Zdraví

Plodnost a hmotnost

Pro ženy představuje těhotenství a mateřství nejvýznamnější a často i nejkrásnější fázi jejich života. V posledních letech jsme však v průmyslově vyspělých zemích svědky obecného poklesu porodnosti. Tento jev má…

Více informací

Vysoký krevní tlak zabíjí

Hypertenze – vysoký krevní tlak – se již dlouhá desetiletí řadí k nejzávažnějším rizikovým faktorům onemocnění srdce a cév. Hypertonici mají podstatně zvýšenou pravděpodobnost nejen vzniku obávaného infarktu myokardu,…

Více informací

Cvičení a rakovina prsu

Mladé dívky dnes s oblibou nosí krátká trička a ukazují tak světu oblast pasu v její plné kráse. Jsou zjevně přesvědčeny o tom, že oslňují muže jakéhokoli věku svými rozvíjejícími se vnadami. Mnohdy ale kolemjdoucí,…

Více informací

Děti a pohyb

Děti a pohyb Kvapem se blíží léto a s ním i pobyt na pláži nějakého rybníku, přehrady, v lepším případě moře. A to je pro mnohé impuls pro kritické zhodnocení stavu vlastního těla, které bylo z větší části…

Více informací

Musí být děti obézní?

“Obezita” je výraz pro nadměrné nahromadění tukových zásob v organismu. Vzniká primárně jako důsledek porušení rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Energie, vstupující do uzavřeného systému, musí být tímto…

Více informací

Sebevražda pohodlím

Sebevražda v užším slova smyslu je chování zaměřené k násilnému ukončení vlastního života. Obvykle se lidé k sebevraždě rozhodnou v nějaké mimořádně stresové situaci, v tíživém postavení, pod vlivem negativních…

Více informací

Zdraví a léky

Žijeme v době, v níž jsme doslova zavaleni informacemi. Pravdivými i nepravdivými. Je na nás, které z nich si vybereme. Kterým uvěříme. Které přejdeme mávnutím ruky a podle kterých se budeme řídit. Při trošce…

Více informací

Nadváha a obezita zvětšují srdce dětí

Poškozování srdce probíhá souběžně s nárůstem tukových zásob.  Negativní  vliv nadměrné hmotnosti na zdraví tak můžeme zaznamenat již u „buclatých“  adolescentů. Proto je nutné pravidelně sledovat obézní děti…

Více informací