travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Nadváha a obezita zvětšují srdce dětí

Poškozování srdce probíhá souběžně s nárůstem tukových zásob.  Negativní  vliv nadměrné hmotnosti na zdraví tak můžeme zaznamenat již u „buclatých“  adolescentů. Proto je nutné pravidelně sledovat obézní děti a ovlivňovat jejich stav ještě dříve, než nastanou katastrofické změny k horšímu. Podkladem pro toto prohlášení jsou výsledky rozsáhlé studie “The Strong Heart Study” (SHS), zjišťující dopad známých rizikových faktorů na stav srdce a cév v Arizoně, Oklahomě a Jižní Dakotě.

Vědci sledovali vztah mezi stavem tukových zásob a zdravím srdce a cév u 4549 členů indiánských kmenů. Jde o populaci, v níž se vyskytuje velké množství obézních osob. Výzkumu se účastnilo i 460 mladých lidí ve věku 14let (245 dívek a 215 chlapců). Vědci pomocí ultrazvuku a dalších neinvazních metod posuzovali velikost, tvar a funkční stav srdce účastníků výzkumu.

Při porovnání se stejně starými kontrolami normální hmotnosti se ukázalo, že stěna levé komory, jak u adolescentů s nadváhou tak i obézních, byla větší a těžší a vykazovala znaky zhoršené funkce. Poruchy se nedaly vysvětlit pouze zvýšeným krevního tlakem. Výsledky jasně prokázaly, že již u adolescentů (průměrný věk 18 let) dochází dosud neznámým mechanismem k závažným změnám srdce (hypertrofie levé komory, zvýšený hemodynamická zátěž).

Hlavní sdělení z výzkumu je zhruba takové: “Jakmile se v těle nakupí nadměrné množství tukových zásob, nějaký dosud neodhalený mechanismus vede ke zvýšení velikosti srdce a tloušťky jeho stěn. Tyto změny se nedají vysvětlit zvýšeným tlakem krve. Nadbytečná, nefunkční hmotnost srdeční tkáně, neodpovídající jeho namáhání, zároveň vede ke zhoršení kapacity srdce vytlačit do oběhu potřebné množství krve a také rozšířit svůj objem natolik, aby mohla být přijata krev, vracející se z periferie”. Tato slova použil Giovanni de Simone, M.D., F.A.C.C. z University Hospital School of Medicine v Naples, Itálie. 

Podobné výsledky byly získány i v předchozích studiích, posuzujících vliv obezity na bělochy a černochy. Proto nelze výsledky omezovat jen na komunitu amerických Indiánů. Amerika se stává zemí tlouštíků a nadměrná hmotnost sebou nese významná rizika pro zdraví. Je nutné sledovat již mladé lidi a zahájit jejich léčbu před tím, než se stav stane nekontrolovatelným. Je nutné najít hranici, za níž již obsah tuku v těle ohrožuje vážně zdraví mladých lidí.

Některé výzkumy prokázaly, že nadváha a obezita nepředstavují podstatnější riziko pro stav srdce u osob ve věku nad 65 let. Proto není nutné působit nějak zvláště intenzivně na tuto věkovou skupinu. O to více je nutné se věnovat stavu mladých tlouštíků, protože nadměrné zásoby tuku nejen ohrožují stav srdce, ale také zvyšují riziko vzniku hypertenze a diabetu. Obezita mládeže se za posledních několik desetiletí zvýšila v USA několikanásobně. Česká republika je čtvrtým nejtlustším národem v Evropě a pátým na světě. Je čas něco dělat! Pokud budeme dále strkat hlavu do písku, budou dnešní mladí lidé zanedlouho buď invalidní nebo mrtví.

Obezita je výsledkem energetické nerovnováhy. Energie, která vstoupí do systému a není jim využita, musí být uložena do zásoby. Za hlavního viníka současné pandemie obezity je nutné jasně označit nedostatečný výdej energie. Děti nejsou zatěžovány, mají málo svalové hmoty a tím i nízkou hodnotu bazálního výdeje energie. Na velmi nízkém výdeji energie se podílí i fakt, že děti dnes dávají přednost pasivním formám trávení volného času. Reklama na ně přitom nemilosrdně útočí a navádí je bezohledně k nadměrné konzumaci chutných produktů potravinářského průmyslu.

Při snaze o prevenci vzniku obezity u mladé generace je nutné zajistit, aby se zdravě vyvíjel jejich pohybový systém. V tomto směru je nezbytné, aby děti navštěvovaly fitcentra a vystavovaly v nich své svaly zátěži na hladině 70-90% maxima. Protože kvalita hodin tělesné výchovy na školách již téměř dvě desetiletí soustavně klesá, je na rodičích, aby se o zdravý vývoj svých dětí aktivně zasadili sami.

V tomto směru je nejvýhodnější spolupracovat s odborníkem na cvičení, který má dostatečné znalosti se cvičením dětí a mládeže. Individuální posilovací program může pro dítě se sklonem k obezitě představovat klíčový moment obratu a zabránit progresivnímu zhoršování zdraví, které obezita prokazatelně zahajuje.

LITERATURA:

  1. MURPHY, A. (2006): Overweight And Obesity Enlarges Teenagers’ Hearts. In.: Medical News Today, June 3th..

PODOBNÉ ČLÁNKY:   Jak jsou na tom Vaše děti?

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2008 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Hledání zástupných příčin

Přibývá osob s nadváhou a obézních. Nadměrné nakupení tuku v lidském těle má negativní vliv na zdraví. Náklady na léčbu nadváhou a obezitou navozených poruch zdraví ohrožuje dosavadní systémy zdravotního pojištění,…

Více informací

Steroidy a děti

V šedesátých letech minulého století se sport stal arénou, na níž se odehrávala mediální válka mezi západem a východem. Socialistické státy ztrácely ekonomickou schopnost rovnat se západním demokraciím a tak se snažily zmást…

Více informací

Nechcete být obézní? Umývejte si pečlivě ruce!

Obézních přibývá navzdory snahám lékařů a politiků zvyšování tukových zásob u občanů zpomalit nebo zastavit. Do boje s nadbytečnými vrstvami tuku v těle Američanů se zapojil i president George Bush. Nejnovější…

Více informací