti lety jsem odešel po patnácti letech práce z katedry tělesné výchovy VUT Brno a začal jsem se plně věnovat organizaci rekvalifikačních kurzů k získání kvalifikace “Instruktor fitcentra”. Práce mne denně na dlouhé hodiny připoutává k počítači a tak nejednou pozornost a duševní výkonnost nepříjemně klesá. Káva v takových stavech pomáhá a tak se šálek kávy stal mým každodenním zotavným rituálem. Přešel jsem na rozpustnou kávu a nejednou si za den dám i dva šálky. Stále ale ve mně přetrvává onen pocit, že káva je ve své podstatě nezdravá a její pití mi ani neprospívá ani mne nešlechtí.

V posledních letech se na Internetu objevila řada článků, které pití kávy nejen neodsuzují, ale přičítají jí velmi blahodárné vlivy na zdraví. Zprvu jsem tyto články považoval za skrytou reklamu ekonomicky silné lobby pěstitelů kávy. Nyní se ale zdá, že je nutné se údajným prospěšným vlivům konzumace kávy věnovat podstatněji a možná i přehodnotit léty získané názory na tuto vonnou tekutinu.

Vědci z Harvardské University provedli rozsáhlý výzkum, jehož se účastnilo 126.000 osob ve věku nad 18 let. Výsledky prokázaly, že jedinci, konzumující denně tři a více šálků kávy, vykázali v porovnání s osobami, které kávu nepijí, podstatně nižší výskyt diabetu typu 2. Pití šesti a více šálků kávy denně snížilo riziko diabetu o 54% u žen a o 30% u mužů. Tyto výsledky jsou pozoruhodné v době, kdy počet případů diabetu prudce narůstá a diabetes tak představuje jedno z největších zdravotních rizik třetího tisíciletí.

Dále výzkum naznačil, že pití kávy snižuje riziko vzniku Parkinsonovy nemoci, rakoviny tlustého střeva, bolestí hlavy a zánětů dutiny ústní. Zajímavé je i zjištění vědců, že čím více kávy denně pijeme, tím jsou dopady na zdraví prospěšnější. Ideální jim v tomto směru vyšla konzumace šesti a více šálků kávy za den.

Káva patří z pohledu vědy k nejsledovanějším nápojům. Pití kávy je v dnešním světě velmi rozšířené. Odhaduje se, že tento nápoj konzumuje denně jen v USA 108 milionů dospělých. Čísla světové spotřeby kávy budou jistě podstatně vyšší. V posledních desetiletích bylo realizováno 19.000 výzkumů v otázce vztahu mezi pitím kávy a zdravotním stavem člověka. Výzkumy ve své většině naznačují, že konzumace kávy má na naše zdraví vliv spíše prospěšný než škodlivý.

Některé výzkumy přinesly velmi závažné výsledky. Podle nich například pravidelné pití kávy snižuje riziko vzniku obávané Parkinsonovy choroby až o 80%. Dva šálky kávy denně mohou snížit riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, nemoci, která nejvíce na světě napadá občany České republiky, a to až o 25%. Výskyt cirrhosy jater se může konzumací kávy snížit až o 80%, na polovinu se při pití kávy snižuje pravděpodobnost vzniku žlučníkových kamenů.

Káva je oblíbena u sportovců a je prokázáno, že u nich oddaluje nástup únavy. Jenže sportovci mají tendenci řídit se heslem “když je jeden gram konkrétní látky prospěšný, dva gramy budou jistě prospěšnější” a nakonec se obvykle rozhodnou pro dávku pěti gramů. Zneužívání léků dnes představuje pro sport jedno z největších rizik. Je také důvodem, proč se každoročně od současného pojetí sportu distancuje stále více lidí. Na fotbalových hřištích dnes umírají mladí hráči a je téměř jisté, že za většinou těchto dramatických událostí je skryt doping. Protože káva hrála jistou roli v řadě úmrtí ve sportu, je většinou sportovních svazů řazena mezi látky zakázané resp. kontrolované.

Pití kávy se obecně nedoporučuje dětem. Některé výzkumy však prokázaly pozitivní vliv mírné konzumace kávy na vývoj a duševní výkonnost dětí. Jeden výzkum prokázal například snížený výskyt depresí u dětí, které pily denně kávu s mlékem. Protože jsou ale děti většinou velmi aktivní až hyperaktivní, nedomnívám se, že je pro ně káva nezbytným nápojem a držel bych se v tomto směru dosavadními zvyklostmi, tj. dětem kávu nepodávat.

Každý jev má rub a líc. Dosud jsem komentoval převážně pozitivní dopady konzumace kávy na lidský organismus. Je nutné zmínit i prokázané negativní vlivy pití kávy. Patří k nim nervozita, třes rukou, bušení srdce, zvýšená hladina cholesterolu a tím i nárůst rizika poškození cév. Káva se také nedoporučuje těhotným ženám, osobám s nemocným srdcem a jedincům ohroženým osteoporosou. U každého je ale negativní dopad konzumace kávy odlišný. Někdo může cítit zvýšenou nervozitu po první kávě, jiný až po desáté. Individuální vnímavost ke kávě je výrazná a proto se musí každý řídit reakcí vlastního těla spíše než nějakými zobecněnými závěry vědců. Lidé, kteří si dopřejí více šálků kávy denně, se tedy nemusí cítit jako provinilci proti dobrým mravům. Jejich tělo prostě reaguje na kávu jinak než je běžné u většiny populace.

Podle názoru odborníků obsahuje káva velké množství antioxidantů. Protože současné životní prostředí vystavuje lidský organismus značnému množství negativních vlivů, může každodenní konzumace kávy do jisté míry tyto vlivy eliminovat a pozitivně tak ovlivňovat naše zdraví.

Vědci svoje výzkumy uzavírají tradičním upozorněním, že výsledky mohou být ovlivněny neznámými faktory a že je nezbytně nutné jejich výzkumem zjištěná data ověřit dalšími studiemi. Přesto je možné si z dosavadních zjištění vzít ponaučení a pití kávy alespoň do jisté míry rehabilitovat.

Neznamená to samozřejmě, že budu celý den sedět u počítače a svoje zdraví ovlivňovat pouze zvýšenou konzumací kávy. Ani celá konvice černého moku nemůže nahradit pravidelné cvičení ve fitcentru, jehož prostřednictvím stimulujeme svaly, kosti, vazy, srdeční a plicní systém, povzbudíme metabolismus a zvýšíme výdej energie. Káva však může v našem denním režimu hrát jistou pozitivní roli. Doporučuji čtenářům stránky fitnet, aby v následujících letech pečlivě sledovali články o vlivu konzumace kávy na zdraví a výkonnost člověka. A řídili se v otázkách konzumace voňavého černého moku zdravým selským rozumem.


LITERATURA:

  1. KIRCHHEIMER, S. (2008): Coffee: The New Health Food? Plenty of health benefits are brewing in America’s beloved beverage. In.: WebMD, April, 15.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2008 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Dobré zprávy pro milovníky kávy

Co si pamatuji, bylo pití kávy spojováno s nedobrými dopady na zdraví. Nejvíce se tradovalo, že pijáci kávy si zadělávají na hypertenzi. A protože vysoký tlak krve má relativně vysoký počet obyvatel dnešního světa,...
více...
Dobré zprávy pro milovníky kávy

Jak ovlivnit hladinu cholesterolu?

Náš slovník se v posledních desetiletích rozšířil o spoustu nových slov. Většina z nás věnuje pozornost spíše termínům z oblasti techniky - učíme se používat video, Internet, mobily, faxy, DVD a notebooky. Kdo v tomto...
více...
Jak ovlivnit hladinu cholesterolu?

Hypertenzi nevyvolává káva. Ale vyvolává ji Cola.

Lékaři v posledních letech připouští, že známé faktory, ovlivňující zdravotní stav, nepůsobí  na všechny lidi stejně. Jisté vlivy mají podstatnější dopad na zdravotní stav mužů, jiné na zdraví žen. Jisté choroby...
více...
Hypertenzi nevyvolává káva. Ale vyvolává ji Cola.