travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Káva a hypertenze

Přes veškeré pokroky medicíny a farmakologie představují nemoci srdce pro život dnešního člověka největší hrozbu. U amerických mužů byl sice v posledních desetiletích zaznamenán pokles úmrtí na nemoci srdce, zato u amerických žen za stejné období počet úmrtí na tyto nemoci soustavně narůstá. Nemoci srdce dnes představují pro ženy „zabijáka číslo 1“, což podle výsledku výzkumů nestačilo zaznamenat zhruba 50% lékařů. Mnoho lékařů dnes ženy na rizika, spojená s onemocněním srdce, dostatečně neupozorňují a nesnaží se je vést k prevenci vzniku a rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Proto je nutné, aby každý člověk, a ženy zvláště, věnoval otázkám prevence vzniku onemocnění srdce zvýšenou pozornost. Aby omezil na minimum působení všech známých rizikových faktorů na svůj organizmus.

Hypertenze (vysoký krevní tlak) představuje stav, který velmi významně přispívá ke vzniku onemocnění srdce. Vysokým krevním tlakem trpí v současné společnosti stále více lidí. Podle odhadů odborníků trpí hypertenzí ohromujících 42,3 procent mužů a 31,1 žen v České republice. „Podle celosvětového výzkumu MONICA stoupl v rozmezí let 1998 - 2001 výskyt vysokého krevního tlaku u české populace ve věku 25-64 let o čtyři procenta. Předpokládá se, že trend je nadále vzrůstající“ (Stárková, 2007).

Za příčinu vzniku hypertenze se kromě genetických faktorů obecně považuje vysoká spotřeba soli, nedostatek pohybu, obezita a pití kávy. Proto se pití kávy někteří lidé úplně vyhýbají, jiní se alespoň snaží konzumaci kávy držet na úrovni jednoho až dvou šálků denně. Řídí se známým pravidlem „všeho s mírou“. Otázkou je, zda toto pravidlo má v oblasti prevence onemocnění srdce svoje opodstatnění. To se snaží posuzovat vědci. Protože hypertenze patří k nejvýznamnějším faktorům, podílejícím se na vzniku infarktu, sledují vědci jednotlivé aspekty jejího vzniku a rozvoje. Vědci v Holandsku se pokusili posoudit vztah mezi spotřebou kávy a rizikem vzniku hypertenze.

Podle výsledků jejich výzkumu zásada přiměřenosti v případě pití kávy neplatí. Alespoň ne pro ženy. Longitudinální studie přinesla překvapivé výsledky: ženy pijící hodně kávy denně po delší dobu měly nižší riziko vzniku hypertenze v porovnání se ženami, které svoji konzumaci kávy udržovaly na úrovni jednoho až tří šálků denně nebo pily kávu kratší dobu. Nejnižší riziko bylo zjištěno u žen, které kávu nepily vůbec. Riziko vzniku hypertenze v důsledku pití kávy tak vykazuje křivku obráceného písmene U. Největší riziko vykazuje mírná konzumace kávy. Nízké riziko pak abstinence od kávy a vysoká spotřeba této lahodné tekutiny. U mužů tento vzorec neplatil. Výsledky výzkumu, který vedl Dr. Uiterwaal (viz literatura),  byly presentovány v březnovém čísle časopisu „the American Journal of Clinical Nutrition.“

Názory na roli pití kávy se ve veřejnosti velmi liší. Mnozí potřebují ranní kávu aby se probrali a byli schopni „nastoupit“ do svého denního režimu. Také spotřeba kávy během dne se u jednotlivců významně liší. Někdo má neustále v provozu vařič kávy a každou chvíli si doplňuje svůj šálek.  Jiní, obvykle na radu lékaře, svoji spotřebu omezují na ranní šálek a jedno další příležitostné kafé během dne. Obecně se připouští, že káva zvyšuje krátkodobě i dlouhodobě hodnoty krevního tlaku. Proto lékaři hypertonikům kávu obvykle zakazují.

Posoudit skutečný vliv pití kávy na tlak krve si dali za cíl holandští vědci z University v Utrechtu. Do výzkumu zapojili 2.985 mužů a 3.383 žen. Průměrný věk sledovaných byl 40 let. Při zahájení výzkumu vyplnili všichni účastníci výzkumu dotazníky o svém zdravotním stavu, životních zvycích, pohybové aktivitě, stravě a konzumaci kávy. Museli uvést kolik šálků kávy denně konzumují, typ kávy (normální, překapávaná, instantní apod.), zda do kávy dávají mléko a zda používají cukr nebo jiný typ sladidla. Zároveň bylo provedeno základní zdravotní vyšetření. Podobné vyšetření bylo opakováno za 6 a za 11 let.

Hypertenze byla definována, ve shodě s mezinárodními normami, jako systolický tlak přesahující hodnotu 140 mm Hg nebo diastolický tlak převyšující hodnotu 90 mm Hg. Za hypertenzní byli považováni i ti účastníci výzkumu, kteří museli začít během výzkumu brát léky na snížení tlaku krve. Vědci zjistili, že nejnižší riziko hypertenze vykazovali muži i ženy, kteří kávu nepili vůbec. Paradoxně nižší riziko hypertenze v porovnání s lehkými pijáky kávy bylo zjištěno u žen, jejichž spotřeba kávy byla vysoká (více jak šest šálků kávy denně).  Mezi muži měli nepijáci nejnižší riziko, lehcí pijáci (jeden až tři šálky denně) riziko vyšší a silní pijáci (čtyři až šest šálků kávy a více denně) vykazovali riziko nejvyšší. Nalezen byl také vztah mezi věkem, hypertenzí a spotřebou kávy. Muži a ženy ve věku nad 39 let měli v porovnání s mladšími účastníky výzkumu systolický tlak krve vyšší o 0,35 mm Hg a o 0,11 mm Hg nižší diastolický tlak krve na každý šálek vypité kávy za den.

Na základě získaných výsledků se realizátoři výzkumu domnívají, že není nutné odrazovat pacienty s normální hodnotou krevního tlaku od pití kávy. Pití kávy nezvyšuje významně hodnoty krevního tlaku ani riziko onemocnění srdce. Tyto závěry jistě potěší milovníky kávy. Zbývá však připomenout, že výsledky různých výzkumů se velmi často naprosto liší. Za čas se mohou objevit výsledky jiných výzkumů, které v této otázce dojdou k diametrálně odlišným výsledkům. Výzkum také sledoval pouze vztah mezi konzumací kávy a hodnotami krevního tlaku. Nadměrné pití kávy však může mít negativní vliv na řadu jiných orgánů a orgánových systémů. Výše zmíněný přístup „všeho s mírou“ považujeme stále za nejpragmatičtější.

Podle výsledků řady výzkumů má na hladinu krevního tlaku velmi pozitivní vliv pravidelné cvičení. Dlouhou dobu se předpokládalo, že tento pozitivní vliv je omezen pouze na aerobní aktivity. Poslední výzkumy prokázaly jednoznačně pozitivní dopad na tlak krve i při posilování. Posilování má navíc na lidský organismus celkově komplexnější pozitivní vliv v porovnání s aerobními aktivitami. Na prvním místě je nutné zdůraznit jeho roli v prevenci sarcopenie. Proto každému, kdo má zájem udržet dlouhodobě svoje srdce v dobrém stavu, doporučuji pravidelnou návštěvu fitcentra resp. welness centra. V těchto moderních zařízeních můžeme vhodně kombinovat posilování, aerobní zátěž a případně i strečink. Pravidelné cvičení je v dnešních podmínkách nejefektivnější formou prevence hypertenze a tím i onemocnění srdce a cév.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. STÁRKOVÁ, K. (2007): Vysoký krevní tlak je tichý zabiják. In.: Aktuálně.cz. 
  2. UITERWAAL CSPM et al. (2007): Coffee intake and incidence of hypertension. In.: American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 85, No. 3, 718-723.
  3. OSTERWEIL, N. (2007): Coffee By the Bucket Better for Blood Pressure than By the Cup. In.:  MedPage, Today, March 23.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Je káva zdravá nebo nezdravá?

Většinu života jsem kávu nepil. Nevařil jsem si ji doma, nepil v práci, neobjednával v restauracích a odmítal jsem ji, když mi byla nabízena na různých schůzích, poradách a jednáních. Jinak řečeno, nechtěl jsem ji ani…

Více informací

Nápoje typu „cola“ pravděpodobně oslabují kosti žen

Pro budoucnost dnešní populace představuje řídnutí kostí jedno z největších ohrožení zdraví. Řídké kosti zvyšují pravděpodobnost vzniku zlomenin. Toto riziko navíc s rostoucí ochablostí svalů a zvyšujícím se věkem…

Více informací

Cvičení a pití tekutin

Americká společnost tělovýchovného lékařství má dobrý zvyk vydávat čas od času oficiální stanoviska k závažným otázkám vlivu tělesné zátěže na zdraví a zdatnost člověka. Sleduje přitom širokou škálu aspektů…

Více informací