Zdraví

Svaly nad zlato

Jednou z nejvýznamnějších charakteristik naší doby je bezprecedentní prodlužování průměrné délky života. Jinými slovy - máme velmi vysokou naději žít podstatně déle než naši předkové. Například ještě v roce 1900 se…

Více informací

Brání spánek vzniku dětské obezity?

Způsob života se v posledním půlstoletí výrazně změnil. Snížily se fyzické nároky ve většině povolání. To se projevilo nižším výdejem energie během tradiční pracovní doby. Snížil se počet aktivit typu cvičení…

Více informací

Nemoci srdce ohrožují ženy

Dlouhá léta se tvrdilo, že nemoci srdce ohrožují výhradně muže. Proto se pozornost lékařů soustředila především na léčbu těchto nemocí u mužů. Výzkumy byly zaměřeny na muže, stejně jako metodika chirurgických zákroků…

Více informací

Cvičení a stav mozku

Cvičení nemá pouze velmi příznivý vliv na stav svalstva a nepředstavuje pouze nejúčinnější prevenci vzniku diabetu, onemocnění srdce a některých nádorových chorob. Výsledky nových vědeckých výzkumů dokazují, že cvičení…

Více informací

Zastavte problémy dříve než nastanou

Délka života člověka se za posledních sto let prodloužila více, než za předchozích 5000 let. Zatímco u obou pohlaví dosahovala průměrná délka života v roce 1900 zhruba 47 let, v roce 2000 to bylo přes 80 let pro ženy a 78…

Více informací

Nikdy není pozdě začít cvičit

Z našeho světa zmizela namáhavá fyzická zátěž. Abychom dokázali v dnešním světě přežít, nemusíme - na rozdíl od naších předků - tvrdě pracovat. Většina dnešních povolání nás zatěžuje spíše psychický než…

Více informací

Prevence poruch kloubů musí začít ve středním věku

klouJsme svědky epidemie obezity. Každým rokem se ve svém okolí můžeme setkat s rostoucím počtem osob, které neumí efektivně kontrolovat svoji hmotnost. Obezita a nadváha mají na naše zdraví neblahý dopad. Zvyšují…

Více informací

Je možné ovlivnit riziko vzniku diabetu?

Nedávno proběhla tiskem, rozhlasem a televizí zajímavá zpráva. Nebo spíše děsivá zpráva. Celé 3 miliony občanů této země je možné zařadit do kategorie osob trpících metabolickým syndromem. Jinak řečeno u uvedených lidí…

Více informací