travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Obézní matky a obézní děti

Ženy mají od přírody obvykle méně svalů a větší množství zásobních tuků, navíc nejsou povzbuzovány k činnostem silového charakteru, je na ně cílena větší část stravovací reklamy v televizi, obvykle mají sedavé zaměstnání, mají z pohledu udržení nebo zvýšení množství svalů méně vhodné hormonální prostředí. Proto vědci smutně konstatují, že obezita postihuje ženy významněji než muže. Obecně se lékaři a vědci shodují v tom, že obezita ovlivňuje zdraví žen velmi negativně. Snižuje kvalitu jejich života, snižuje jejich šance získat některé typu zaměstnání, ovlivňuje jejich partnerské vztahy, je vstupní branou do většiny chronických neinfekčních onemocnění. Jakmile žena onemocní, má také menší šanci zásadně změnit způsob života a navodit tak lepší podmínky k uzdravení. Nižší kvalita života, navozená obezitou, negativně ovlivňuje i vztahy v rodině. Pro děti představuje matka větší hodnotu v porovnání s otcem, protože s nimi matka tráví podstatně více času, mezi matkou a dítětem se vytváří silný vztah ihned po porodu a během kojení. Matka má na volbu životního stylu a hodnotový žebříček dětí podstatně větší vliv v porovnání s otcem a dalšími členy širší rodiny. Pokud je matka obézní, je vyšší šance, že budou obézní i její děti.

Když jsem v roce 1991 začal organizovat rekvalifikační kurzy k získání kvalifikace “Instruktor fitness” , požádal jsem významnou odbornici v oblasti fitness Libuši Boháčkovou o zajištění přednášek z anatomie. Její přednášky byly kvalitní a proto i oblíbené a tak jsme se později dohodli na dalších přednáškách, například o vlivu cvičení na organismus žen a dětí. Obvykle jsem na svých kurzech jednotlivé lektory uváděl, průběžně jsem sám přednášel a tak jsem mezi přednáškami zůstával v učebně a sledoval, jak se pedagogická činnost daří dalším lektorům. Dodnes si pamatuji, jak Libuše Boháčková uváděla přednášku o posilování žen větou skvělého českého pediatra, profesora Josefa Švejcara: “Pokud chceme mít zdravé děti, musíme vynaložit úsilí, abychom měli zdravé ženy”. Na tuto moudrou větu jsem si vzpomněl, když jsem 21. července 2010 našel na Internetu článek s názvem “Overcoming childhood obesity means addressing mom’s weight issues as well”. Volně přeložena zní tato věta takto: “Pokud chceme snížit výskyt obezity dětí, musíme se soustředit i na hmotnost jejich matek”. Světoví experti konstatují po desítkách let to, co nás učil dávno český vynikající pediatr. Co se studenti dozvěděli na našich kurzech již v minulém tisíciletí.

Kdo se kolem sebe dívá při chůzi městem nebo vesnicí, vidí, že se české dívky mění. Mění se podle mého názoru k horšímu. Jsou slušně řečeno “mohutnější”. Jejich pozadí připomíná pozadí žen středního věku. Když se lehce obléknou, vidíme kolem jejich pasu nepěkné pneumatiky tuku. Není to radostný pohled. Kdo sleduje občas zprávy v televizi, slyší o raziích policie na diskotékách, v restauracích a hospůdkách. Divák pak může vidět, jak policista nechává mladou dívku dýchnout do balonku a smutně konstatuje zvýšenou hladinu alkoholu. Znepokojující jsou také zprávy o tom, že dívky zahajují sexuální život ve stále nižším věku, že se zvyšuje počet dívek experimentujících s drogami. Ve fázi života, kdy mají být dívky vystaveny salutorům (faktorům, posouvajících nás na škále zdraví a nemoci směrem ke zdraví) jsou naopak vystaveny velmi silným patogenům (faktorům, posouvajících nás na škále zdraví a nemoci směrem k nemoci). Je to důkaz slabého působení rodin v oblasti předávání zdravého životního stylu.

Pokud budeme mít tlusté a nemocné matky, můžeme očekávat, že takové budou i jejich děti. Přitom nevidím sebemenší náznak snahy společnosti navodit nějakou podstatnou změnu. Množství tělesné výchovy na školách nejen nepřibývá, ale spíše ubývá. Dívky se navíc často ze cvičení omlouvají a učitelé tělocviku jejich výmluvy akceptují. Vyrůstá nám tak generace tlustých dívek, tlustých těhotných žen a tlustých matek. Mladé generace tak budou vystaveny vyššímu riziku vzniku a rozvoje obezity. Roztočili jsme bludný kruh, jehož negativní aspekty se každým dalším kruhem zesilují a pozitivní aspekty se oslabují. Možná i to je jeden z důvodů, proč Světová zdravotnická organizace WHO ozačila obezitu za “největší nebezpečí, před kterým bude lidská společnost stát ve třetím tisíciletí”.

Abychom si dokázali představit rozsah problému, musíme se podívat do statistik. Ve Spojených státech je dnes odhadem 65 milionů obézních žen. To znamená, že obezitou ve svém životě může být ohroženo více jak 150 milionů dětí. Situace v naší zemi není o moc lepší. Podle statistik jsme obsadili v počtu obézních na světě páté až šesté místo. To znamená, že v následujících desetiletích se budeme potýkat s nezadržitelným růstem obézních. Dospělých i dětí. A za nějakou desítku let budeme svědky prudkého růstu diabetu, hypertenze, nemocí srdce atd. Již dnes politici konstatují, že nejsou peníze na léčbu nemocných a musíme platit poplatky za návštěvu lékaře a za recept na lék. Náklady na zdravotní péči se nezadržitelně zvyšují ve všech průmyslově vyspělých zemích a dnes již v USA dosahují stovky miliard dolarů ročně.

Americké ženské organizace si uvědomily děsivé dopady, které má obezita na zdraví nejen žen, ale i jejich dětí a rodin. Mají zájem tuto neblahou situaci nějak řešit. Jdou na to ale tradičně špatně. Svolávají konference, vymýšlí složité kampaně. Je to vyhazování peněz, které ženám nepomůže, spíše je přesvědčí, že se s obezitou nedá nic dělat. Také v naší zemi převládá názor, že když se pro ženy vytvoří nějaká “hurá akce”, tak se jako mávnutím kouzelného proutku ženy zbaví tuku a budou štíhlé, zdatné a výkonné. Pasivní, úředníky řízené kampaně proti obezitě představují past, která vytváří paradoxně více problémů. Je to pochopitelné. Na vymýšlení neúčinných kampaní vydělává spousta úředníků, kteří tak nachází uplatnění pro svůj konktérní úřad. Hurá akce jsou neskutečně drahé, ale především neskutečně neúčinné až škodlívé.

Podle mého názoru se dnes různé státní organizace starají o obezitu žen spíše proto, že se tak dají ze státního rozpočtu vytáhnout peníze. Je to jako se zdravotnictvím nebo školstvím. Všude spousta úředníků a dalších příživníků, kteří předstírají činnost, vykazují ji a lakují na růžovo. Skutečnost je ale taková, že čím více se o množství tuku jedince starají státní organizace, tím více tuku můžeme u lidí naměřit. Žádná umělá kampaň nepovede nikdy k cíli - k zeštíhlení populace a ke zvýšení jejího zdraví, zdatnosti a výkonnosti.

Řešením je převedení zodpovědnosti za vzhled a zdraví na občana. Každý musí být sám zodpovědný za svoje tělo a jeho aktuální stav. Musí také nemilosrdně nést následky, které z obezity vyplývají. V devadesátých letech minulého století jsem našel spoustu potřebných informací v knize “Decisions for Health”. V úvodu této knihy napsali její autoři “Každou vteřinu života přijímáme rozhodnutí, která následně ovlivňuje naše zdraví, zdatnost a výkonnost”. Obézní přijali špatná rozhodnutí. Žádný úředník za ně nemůže rozhodovat a nutit je do rozhodnutí správných. Informace, potřebné pro přijetí správných rozhodnutí, jsou k dispozici. Jen je nutné si dát tu práci a najít si je. Kdo si tu práci nedá, musí nést tvrdé následky. Obézní musí častěji navštěvovat lékaře a potřebují více léků. Musí náklady na lékaře a léky hradit ze svých vlastních zdrojů. Musíme jednoznačně přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Nemůžeme nikoho nutit, aby platil za naše chyby.

Jaká jsou správná rozhodnutí v otázkách prevence a léčby obezity? Musíme se přestat soustředit na oblast příjmu energie a plně se věnovat druhé straně energetické houpačky. Musíme zajistit vysoký denní vydej energie. To nám umožní přijímat nejen dostatek energie, ale také živin. Jak zajistit vysoký denní výdej energie? Musíme na prvním místě zabránit sarcopenii, tj. ztrátě svalové hmoty, která se s rostoucím věkem zrychluje. Tím si zajistíme vysokou hodnotu bazálního výdeje energie, která při současném převažujícím způsobu života představuje až 70% denního výdeje energie. Jak zabráníme ztrátám svalové hmoty? Pravidelným cvičením ve fitcentru. Cvičením, při kterém svaly zatěžujeme na hladině 70 a více procent jejich okamžitých silových možností.

Je to prosté pro ty, kteří se cvičením a kontrolou hmotnosti zabývají desítky let. Je to složité a nesnadné pro ty, kteří se dopustíli chyb a nabrali spoustu tuku. Proto každému obéznímu občanovi doporučuji zaplatit si služby osobního trenéra. Trenér diagnostikuje váš okamžitý stav, navrhne vhodnou formu intervence, naučí vás cvičit, předá vám významné informace o výživě a kontrole hmotnosti. Investice do služeb osobního trenéra je nejrozumnější investicí dneška.

Vhodná intervence do vašeho života může zastavit ztráty svalů a navodit jejich nárůst, tím snížení množství tuků, zlepšení postavy a zdraví, zvýšení zdatnosti, výkonnosti a kvality života. Vystoupíte z bludného kruhu obezity. V případě žen z ní vystoupí nejen daná žena, ale mohou z ní vystoupi i její děti a celá rodina.


LITERATURA:

  1. BRUESS, CE, RICHARDSON, GE. (1989): Decisions for Health. Dubuque, Iowa, WM. C. Brown,
  2. Overcoming childhood obesity means addressing mom’s weight issues as well. In. EurekAlert, July 21, 2010

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2012 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Tloustnou ženy po menopause?

Dnešní převažující životní styl vzhledu žen příliš neprospívá. Nemusí se příliš pohybovat a mají dostatek až nadbytek potravy. Nemohou ani poctivě posoudit, kolik energie denně přijali. Většina žen dnes pracuje a tak se…

Více informací

Obezita dětí - rostoucí problém současného světa

Mít buclaté dítě bývalo donedávna snem všech rodičů. Buclatost byla většinu historie lidstva dobrým znamením. Předzvěstí přežití předpokládaných období nedostatku. Vyšší zásoby tuků v těle zvyšovaly šanci přežít…

Více informací

Kolik bude obézních v roce 2048?

V poslední době se zintenzivňují spory a diskuse o škodlivosti obezity. Obecně převládá názor, že obezita je vstupní branou do řady závažných poruch zdraví. Tento názor zastáváme i na stránkách fitnet. Světová…

Více informací