Jsou doplňky výživy prospěšné nebo nebezpečné?

Většina lidí žije v domnění, že problematika dopingu, tj. záměrné a vědomé konzumace látek zvyšujících výkonnost, je omezena na vrcholový sport. Ve snaze o dosažení zdatnosti a výkonnosti, která umožňuje uživit se sportem, se dnes stále více sportovců uchyluje ke konzumaci léků a jiných chemikálií. Ty ale mohou z dlouhodobého hlediska vážně narušit zdraví a naprosto zdevastovat kvalitu života. O sportování se dnes dá jen stěží mluvit jako o zdravém životním stylu. Proto se také stále více rozumných lidí od sportu distancuje. Nesledují stále agresivnější soutěže „chemických kreatur“ a od účasti na výkonnostním a profesionálním sportu odrazují svoje děti. Současně si ale lidé stále jasněji uvědomují, že právě v dnešní době výrazně roste význam pohybu při udržení zdraví a v prevenci nemocí. Cvičení ve fitcentrech se zdá být jedinou účinnou a bezpečnou formou prevence vzniku obezity, diabetu, metabolického syndromu, nemocí srdce a cév a dalších forem chronických poruch zdraví.

Ve fitcentrech tak pravidelně cvičí stále více lidí. Když se více lidí věnuje konkrétní činnosti, stávají se „trhem“. Kupují si konkrétní výrobky. Dá se na nich vydělat. Například rybáři si kupují udice a háčky. Čím více je rybářů, tím více firem se uživí výrobou a prodejem udic a háčků. Čím více firem vyrábí nebo prodává udice a háčky, tím ostřejší je mezi nimi konkurenční boj. Tím vynalézavější jednotliví výrobci resp. prodejci jsou ve snaze získat nové zákazníky. A v tomto boji se někteří z nich nechovají čestně. Snaží se zákazníky obelstít a získat jejich zájem i za tu cenu, že je podvádějí. Případně jim škodí.

Lidé, kteří navštěvují fitcentra, jsou dnes programově přesvědčováni, že pokud vlastní cvičení podpoří konzumací konkrétních doplňků výživy, budou jejich výsledky výraznější. Budou zdatnější, svalnatější, štíhlejší, zbaví se většího množství podkožního tuku a bude z nich doslova sálat vitalita a energie. Strava moderního člověka je obestřena řadou nejasností. Většina populace podvědomě cítí, že mají ve sféře výživy značné mezery. Jsme proto náchylní uvěřit neověřeným tvrzením výrobců a prodejců doplňků výživy. Svoji značně zanedbávanou stavu se proto snažíme vylepšit nějakým tím vychvalovaným produktem. Pokud cvičíme a vydáváme více energie, je nesnadné neuvěřit tvrzení, že naše strava musí být doplněna bílkovinami nebo alespoň vitaminy a minerály. A tak čím více lidí navštěvuje fitcentra, tím větší je trh, tím větší je konkurence, tím větší je nabídka. A tím roste i pravděpodobnost nelítostného konkurenčního boje, podvádění a okrádání zákazníků.
V roce 1990 uvedla firma „Syntrax Innovations” na trh produkt “Triax Metabolic Accelerator”. Podle tvrzení výrobce má jeho konzumace vést k zrychlení metabolismu. Výrobek se stal oblíbeným a jeho prodej se rychle zvyšoval. Ale již koncem roku se ukázalo, že důsledkem konzumace je u některých lidí porucha funkce štítné žlázy. Výrobek obsahoval složku “tiratricol”, odpovídající svým složením hormonu štítné žlázy. Konzumace doplňku snižovala přirozenou tvorbu tohoto hormonu, vedla k chronickému zvýšeni tepové frekvence, palpitacím (bušení srdce) a měla další negativní dopady na funkci srdce a cév. Výrobce přitom tvrdil, že se jedná o přirozenou látku a proto není nezákonné ji použít v doplňku výživy. Nakonec výrobce musel přípravek z trhu stáhnout a v mimosoudním vyrovnání zaplatit desítky milionů dolarů poškozeným konzumentům.

V roce 1994 byl po silném tlaku ze strany výrobců doplňků výživy přijat „Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA)“, podle nějž nemusí výrobci doplňků dokazovat účinnost svých výrobků a mohou při jejich výrobě používat přirozeně se vyskytující látky. Výrobci tak mohou uvádět na trh a reklamovat víceméně vše, co se jim zlíbí. Výsledky jsou natolik hrozivé a závažné, že Federal Drug Administration (FDA) musela v letošním roce přistoupit k zostření tohoto příliš benevolentního zákona. Podle materiálů FDA byl u jednoho ze čtyř doplňků výživy zjištěn nějaký problém. Testováno bylo více jak 1.900 druhů doplňků výživy, u každého byla posuzována jeho kvalita a čistota. Kontroloři například hodnotili výrobek „Nature‘s Plus Ultra Chondroitin 600”, který má údajně zlepšovat stav kloubů. Výrobce na obalu tvrdí, že přípravek obsahuje “vysoce potentní koncentrovanou, z pohledu kloubů nejúčinnější složku chondroitin”. Laboratorní analýza ukázala, že v přípravku nebyla ani sebemenší stopa podobné látky. Neradostně dopadla i analýza obsahu některých multivitaminových produktů. Celých 52 % kontrolovaných produktů nesplňovalo stanovená kritéria. Většina výrobků navíc obsahovala vysoké, zdraví nebezpečné množství olova. Firma „Vitamin Shoppe” musela proto stáhnout jeden ze svých multivitaminových produktů z trhu v lednu 2008.

Bližší šetření prokázalo, že na vině jsou často dodavatelé látek, používaných pro přípravu konkrétních doplňků výživy. Mnohdy se do výrobny navezou hromady pytlů a automaticky se předpokládá, že jejich obsah a kvalita přesně odpovídá popisu na dodacích listech. Výrobci podkladů obvykle dodávají “Certificate of Analysis”. Jenže nikdo obsah dodávky nekontroluje. Osvědčení o kvalitě tak může zpracovat a dodat každý, kdo má k dispozici počítač a tiskárnu. Některé zodpovědnější firmy si platí kontrolní orgány a pověřují je náhodnou kontrolou vzorků dodaných látek. Stav na trhu je dnes tak nezdravý, že FDA v červnu vydala nová nařízení, která musí dodržovat každý výrobce doplňků výživy. Podle nich musí každý výrobce sám testovat dodávané látky i vzorky svých výrobků a v případě zjištění nedostatků jej čekají tvrdé tresty.

Zatímco počet výrobců doplňků výživy se neustále zvyšuje, počty pracovníků státní kontroly se spíše snižují. Musíme si jasně uvědomit, že dnešní společnost nedokáže svoje občany spolehlivě ochraňovat. Zisky z prodeje doplňků výživy jsou tak vysoké, že není problém podplatit konkrétní kontrolory a bez rizik prodávat nekvalitní nebo zdraví nebezpečné produkty. Na trhu se za těchto podmínek neudrží slušní podnikatelé, kteří musí platit za kontrolu kvality a dodržují všechna doporučení. Prosperují ti, kteří do výroby nejméně investují a díky drzé reklamě mají vysoký odbyt. Pokud pak nesolidní producent namíchá do doplňku nějakou látku, která navozuje rychlé zlepšení, prodá více těchto produktů. Až se po letech ukáže, že doplněk způsobil zdravotní potíže, stáhne jej výrobce a nahradí jiným.

V posledních letech se zvyšuje počet případů, kdy se výrobce snaží získat na trhu výhodu tím, že se do výrobků vmísí látky, zvyšující jejich účinnost. Tak se do proteinových produktů dostávaly anabolické steroidy a jiné nebezpečné látky. Tyto nesmírně nebezpečné produkty se objevily opakovaně i na českém trhu. Pokud nějaká kontrolní stanice analyzuje konkrétní výrobek, nemusí takovou látku odhalit, protože ji ani nehledá. Čím více látek chceme ve výrobku kontrolovat, tím složitější a finančně náročnější daná kontrola je. Chris Lockwood, odborník v otázkách fysiologie sportu, konzumoval v devadesátých letech minulého století tehdy populární proteinový doplněk. Rychle se zvyšovala jeho síla, rostly svaly a snadno ztrácel tuk. Pak se ale začínaly objevovat divné zdravotní problémy, s nimiž si lékaři nevěděli rady. Po přerušení konzumace daného proteinového nápoje se stav stabilizovat. Později při náhodném hovoru s odborníky firmy, vyrábějící daný doplněk, se dozvěděl, že obsahoval „clenbuterol“, látku, používanou například při léčbě astmatu a který má i anabolický efekt. Přítomnost této látky nebyla samozřejmě na obalu přípravku uvedena.

V květnu tohoto roku doporučila FDA Američanům, aby nekonzumovali dva přípravky, a to „True Man” a “Energy Max”. Při jejich chemické analýze byly prokázány “nedeklarované analogové ingredience”. Analogy jsou definovány jako “ látky chemicky podobné struktuře léků”. V přípravku “True Man” byly nalezeny analogy látky “sildenafil”, který je aktivní složkou Viagry a přípravek “Energy Max” obsahoval analogy látky “vardenafil”, aktivní složky Levitry. Tedy léků na zvýšení potence. Tyto látky se tak dostávaly do organismu konzumentů bez jejich vědomí a mohly negativně ovlivnit jejich zdraví. Mohlo například dojít k život ohrožující interakci s jinými léky, které konkrétní konzument s vědomím lékaře bral.

Jedno speciální nebezpečí pro občany zemí českých. Pokud je v USA, zemi s největší výrobou i spotřebou, nějaký doplněk zakázán po prokázání nebezpečných následků, není obvykle jeho zásoba zničena. Je exportován do Evropy, a zvláště do postkomunistických zemí, a zde prodáván pod cenou. Výrobce tak nepřijde o své peníze. Škody na zdraví konzumentů z chudších zemí, do nichž stále ještě musíme řadit Českou republiku, mohou dosáhnout děsivých rozměrů.

Každý si na otázku o prospěšnosti či rizicích konzumace doplňků výživy musí odpovědět sám. Správné rozhodnutí předpokládá, že vidíme dál, než na špičku vlastního nosu. Život v současném světě může být dlouhý a kvalitní. Můžeme si jej ale snadno zničit chybnými rozhodnutími. Nebo rozhodnutími, před kterými nemáme k dispozici dostatek správných informací. Musíme si jasně uvědomit, že v každé oblasti lidské činnosti jsou lidé solidní i podvodníci.

Pokud se rozhodneme pro nákup nějakého výživového doplňku, měli bychom dát přednost některé značkové prodejně. Případně lokálnímu výrobci, který pracuje s malým kolektivem zaměstnanců a má nad výrobou plnou kontrolu. Který po zjištění nedostatků v dodávce ingrediencí může bez finančních ztrát rychle změnit dodavatele. Zásadně bychom neměli doplňky kupovat na tržnicích a z jiných nekvalitních zdrojů.

Sebelepší a sebekvalitnější doplněk výživy je stále jen „doplněk“. Nemá nahrazovat, ale doplňovat kvalitní, zdravou výživu. Základ zdraví je v současném obesogenním prostředí v pravidelném cvičení a zdravé stravě. Konzumaci doplňků výživy si má proto každý důkladně promyslet a je rozumné ji omezovat na co nejkratší období.


LITERATURA:

  1. BJELAKOVIC, G., NIKOLOVA, D, GLUUD, LL, SIMONETTI, RG, GLUUD, C. (2008): Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases (Review). The Cochrane Library 2008, Issue 2, JohnWiley & Sons, Ltd.

  2. HOLLENSTEIN, J. (2007): Understanding Dietary Supplements. Jackson, University Press of Mississippi.

  3. O‘CONNELL, J. (2008): Beyond Balco: The Untold Dietary Supplement Scandal.


UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010  PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

 

Mohlo by vás zajímat

Boomeritis

Populace stárne a tloustne. Obecně se snižuje zdatnost a výkonnost obyvatel většiny zemí světa. Současně se zvyšuje výskyt chronických neinfekčních chorob. Takových, které se nedají vyléčit. Jejichž zhoršování můžeme…

Více informací

Pomohou proti obezitě léky?

Začátek třetího tisíciletí přinesl lidstvu nečekaný problém. Tím problémem je obezita. Nadměrné nakupení zásob energie v lidském těle. Energie uložená v podobě zásobního cukru glykogenu je jednoznačně omezená na zhruba…

Více informací

Zdraví v krabičce

Dnes je taková doba, že každý chce být v balíku. Vydělat co nejrychleji co nejvíce. Být zdravý a vitální. Užívat si života. Přitom žijeme v období “informačního smogu”. Každý den se na nás valí nové a nové…

Více informací