travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Posilování snižuje riziko rozvoje diabetu u obézních dětí

Svět se rychle mění. V mnohém k lepšímu. Jiné změny jsou ale prokazatelně negativní až život ohrožující. K největším hrozbám dneška, pramenícím ze změněných podmínek života, se začíná všude na světě řadit zvyšující se počet obézních dětí. V minulých desetiletích jsme nacházeli děti nejčastěji “venku”. Doma se naši potomci zdržovali neradi. “Slízli” totiž při té příležitosti vždy od rodičů nějakou práci nebo se museli učit. Zato venku je čekali kamarádi, se kterými se cítili lépe než ve společnosti dospělých. Hrálo se na honěnou, schovávanou, fotbal nebo vybíjená, chodilo se na plovárnu nebo bruslit. Pobyt v dětském kolektivu představoval automaticky zvýšené množství pohybu. Vědci spočítali, že pokud necháme děti celý den volně v kolektivu, naběhají spontánně až deset kilometrů. Nikdo je nemusí do pohybu ponoukat. Je přirozený. Patří k nim.

Dnes je většina dětských hřišť poloprázdná. Budoucnost národa sedí doma ve svých pokojích, sleduje svoji televizi, surfuje po Internetu nebo hraje hry na svém počítači. Případně odesílá sms ze svého mobilu. Večer pak děti koukají na televizi, než se rodiče naštvou a vyženou je spát. Pohyb nikde nijaký žádný. Natož skutečně vysilující, namáhavý. Zato jídla, dobrot a sladkého pití je dostatek až nadbytek. Když se vyrazí do přírody, jede se většinou autem, které se zaparkuje až u smrčku, vytáhnou se nachystané koše s jídlem, příjemně se hoduje, pak se popojde pár set metrů a hajdy zpět do auta a pěkně pohodlně domů. K televizi, videu nebo počítači.

Výsledek tohoto pojetí života je děsivý. Přibývá tlouštíků. Namísto šlachovitých, vyhublých dětí, které okupovaly ulice ještě na počátku minulého století, dnes až příliš často zahlédneme mladé kolosy, připomínající známou pohádkovou postavu “Otesánek”. Tyto děti jsou na první pohled mohutné. Mají ale málo svalů. Dojem mohutnosti vytváří nadbytek tuku. Jejich tělo se nedokáže úspěšně vypořádat s neustálým nadměrným přívodem energie a jejím dlouhodobě nízkým výdejem. Je nuceno k maladaptacím (chybným formám přizpůsobení). Podle zjištění vědců z University v Jižní Kalifornii trpí větší polovina mladých Hispanců metabolickým syndromem. Ten je předstupněm nebezpečné poruchy zdraví - diabetu typu 2. Nedostatek pohybové aktivity a zvýšené množství tukových zásob může navíc přispívat ve vyšším věku ke vzniku rakoviny prostaty.

Pokud postihne tento syndrom mladého člověka, je zde reálné nebezpečí, že jeho život bude již ve středním věku vážně ohrožen nemocemi ledvin (nefropatie), zraku (retinopatie) nebo nervů v periferii těla (neuropatie). Zvýšené je i riziko vzniku nemocí srdce a cév. Tyto poruchy zdraví řešili lékaři donedávna až u lidí ve věku nad 70 let. Nyní se zdá, že se jejich nástup posune do rozmezí 30-40 let života obézních. Uvedené choroby nejen přináší nezměrné obtíže a prudce snižují kvalitu života postižených. Jejich léčení je navíc velmi drahé, zatěžuje jak postižené, tak i jejich rodiny a celý zdravotní systém dané země. Peníze, které bylo možné investovat, se musí použít na léčbu. Čím méně investujeme, tím nižší jsou obvykle i následné výnosy.

Proto se hledají způsoby, jak snížit riziko vzniku obezity resp. diabetu a jak zasáhnout, když se již v těle nadměrné zásoby tuku vytvořily. Donedávna se chybně předpokládalo, že nejvhodnější je omezit přívod energie. Nasadit tlouštíkům dietu. Pár desetiletí, po které převládal tento chybný přístup k prevenci a léčbě obezity, jasně prokázalo, že jde o slepou uličku. Pak se prosazovalo zvýšení výdeje energie pomocí aerobní aktivity. Výsledky byly lepší, ale přesto nepřesvědčivé. Obézních dále přibývalo. Proto se odborníci rozhodli vyzkoušet, jak na obezitu působí posilování.

Vědci z University v Jižní Kalifornii pod vedením profesora preventivní medicíny Dr. Michaela Gorana ve svém výzkumu nad jakoukoli pochybnost prokázali, že u obézních děti, které po dobu 16 týdnů cvičily ve fitcentru na posilovacích přístrojích, významně poklesla insulinová resistence a tedy i neschopnost mladých organismů efektivně metabolizovat cukry (sacharidy). Výstupy z výzkumu publikoval významný časopis “Medicine and Science in Sports and Exercise” (viz literatura).

Děti cvičily pod dohledem osobních trenérů, jejich tělesná zátěž byla postupně zvyšována v návaznosti na zvyšující se silové schopnosti. Celkem se výzkumu účastnilo 22 obézních latino-amerických chlapců ve věku 14-17 let. Tato etnická skupina byla zvolena proto, že riziko vzniku diabetu je u nich velmi vysoké. Podle odhadů “Centra pro kontrolu nemocí” (CDC) onemocní diabetem někdy během života zhruba polovina všech příslušníků této etnické skupiny, narozených v roce 2000. U všech účastníků se v porovnání s neposilujícími kontrolami stejného věku statisticky významně zvýšilo množství aktivní tělesné hmoty a došlo k podstatnému poklesu množství zásobního tuku.

“Naše výsledky jasně dokazují, že posilování je skvělou formou cvičení pro děti s nadváhou a děti obézní” konstatoval vedoucí projektu Dr. M. Goran, který je současně ředitelem organizace “USC Institute for Health Promotion and Disease Prevention Research”. “Posilující děti přitom nesnížily výrazně svoji celkovou hmotnost. To ale také není důležité. Pro jejich zdravou budoucnost, pro prevenci metabolických poruch, je rozhodující dosažené zvýšení množství svalů a snížení množství zásob tuku”.

Na stránkách fitnet.cz a fitnet.eu, stejně jako v osnovách kurzů pro získání kvalifikace “Instruktor fitcentra”, které pořádáme, již dlouhá léta presentujeme posilování jako nesmírně cennou až nenahraditelnou pohybovou aktivitu pro děti a adolescenty. Nejednou jsme se setkali s ostrým nesouhlasem. Ten ale nikdy nebyl podložen skutečně pádnými argumenty. Ani naše argumenty se mnohým lékařům, učitelům a tělovýchovným odborníkům nezdály být přesvědčivé. Je na čase, aby mnozí "experti" změnili své nesprávné názory. To, co celá léta doporučujeme, se jednoznačně ukázuje být správné!

Naši čtenáři mohou mít prospěch z našich dlouholetých zkušeností a hlubokých teoretických znalostí. Zatímco ostatní se otázkám posilování dětí nevěnovali, my jsme o tomto tématu zpracovali rozsáhlý seriál (Boháčková, 2001). V roce 1995 jsme provedli rozsáhlý výzkum vlivu posilování na studenty vysokých škol. Výsledky výzkumu byly zpracovány do disertační práce a obhájeny na Karlově Universitě (Kolouch, 1999). I v našich učebních textech jsou otázky cvičení dětí ve fitcentrech rozsáhle rozpracovány.

Každý rodič, který má skutečný zájem o vytvoření zdravých základů pro život svého dítěte v dospělosti a stáří, musí dbát na to, aby si jeho potomci během vývoje vybudovali dostatek svalové hmoty. To zní jednoduše. Ale v současných podmínkách života to představuje velký oříšek.

Za naprosto nezbytnou proto považujeme spolupráci rodičů s odborníky v otázkách cvičení. Zvláště, pokud již rodiče trochu zaspali a mají doma malého Budulínka. Vše se dá ale napravit. Jen se musí vědět, jak na to. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. BOHÁČKOVÁ, L. (2001) : Mají děti posilovat?  Části I-IV.  In.: WELLNESS, ročník V.
  2. CHAN, KM, MICHELI, LJ. (1998): Sports and Children. Champaign, Human Kinetics.
  3. CHEUNG, L.W.Y, RICHMONDS, JB. (1995): Child, Health, Nutrition and Physical Activity. Champaign, Human Kinetics.
  4. KOLOUCH, V. (1999): Vliv posilování na vybraná kritéria zdravotně orientované zdatnosti. Disertační práce. Universita Karlova.
  5. O’NEIL, K. (2006):  Weight Lifting Can Help Overweight Teens Reduce Risk Of Diabetes.
  6.  SHAIBI, GQ; CRUZ, ML; BALL, WEIGENSBERG, MJ; SALEM, GJ; CRESPO, NC; GORAN, MI. (2006): Effects of Resistance Training on Insulin Sensitivity in Overweight Latino Adolescent Males. In.: Med Sci Sports Exerc, Vol. 38, Issue 7.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Obezita , diabetes, pohyb

Obézních na světě neustále přibývá. V posledních letech přitom zaznamenaly nejvyšší nárůst počtu obézních země, v nichž donedávna lidé umírali hladem (Delpeuch et al., 2009). V průmyslově vyspělých zemích jsou dnes…

Více informací

Je posilování vhodné pro děti?

Otázka: Chtěl bych touto cestou poprosit o Váš názor ve věci posilování a zdravého růstu dítěte. Konkrétně, můj syn, ročník 1993 hraje již 6 let lední hokej. Cca před 3 měsíci jsme začali chodit do posilovny s cílem…

Více informací

Obézní matky a obézní děti

Ženy mají od přírody obvykle méně svalů a větší množství zásobních tuků, navíc nejsou povzbuzovány k činnostem silového charakteru, je na ně cílena větší část stravovací reklamy v televizi, obvykle mají sedavé…

Více informací