Vitaminy - prospívají nebo škodí?

Na stránkách fitnet jsme nikdy nepropagovali nadměrnou aplikaci vitaminů jako prostředek pozitivního ovlivňování zdraví, zdatnosti a kvality života. Učební texty pro naše kurzy instruktorů fitcenter, zpracované naší britskou spolupracovnicí, se vyjadřují o doplňcích výživy velmi zdrženlivě a nabádají cvičící, aby ve snaze zlepšit svoje zdraví věnovali více pozornosti cvičení než výživě. Tento náš postoj se zdál ještě před pár lety nelogický a nesprávný. V poslední době se ale množí důkazy o tom, že jsme uvažovali správně. A že jsme studentům kurzů k získání kvalifikace „Instruktor fitcentra“, které od roku 1992 pravidelně organizujeme, předávali správné informace.

U nás došlo k dramatickému zvýšení konzumace vitaminů po roce 1989. Otevřela se dokořán vrata do světa a jimi se do naší země bez ladu a skladu navalilo vše to, co bylo ve svobodném světě běžné. To dobré i to zlé. Jenže někdy je nesnadné rozpoznat co je dobré a co nám časem spíše ublíží. Vitaminy, minerály, kreatin, karnitin antioxidanty a další doplňky se v posledních zhruba dvou desetiletích staly snadno dostupné a jejich spotřeba se mnohonásobně zvýšila. Zdálo se, že je vše v pořádku.

Zpočátku v laické i odborné literatuře převažovalo jednoznačně pozitivní hodnocení aplikace doplňků výživy. Zastánci doplňků tvrdili, že dnešní strava je nekvalitní, životní prostředí zamořené toxiny a nároky na duševní výkonnost jsou oproti minulosti enormní. Pro udržení tělesné a duševní kondice pak navrhovali masivní konzumaci vitaminů, minerálů a dalších chemických látek. Znělo to věrohodně a tak se mnoho lidí doporučeními řídilo. Na přelomu tisíciletí se ale začaly objevovat závažné informace, které na základě výsledků vědeckých výzkumů nabádaly konzumenty vitaminů a minerálů k opatrnosti. Jenže výrobci vitaminů dnes představují silnou lobby, a té se podařilo varování vědců přehlušit halasným vychvalováním pozitiv příjmu biologicky cenných složek potravy. Konzumace vitaminových doplňků se rozšířila hlavně mezi seniory.

Vědci se ale prvními neúspěchy nedali odradit a ve svých výzkumech pokračovali. Výsledkem jejich práce je 191stánkový materiál s názvem “Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases (Review)”, který v těchto dnech vydalo věhlasné nakladatelství JohnWiley & Sons. V tomto spisu dánští vědci presentují závěry z hodnocení 70 rozsáhlých výzkumů o vlivu antioxidantů a vitaminů na zdraví obyvatel.

Závěry zní děsivě. Neexistuje podle nich žádný důkaz, že konzumace těchto přípravků má sebemenší pozitivní dopad na naše zdraví. Jsou naopak jasné důkazy toho, že některé antioxidanty, například beta karoten, vitamin A nebo vitamin E mohou ve skutečnosti zdraví a život konzumentů ohrozit. Mohou jej zkrátit až o ohromujících 16%.

Zpráva nepopírá blahodárný dopad uvedených látek na naše zdraví. Pokud přijímáme vysoké množství antioxidantů v přirozené podobě, tj. v ovoci a zelenině, mají na naše zdraví prokazatelně pozitivní dopad. Diskutabilní je umělá forma daných látek, tedy ve formě doplňků výživy, které jsou nám nabízeny v každé lékárně a prodejně sportovních potřeb. Ve formě, která je pro nás nejpohodlnější. Vezmeme prášek a šup s ním do úst. A máme o zdraví postaráno. Jak dokazují dánští vědci v uvedeném materiálu, za toto pohodlné „dosahování zdraví“ pravděpodobně draze platíme - zhoršeným zdravím a předčasnou smrtí.

Výsledky uvedené meta analýzy výzkumů bychom měli brát vážně. Dr. Gluud  a jeho tým vybral nejvýznamnějších 70 studií, zabývajících se problematikou vztahu mezi antioxidanty a zdravím člověka. Těchto studií se účastnilo celkem 200.000 osob. Vědci zjistili, že doplňování stravy vitaminem A zvýšilo riziko úmrtí u zdravých účastníků výzkumů o 16%, doplňování vitaminem E o 7% a beta-karotenem o 4%. Současně nebyly shledány naprosto žádné doklady jakéhokoli pozitivního dopadu konzumace antioxidantů z pohledu prevence vzniku nemocí.

Vědci konstatovali, že “lidé v pokusných skupinách, jimž byly dodávány antioxidanty, vykazovali vyšší množství úmrtí než klidé ve skupinách, které dostávaly placebo”. Tento závěr sám o sobě by měl být podnětem pro politiky k tomu, aby se přehodnotil postoj k výrobě, propagaci a prodeji doplňků výživy. Jenže to asi nebude tak snadné. Je obecně známou skutečností, že významní politici jsou ekonomicky angažováni v řadě farmaceutických společností a v korporacích, vyrábějících doplňky výživy. “Potrefené husy”, tj. organizace zabývající se propagací, výrobou a prodejem antioxidantů okamžitě komentovaný výzkum napadly. Jak známo, “o peníze jde vždy až na prvním místě”.

Připomíná mi to reakci známého farmaceutického kolosu Merck na kritiku jeho výrobku VIOXX. Musely zbytečně zemřít desítky osob, než firma stáhla vražedný lék z trhu. Přitom již dříve se objevilo upozornění na podivné praktiky, doprovázející schvalování život ohrožujícího léku. Dnešní finanční kolosy jsou úzce propojené s politiky a představa, že se tito lidé dobrovolně vzdají svých pohádkových zisků, je naivní. Za báječné platy managementu bohužel platí nevinní lidé svými životy.

Představa, že budeme žít dnešním klasickým způsobem života a všechna rizika z tohoto patologického přístupu k životu smažeme hozením několika pilulek do hlavy, je naivní a hloupá. Pokud nezapojujeme do každodenní činnosti své svaly, dochází k jejich ztrátám. Pro tento jev byl koncem minulého století stanoven odborný termín “sarcopenia”. Ztráta svalů má za následek pokles hodnoty bazálního výdeje energie, řídnutí kostí a metabolické maladaptace, vedoucí dříve nebo později k závažným onemocněním. Podle vynikajícího odborníka profesora Evanse je sarcopenia „důsledkem hlouposti a lenosti“.

Organismus bude z přijaté potravy, včetně doplňků, využívat pouze onu část látek, které potřebuje pro svoji existenci a údržbu. Pokud přijmeme mnohonásobek konkrétní látky, musí tělo nevyužitelnou část vyloučit. Tím se vyčerpává a přetěžuje. Nemá pak dostatek času a energie na důležitější činnosti. V dnešní době není problémem nedostatek potřebných látek, ale jejich nadbytek resp. jejich nevyvážený příjem. Podle mého názoru lidé věnují otázkám stravy nadměrnou pozornost.

Co přitom podceňují, čemu věnují naopak nedostatečnou pozornost, je výdejová stránka metabolismu. Nedostatečně se pohybujeme a ztrácíme proto svaly. O stravě máme přečtené stohy knih, a přesto hledáme pracně další informace. V otázkách výdeje energie se přitom necháváme oblbovat tvrzením, že pro naše zdraví dostačuje půlhodinová pohodlná procházka pětkrát v týdnu. Nedávné výzkumy vědců jasně prokázaly, že ztráta rychlých svalových vláken, způsobená jejich neužíváním, má dalekosáhlé dopady na náš metabolismus.

Z výše uvedených faktů si musí soudný člověk vyvodit odpovídající správný závěr. Tím je zařazení posilování do svého denního programu. Posílit svoje svaly můžeme v dnešních podmínkách nejlépe ve fitcentru. Pokud víme jak správně cvičit a sestavíme si správný posilovací program, máme vyřešen problém se sarcopenií i se stravou. Pokud nemáme s cvičením ve fitcentru dostatek zkušeností, je vhodné zaplatit si služby osobního trenéra.


LITERATURA:

  1. PADDOCK, C. (2008): Vitamin Supplements Don’t Help You Live Longer, Study. In.: Medical News Today, April 16th.
  2. BJELAKOVIC, G, NIKOLOVA, D, GLUUD, LL, SIMONETTI, RG, GLUUD, C. (2008): “Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases (Review). The Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd.
  3. PRAŽÁK, E. (2008): Antioxidanty a úmrtnost. In.: Blog medicíny, výživy a sportu, Atlas.cz

Mohlo by vás zajímat

Cvičení se nebojte. Neublíží vám!

Jak nám přibývá let, ubývá nám obvykle sil a vitality. Snadněji se zadýcháme, občas v nás divně hrká, někdy se rozbuší srdce, tu a tak někde loupne a pak se pár dní musíme pohybovat opatrněji a rozvážněji. Nejhorší…

Více informací

Jdete také slepě na porážku?

Život přijímá většina z nás jako vzácný dar. Přináší nám kromě nevyhnutelných obtíží a nepříjemností - jako jsou například trhání nebo vrtání zubů, rozvod či vyhazov z práce - i mnoho příjemného a krásného.…

Více informací

Než začnete cvičit

Většina lidí nemusí před zahájením přiměřeného, citlivě sestaveného cvičebního programu navštívít svého lékaře a žádat jej o důkladnější zdravotní prohlídku. Toto není nějaké moje zbožné přání nebo…

Více informací