travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Obezita není benigní

Obezita ohrožuje lidstvo. Konstatovala to “Světová zdravotnická organizace” (WHO), která již na přelomu tisíciletí označila obezitu za “největší hrozbu, před kterou lidstvo ve své dosavadní historii stálo”. Obezita podle této významné organizace zvyšuje pravděpodobnost vzniku chronických neinfekčních onemocnění, které jsou dnes pro lidstvo prokazatelně “zabijákem číslo 1”. Jenže snaha regulovat úspěšně tělesnou hmotnost naráží v dnešním světě na velké překážky. První z těchto překážek je naše základní vlastnost “užívat si”. Rádi si dopřejeme dobrého jídla, posedíme, poklábosíme. Neradi se dřeme a namáháme. Druhou překážkou je snaha producentů potravin prodat co nejvíce svých výrobků. Soustředí se na naše slabiny. Vyrábí pochutiny, kterým je nesnadné odolat. Slané brambůrky, zákusky, čokolády. A předhánějí se v tom, kdo takových nezdravých pochutin vyrobí a hlavně prodá více.

Další překážkou je reklama. Ta se v posledních letech soustředí na mladou generaci. Například televizní reklamy na sladkosti jsou zařazovány v době, kdy je u obrazovek nejvíce dětí. A schopnost dětí těmto zákeřně vtíravým reklamám odolat je nízká. Výzkumy prokázaly, že až 90% dětí vyzkouší během měsíce pochutiny, na které zhlédly v televizi reklamu. Výsledem je prudký vzestup obezity dětí. Ve Spojených státech se za třicet let počet obézních dětí zdvojnásobil. Ve Velké Británii se počet obézních dětí zdvojnásobil za pouhých dvacet let.

Karty jsou rozdány a hra bude probíhat podle nich. Stát potřebuje peníze, proto proti reklamám na pochutiny a jejich nadměrnou konzumací dětmi nic nepodniká. Podnikatelé chtějí lepší dům, lepší auto, lepší dovolenou. Proto vyrábí a prodávají více a více sladkostí. Politici chtějí mít z čeho krást, proto je zajímá jen výše odvedených daní. Čím více daní podnikatelé zaplatí, tím lépe se mají i tito samozvaní “zástupci lidu”. A děti tloustnou. Na pohybové pasivitě dětí chtějí vydělat i různí “umělci”, kteří svými trapnými produkcemi přikovávají děti k televizi, do sedadel v kinech, divadlech a na koncertech. Je nutné omezit hypertrofovanou sféru forem pasivního trávení volného času pro děti. Protože dnes děti většinu dne sedí. A cpou se nezdravými pochutinami. A tloustnou!

Vysedávání považují lékaři za samostatný rizikový faktor vzniku a rozvoje nemocí srdce a dalších chronických neinfekčních onemocnění. Pokud nadměrné vysedávání u dnešních dětí neeliminujeme, budou mít značné zdravotní problémy ve středním věku a ve stáří. Pokud se ovšem stáří vůbec dožijí. Připomenu známý výrok, podle nějž “dnešní děti budou umírat dříve, než budou umírat jejich rodiče”. Čím vyšší nakupení tuku v lidském těle dopustíme, a čím déle tuk působí, tím závažnější jsou i negativní důsledky pro zdraví. Pokud tedy nadváha nebo obezita postihne dítě, je velké riziko, že jeho zdraví bude ohroženo již ve středním věku a skutečného stáří (věku nad 65 let) se vůbec nedožije.

Nedávno jsem na stránkách fitnet informoval o výsledcích vědeckých výzkumů, které prokázaly vazbu mezi obezitou ve věku 18,5 let a zvýšenou nemocností a úmrtností po 38 letech. Protože je stále více buclatých adolescentů, budou tito dnes spokojení a užívající si mladí lidé za svoje chyby platit krutou daň ještě před dosažením věku 60 let. Budou trpět vážnými nemocemi a nejen nebudou schopni přinášet společnosti hodnoty, naopak budou na svoji léčbu čerpat značné sumy ze zdravotního a sociálního pojištění. Společnost tak bude platit za rozhazovačnost současných politiků a podnikatelů. Napsáno neslušně “kálíme si do vlastního hnízda”.

Nová studie významných vědců (University College London a Harvard School of Public Health) prokázala vazbu mezi nadváhou ve věku 18 let, zvýšeným rizikem onemocnění rakovinou a zvýšeným výskytem úmrtí vinou této nemoci později v životě. Vazba mezi obezitou v 18 letech a výskytem rakoviny se přitom nesníží, pokud obézní ve středním věku svoji hmotnost sníží. Vědci analyzovali lékařské záznamy 20.000 absolventů Harvardské University z let 1916 až 1950. Zjistili, že muži, kteří měli nejvyšší hodnotu BMI v 18 letech vykazovali o 35% vyšší úmrtnost na jednotlivé typy rakoviny než muži, jejichž BMI bylo v normálních hodnotách. Například muži s BMI vyšším než průměr té doby (21,7 kg/m2) měli úmrtnost na rakovinu plic o 50% vyšší.

Riziko úmrtí na rakovinu se nesnížilo, pokud absolventi, kteří byli tlustí v 18 letech, ve středním věku svoji hmotnost snížili. To považují vědci za velmi významné zjištění. Doporučují mladým lidem, aby si do dosažení dospělosti (do zhruba dvaceti let) udržovali optimální hmotnost a tak snížili svoje riziko onemocnění rakovinou v dospělosti a na prahu stáří. Současně vědci upozorňují, že dnešní prudký nárůst počtu “budulínků” povede za třicet až čtyřicet let k podstatnému zvýšení výskytu onemocnění rakovinou, což bude pro společnost představovat velké břemeno. Vědci si začínají uvědomovat spojitost mezi chováním v mládí a zdravotními důsledky v dospělosti. Tato vazba dosud nikdy nebyla tak závažná jako dnes, kdy průměrná délka života člověka dosáhla téměř 80 let. Vysoký počet obézních dětí a adolescentů pravděpodobně povede v budoucnosti k podstatnému poklesu průměrné délky života.

Další výzkum, realizovaný vědci na “Monash University”, vyhodnocoval záznamy 5.209 účastníků známé “Framingham Heart Study”. Tito účastníci byli sledováni od roku 1948 po dobu 48 let. Vědci vybrali pouze ty účastníky výzkumu, kteří byli na jeho začátku zdraví, netrpěli diabetem, nemocemi srdce nebo rakovinou. Výzkum prokázal, že účastníci, kteří žili s obezitou 5-14,9 let vykázali téměř dvojnásobnou hladinu úmrtnosti v porovnání s těmi, kteří nikdy nebyli tlustí. Riziko předčasného úmrtí bylo trojnásobné u osob, které žily s obezitou více jak 15 let. Pokud dnes máme tlusté desetileté děti, jsou jejich vyhlídky na dlouhý život minimální. Pravděpodobně budou umírat již ve středním věku. Čím dříve se v těle tuk nahromadí, tím horší důsledky pro zdraví představuje.

Vědci z “Department of Pediatrics, University of Colorado School of Medicine” zjistili, že existuje úzký vztah mezi dětskou obezitou a rizikem onemocnění srdce, diabetem typu 2 a dalšími metabolickými chorobami v dospělosti. Zjistili u tlustých dětí zvýšený výskyt hypertenze, inzulínové resistence a vysoké hodnoty cholesterolu.

Žijeme ve světě, který nám nabízí spousty zábavy, pohodlí a jídla. Je nesnadné tomuto lákání odolat. A jak se ukazuje, většina populace pohodlí podléhá. 33% populace většiny průmyslově vyspělých zemí světa je obézní, dalších 33% trpí nadváhou. Ze zbývajících zhruba 34% občanů jich má větší polovina nevhodnou kompozici těla. To znamená, že jsou klinicky obézní. Je to smutný výsledek analýzy stavu světa.

Můžeme se chovat jako ostatní, přijmout klasický způsob života dneška a těšit se z pohodlí a potěšení, které nám dnešní svět nabízí. V mládí se nám zdá, že nabídka světa je příjemná a nezištná. Že za ni není nutné platit. To je ale omyl. Jak prokazuje stále více výzkumů, přijímat bez rozmyslu příjemnosti světa je velmi riskantní. Je to jako upsat duši ďáblovi. Žijeme si šťastně a spokojeně, vše nám vychází. Pak ale jednou přijde ďábel a mává nám před očima smlouvou, kterou jsme mu v mládí za příslib pohodlného života vlastnoručně podepsali.

Pro rodiče z uvedených faktů vyplývá závažná povinnost. Postarat se o to, aby jejich děti měly v dětství štíhlou a svalově rozvinutou postavu. Pokud připustí jejich obezitu, odsuzují je k vyššímu riziku smrti na nemoci srdce nebo rakovinu. Rodiče se přitom nesmí soustředit jen na omezování příjmu potravy svých potomků. Důraz musí být kladen na zvýšený výdej energie. Děti si musí vybudovat silné a výkonné svalstvo. Toho nedosáhnou tím, že budou sedět u obrazovky televize nebo monitoru počítače. Děti dnes musí cvičit! Musí cvičit ve fitcentru! Musí posilovat!

Protože dnešní rodiče ještě nemají dost zkušeností s posilováním, měli by svěřit cvičení svých potomků do rukou odborníků. Osobních trenérů. Investice do cvičení dětí je to nejlepší, co mohou rodiče pro své potomky v dnešních podmínkách života udělat. Každá koruna, kterou rodiče ušetří tím, že nezaplatí svým dětem fitcentrum a osobního trenéra, bude jejich děti v budoucnosti stát desetitisíce. A spoustu bolesti a utrpení.

Obezita není benigní. Je prokazatelně maligní.

Pěkná postava není otázkou samolibosti nebo estetického cítění. Pěkná postava v mládí a dospělosti je otázkou prevence vzniku nemocí. Je nejspolehlivější zárukou zdraví, zdatnosti a výkonnosti. Pěknou postavu získáme jen pravidelným cvičením.


LITERATURA:

  1. Medical News Daily (2011): Weight At 18 Linked To Cancer In Men Decades Later, UK. In. medicalnewstoday.com, 16 Jun.
  2. MORIARTY-KELSEY, M, DANIELS, S. (2010): Childhood Obesity is the Fuel That Fires Adult Metabolic Abnormalities and Cardiovascular Disease. In.: Childhood Obesity. November 2010.
  3. ScienceDaily (2010): Childhood Obesity Linked to Increased Risk of Adult Cardiovascular and Metabolic Disorders. In.: ScienceDaily, Nov. 19.
  4. ScienceDaily (2011): Time Lived With Obesity Linked With Mortality. In.: ScienceDaily, Mar. 23.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Tlusté děti

Pohled na budoucnost národa - na děti a adolescenty - vyvolává stále větší rozpaky. Možná by z pohledu na současné děti měli radost naši dávní předci. Děťátka jsou pěkně buclatá a růžovoučká. Naši dědové by…

Více informací

Posilování snižuje riziko rozvoje diabetu u obézních dětí

Svět se rychle mění. V mnohém k lepšímu. Jiné změny jsou ale prokazatelně negativní až život ohrožující. K největším hrozbám dneška, pramenícím ze změněných podmínek života, se začíná všude na světě řadit…

Více informací

Američané dále tloustnou

Pandemie obezity začala v Americe. A z ní se šíří do celého světa. I k nám. Nejprůmyslovější země světa nastavila trendy chování, které mají za následek postupný nárůst tukové tkáně v těle. Nedostatek pohybové…

Více informací