Obezita a těhotenství

Obezita je důsledkem dlouhodobější pozitivní energetické bilance. Do našeho organismu dodáváme více energie než jí tento systém potřebuje pro zajištění svých standardních potřeb. Energie se nedá zničit. Tělo ji proto musí uložit ve formě zásobních tuků. Obezita postihuje stále vyšší počet dětí. Chlapců i dívek. Z dívek vyrůstají mladé ženy. Mladé ženy se vdávají a přichází do jiného stavu. Obezita matky může mít negativní dopad na její zdraví i na zdraví očekávaného dítěte. Negativní dopady obezity matky mohou působit nejen v dětství, ale i v dospělosti.

V dnešní době je nesnadné udržet hmotnost v optimálním rozpětí. Chronický nedostatek pohybu v kombinaci s všudypřítomnou nabídkou lákavé stravy má dopad na stále širší počet obyvatel průmyslově vyspělých států světa. Počty obézních se prudce zvyšují zvláště v posledních desetiletích. A nejrychleji se zvyšuje množství zásob tuku u dětí. Jak jednou obezita vznikne, je nesnadné ji odstranit. Proto přibývá žen, které trpí obezitou již na samém počátku reprodukční fáze svého života. A lékaři jednoznačně prokázali, že obézní matky mají více potíží během těhotenství, že obezita matky je příčinou většího výskytu zdravotních poruch u narozených dětí.

Pokud již otěhotní obézní žena, je jí lékaři doporučováno, aby se snažila udržet nárůst hmotnosti během těhotenství v rozpětí 7,0-11,0 kg, tedy na nižší úrovni než u žen, které jsou na začátku těhotenství štíhlé. Vede je k tomu zjištění, že u dětí obézních matek je vyšší výskyt defektů nervového systému, vrozených srdečních vad a dalších nemocí. Obézní ženy také nesnadno ztrácí hmotnost, kterou po početí nabraly. Proto by se neměla během těhotenství jejich hmotnost příliš zvyšovat.

Nyní se objevily  názory, že obézní ženy nejen nemusí během těhotenství zvyšovat svoji hmotnost, ale mohou dokonce v této citlivé fázi života hubnout. Tvrdí to například profesor Raul Artal, MD., předseda gynekologické a porodnické části lékařské fakulty University v Saint Louis, autor mnoha knih a článků o těhotenství a cvičení v těhotenství. Vychází z výstupů výzkumu, který sledoval průběh a výsledky těhotenství u 96 obézních žen. Ženy si mohly zvolit jednu ze dvou možností: 1.) buď pouze omezit příjem potravy nebo 2.) mírně omezit příjem potravy a současně zvýšit výdej energie cvičením (chůze po dobu 20 minut po každém jídle resp. jízda na stacionálním kole, většinu dní v týdnu).

Zhruba polovina žen z cvičební skupiny udržela nebo mírně snížila během těhotenství svoji hmotnost.  Ve skupině, která pouze snížila přívod energie čtyři z pěti žen během těhotenství nabraly na váze. Jak ukázaly výsledky výzkumu, ženy, které udržely stabilní hmotnost, nebo dokonce během těhotenství mírně zhubly pomocí cvičení, vykázaly méně těhotenských a porodních komplikací v porovnání s ženami, které jen omezovaly přívod energie (držely dietu). Cvičící ženy porodily děti normální hmotnosti, se kterými měli lékaři méně starostí.

Znamenají ale tyto výsledky, že mají obézní ženy během těhotenství omezovat stravu, cvičit a hubnout? Přes přesvědčivé výsledky daného výzkumu je příliš brzy doporučovat všem silnějším těhotným ženám omezit stravu a cvičit. Tvrdí to odborník v oboru práv ve zdravotnictví  Christopher Glantz, MD, MPH. z University v Rochesteru, N.Y.. Namítá, že výzkumná skupina Dr. Artala byla příliš malá a specifická, takže z výsledků nelze dělat paušální závěry. Připouští ale současně, že je potřebné přezkoumat současná doporučení, podle nichž mají i obézní ženy během těhotenství nabrat zhruba 7,0-11,0 kg. Podle jeho názoru se děti vyvíjí dobře, ať již obézní matky naberou během těhotenství 0,1-11,0 kg. Problém může nastat jen u žen s výraznou obezitou.

Dr. Artal je propagátorem cvičení žen v těhotenství, a zvláště podněcuje ke cvičení ženy obézní. Tvrdí, že cvičení je během těhotenství prospěšné a bezpečné. Snaží se vyvrátit předsudek, podle nějž má žena v těhotenství jen odpočívat, moc se nehýbat a přejídat se. Tvrdí, že chůze přiměřenou rychlostí a vhodný výběr nízkokalorické stravy jsou prospěšné bez ohledu na to, zda je nebo není daná žena těhotná. Těhotná žena se má svobodně rozhodnout, jak se bude během těhotenství chovat. Těhotenství není ani vězení, ani čas, kdy se má jíst za dva.

Jak jsem na této stránce již několikrát opakovali, množství zásob tuku musíme mít celý život pod kontrolou. Není při tom nutné každý den stát na váze a podléhat nějaké panice. Svět je plný zrcadel a výkladních skříní, v nichž můžeme zachytit svůj obraz. Pokud vidíme, že se nějak “zvětšujeme”. máme zkontrolovat svoji hmotnost na váze. Můžeme se přitom řídit tzv. Brockovým vzorcem. Podle něj nemá naše hmotnost překročit číslo, které získáme odčtem čísla 100 od své výšky. Muž vysoký 180 cm má vážit maximálně 80 kg, žena vysoká 165 cm nemá vážit více jak 65 kg. Hmotnost lze kontrolovat množstvím stravy. Jakmile s naše hmotnost blíží uvedené hranici, měli bychom mírně omezit příjem stravy.

Daleko významnější je z pohledu kontroly hmotnosti cvičení. A u žen má cvičení dvojnásobný význam. Průměrná štíhlá žena ve svém těle má zhruba 20%-25% tuku, průměrný mladý muž zhruba 10%-15% tuků. Muž má průměrně v těle 35-45 kg svalů, žena jen 20-25kg svalů. Proto se ženy musí aktivně starat o svůj pohybový systém. Pokud se nedostatečně pohybujeme, ztrácíme svaly. Ztráta svalů vede neodmyslitelně k poklesu bazálního výdeje energie. Čím méně máme svalů, tím nižší je naše šance zbavit se nadbytečných tuků. Cvičení zpevňuje tělo, urychluje odvod mízy z tkání a tím je očišťuje.

Ideální je pro ženy cvičení ve fitcentru. Umožňuje citlivě upravit zátěž tak, aby organizmus stimulovala, ale nepřetěžovala. Ženy, zvláště mladé, uvažující o početí, by měly průběžně ovlivňovat stav svého těla, udržovat vysoké množství svalů a optimální množství zásob tuku. Snažit se hubnout během těhotenství považuji, přes doporučení Dr. Artala, za nevhodné a riskantní. Každá zodpovědná žena se má snažit o to, aby otěhotněla v okamžiku, kdy je ve výborném fyzickém a psychickém stavu. A na tom je potřeba dlouhodobě pracovat. Pokud se 165 cm vysoká žena, vážící 80 kg rozhodne hubnout, čeká ji dlouhé a náročné období, v němž musí zásadně zvýšit výdej energie a vhodně snížit její příjem. Musí počítat s tím, že návrat k normální hmotnosti může trvat více jak rok.

Mladé ženy mají cvičit. Otázce udržení optimální hmotnosti musí věnovat více času, než mladí muži. A udržet dlouhodobě optimální hmotnost je dnes bez cvičení nemožné. Ve fitcentru ženy naučí cvičit osobní trenéři nebo fitness konzultanti. Jejich rady mohou podstatně prospět nejen postavě mladých žen, ale i budoucnosti jejich dětí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

 1. ARTAL, R, WISWELL, RA, DRINKWATER, BL. (1991): Exercise in Pregnancy. 2nd ed. Baltimore, Md: Williams & Wilkins.
 2. ARTAL, R. (1999): Exercise during pregnancy: Safe and beneficial for most. In.: The Physician and Sports Medicine; 27(8).
 3. BAETEN, JM, BUKUSI, EA, LAMBE, M. (2001):  Pregnancy Complications and Outcomes Among Overweight and Obese Nulliparous Women. In.: Am J Public Health.; 91:436–440.
 4. BELL, BB, DOOLEY, P,  (2006): Exercise in Pregnancy. The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Statement No. 4.
 5. CARLSON, B,  PARRISH, D. (1998): Exercising During Pregnancy: What to Tell Your Patients. How much is beneficial? When can it endanger the fetus? In.: Women Health Primary Care ; 1(2):171-179.
 6. DAVIES, GAL.; WOLFE, LA.; MOTTOLA, MF.;  MacKINNON, C. (2003). Joint SOGC/CSEP Clinical Practice Guideline: Exercise in pregnancy and the postpartum period. Can. J. Appl. Physiol. 28(3): 329-341.
 7. DAVIES, GAL. et al. (2003): Exercise in Pregnancy and the Postpartum Period. Joint SOGC/CSEP Clinical Practice Guideline. In.: JOGC, June.
 8. DOHERTY, DA, MAGANN, EF, FRANCIS J, MORRISON, JC, NEWNHAM, JP. (2006): Pre-pregnancy body mass index and pregnancy outcomes. In.: International Journal of Gynecology and Obstetrics, 95, 242–247.
 9. DeNOON, DJ. (2007): Can Pregnancy Weight Loss Be Good? For Obese Women, Losing Weight During Pregnancy May Help Baby’s Health. In.: WebMD Medical News, 14. června.
 10. GLANTZ, LH. (2000): Pregnancy and Informed Consent to Research, In.: Journal of the American Medical Women’s Association, 263-264.
 11. HARRIS, GD. (2005): Exercise and the Pregnant Patient.  A clinical overview. In.: Women’s Health in Primary Care, Vol. 8, No. 2/March. 
 12. NORTON, A. (2007): Obese pregnant women can safely lose weight. In.: Reuters Health, 19. června.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Matka může ovlivnit kompozici těla novorozence

Snad každá žena chce být matkou. Každá matka chce, aby její děti byly zdravé a zdárně se vyvíjely. Mnohé budoucí matky však věnují více času přípravě výbavičky, úpravě dětského pokojíčku, výběru krásného kočárku…

Více informací

Obezita ohrožuje těhotenství

Těhotenství je označováno za jedno z nejkrásnějších období života ženy. Pokud dojde k početí v situaci, kdy je žena zdravá a plně výkonná. snáší většinou zátěž “jiného stavu” bez výrazných obtíží. Pokud má…

Více informací

Obezita, těhotenství, diety

V posledních desetiletích se významně změnilo postavení žen ve společnosti. V jejich důsledku se ženy  stále častěji snaží získat kvalitní vzdělání a poté dosáhnout významného postavení v zaměstnání. Dříve se…

Více informací