Musí být děti obézní?

“Obezita” je výraz pro nadměrné nahromadění tukových zásob v organismu. Vzniká primárně jako důsledek porušení rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Energie, vstupující do uzavřeného systému, musí být tímto systémem spotřebována. Nevyužitá energie se ukládá do zásob. Miliony let převažovaly v životě lidí podmínky, při nichž byl přívod energie chronicky nízký, nejistý a nepravidelný, výdej energie byl naopak značný, nevyhnutelný a všudypřítomný. Obézních lidí bylo málo, naopak časté byly nemoci z nedostatku stravy. Lidé nezřídka umírali hlady. Nejen jednotlivci, ale často celá společenství. Přišly záplavy, neúroda, dlouhá zima - a holý život byl ve vážném ohrožení. Zvýšené zásoby tuku v těle, definované dnes termínem “obezita”, byly výjimečné, nezvyklé.Doby se mění a na značné části zeměkoule poklesly požadavky na habituální výdej energie, současně globálně převládla snadná dostupnost zdrojů energie. Obezita dnes ohrožuje i obyvatele zemí, v nichž donedávna lidé umírali hlady.

Nejvíce jsou ohroženy děti. Jejich schopnost řídit se při volbě množství pohybu a stravy soudností a rozumem, hlavně pak plně ovládat svoji chuť k jídlu, je nízká. Navíc jsme jim vytvořili naprosto neuvěřitelné množství přitažlivých a tedy nesnadno odolatelných forem pasivního trávení volného času. Výsledkem této nepřirozené struktury podnětů vnějšího prostředí je pandemie dětské obezity.

Ve většině zemí světa roste obezita dětí neuvěřitelným tempem. Za poslední desetiletí se udává nárůst mladých tlouštíků o deset procent. V tisku se objevují fotografie, nad kterými zůstává rozum stát. Obludně obézní dětičky, rozvalené na zadních sedadlech pohodlných automobilů, konzumující energeticky hutné potraviny a tekutiny.

Situace je tak vážná, že se jí zabýval i senát nejbohatší země světa. Předseda presidentova výboru pro sport a zdatnost prohlásil, že pokud nedojde k zásadním změnám chování současné mládeže, budou dnešní děti umírat ve středním věku na nemoci, kterými ještě nedávno trpěli lidé až ve věku nad 70 let. Děti budou umírat dříve než jejich rodiče.

Musí být děti obézní? Samozřejmě nemusí! Nikdy nebyly. Děti byly štíhlé, hubené nebo vychrtlé. Samá ruka a noha. Měly dostatek přirozeného pohybu, měly v rámci rodiny své povinnosti, které si musely splnit. Až pak se začínalo mluvit o jejich “právech”.

Děti žijí v nepřirozených podmínkách. Nedostatečně se pohybují. Pokud se pohybují, jde většinou spíše k nárazové aktivity, různé soutěže, při nichž krátkodobě přetíží až poškodí svůj organismus a obvykle si i vytvoří na základě nepříjemných, bolestivých zážitků trvalou nechuť k jakékoli fyzicky náročnější činnosti.

Své první články o pozitivním vlivu posilování na dětský organismus jsem psal někdy v polovině sedmdesátých let. Na školeních trenérů jsem přednášel o zásadách bezpečného posilování dětí již v roce 1977. Dlouhá léta jsem se setkával s odmítáním svých tvrzení o vhodnosti a bezpečnosti posilování dětí. Ještě v roce 2000 na konferenci “Sport v příštím tisíciletí” jsem si musel po vyslovení podpory posilování dětí vyslechnout „kázání“ o tom, jak mohou děti posilovat jen s vlastní hmotností, jak se musí hlavně procházet v přírodě.

Děsivý nástup obezity dětí v USA přinutil vědce hledat postupy zpomalení či zastavení tohoto zničujícího trendu.  A hle - vědci objevili Ameriku! V roce 2005 na 52. výročním jednání Americké společnosti tělovýchovného lékařství, presentoval Dr. Chris M. Holian výsledek studie, která jasně prokázala pozitivní vliv posilování na kompozici těla, množství svalů, velikost síly a celkové zdraví obézních dětí. Ještě donedávna okupoval oblast cvičení obézních dětí neopodstatněný, nesprávný názor, že obezity se postižení nejlépe zbaví aerobní aktivitou.

Zpráva má podle mne jistý nedostatek. Opět je presentována jako jistá nesmělá obrana posilování. Autoři se za svůj názor téměř omlouvají, ujišťují rodiče, a své kolegy lékaře, že posilování je bezpečné a prospěšné a není tudíž jediný důvod v něm dětem bránit nebo je dokonce před ním chránit. Zdůrazněna je přitom stará, naprosto logická podmínka - program má sestavit člověk, který se dokonale v oblasti posilování dětí vyzná. V našich kurzech instruktorů fitcenter již od roku 1992 předáváme studentům obsáhlé a naprosto detailní informace o cvičení a posilování dětí.

Pokud mají v dnešním světě rodiče zájem o zdravý vývoj svých potomků, musí je včas přivést do fitcentra a naučit je bezpečně posilovat. Jednou vzniklé zvýšené zásoby tuku se nesnadno odstraňují. Tělo přistupuje ke změnám vnitřního nastavení nerado a obvykle až pod dlouhodobým tlakem. Pokud je tělo dítěte deset let vystaveno jistým vlivům, provede konkrétní změny. Pokud chceme nastavení změnit, musíme jeho systém vystavit opět dlouhodobému vlivu jiným směrem. Čím hlouběji konkrétní dítě klesne, tím namáhavější je pak cesta zpět k normě. K nastavení, zamýšleném a preferovaném přírodou.

Posilování dětí je bezpečné, prospěšné a v současných podmínkách života naprosto nezbytné. Mělo by být pojímáno jako “povinnost”. Kdo to nepochopí, svým dětem škodí. Kdo se stará jen o duševní vývoj dětí, ale nevytváří tlak na rozvoj tělesný, svým potomkům ubližuje. Vytváří podmínky pro to, aby zemřely dříve, než on.

LITERATURA:

  1. ACSM News (2005): Obese Children Benefit form Resistance Exercise. June 1

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Obezita a teplota prostředí

Někteří odborníci považují za možnou příčinu prudkého vzestupu obézních změnu teploty v našich obydlích. Lidé v dávných dobách neměli dokonale utěsněná okna a dveře, neměli kvalitní cihly a izolace na svých…

Více informací

Jsme tlustí? A je obezita větší problém než jsme se dosud domnívali?

Dnes je divná doba. Ještě relativně nedávno se v každé oblasti lidské činnosti vědci shodli na nějakém názoru. Vznikl dokonce výraz, který takovou širokou shodu označuje. Je jím “konsensus”, a slovník cizích slov jej…

Více informací

Svaly chybí již novorozencům

Na stránkách fitnet již téměř deset let upozorňujeme čtenáře na nebezpečný trend v moderní společnosti. Tím je pozvolná ztráta svalové hmoty (sarcopenia). Jakmile se sníží množství svalové hmoty, snižuje se souběžně…

Více informací