Zdraví

Posilování snižuje riziko rozvoje diabetu u obézních dětí

Svět se rychle mění. V mnohém k lepšímu. Jiné změny jsou ale prokazatelně negativní až život ohrožující. K největším hrozbám dneška, pramenícím ze změněných podmínek života, se začíná všude na světě řadit…

Více informací

Poradenství může zabránit vzniku diabetu

Podle názoru Světové zdravotnické organizace WHO žijeme v „obesogenním“ prostředí. Vinou výrazného nedostatku pohybu a chronického nadbytku potravy, charakterizujících převažující životní styl dneška, dochází u většiny…

Více informací

Pohyb nebo dieta?

V poslední době se na webu často setkávám s články, které doporučují v zájmu zvýšení zdraví a prodloužení života omezit příjem potravy. Výzkumy, prováděné na muškách a na myším prokázaly, že pokud byl pokusným…

Více informací

Cvičení zlepšuje stav kloubů

Jistě jste se již setkali s názorem, že cvičení až zase tak zdravé není. Že pokud sportujeme, “na stáří” si to odskáčeme. Budeme mít zničené klouby, poškozené chrupavky, bude na nás viset kůže, budeme trpět bolestmi…

Více informací

Diabetes negativně ovlivňuje plodnost mužů

Diabetes byl v minulosti nepříliš rozšířenou chorobou. Průměrný věk obyvatel se v minulých staletích a tisíciletích pohyboval v rozpětí 25-47 let. Lidé byli obvykle štíhlí až hubení, protože se denně mnoho hodin…

Více informací

Pohybová pasivita dětí převažuje doma i ve škole

Před poměrně nedávnou dobou byly ulice méně využívány auty, zato více lidmi a hlavně dětmi. Na ulicích se hrával v zimě hokej, v létě fotbal, vybíjená nebo se zde skákalo přes švihadla. Mladíci a dívky trávili spoustu…

Více informací

Ženy se musí více věnovat svému srdci

Dlouhá léta se v souvislostí s nemocemi srdce hovořilo výhradně o mužích. V hojně používaném testu z osmdesátých let se riziko onemocnění srdce hodnotilo z pohledu pohlaví takto: 1 bod - žena ve věku pod 40 let, 2 body -…

Více informací

Obezita a těhotenství

Obezita je důsledkem dlouhodobější pozitivní energetické bilance. Do našeho organismu dodáváme více energie než jí tento systém potřebuje pro zajištění svých standardních potřeb. Energie se nedá zničit. Tělo ji proto musí…

Více informací